Beeld conferentie Unseen Asian Stories. Foto: Rafael Balrak
Sophia Honggokoesoemo

Unseen Asian Stories: slachtoffers van racisme niet aan hun lot overlaten

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart 2023 organiseerde Untold Asian Stories in samenwerking met LEVL, TRILL en het Internationaal Comité Unseen Asian Stories, een tiendaagse expo met bijzonder knap en ontroerend werk van artiesten met Aziatische roots.

woensdag 12 april 2023 14:06
Spread the love

 

De tiendaagse expo Unseen Asian Stories werd op 31 maart  afgesloten met onder andere een panelgesprek met Ann Li, Christina De Witte (Chrostin) en Fei Lauw. Zij hadden het over de nood aan erkenning van het leed dat racisme ten aanzien van personen van Aziatische herkomst teweegbrengt, het gebrek aan representatie in media, cultuur en kunst, bondgenootschap en veerkracht.

De dagdagelijkse verhalen, bestaande uit mooie en positieve elementen, maar ook de ervaringen gaande van subtiele uitsluiting tot openlijke vijandigheid, worden nog te weinig gehoord. Het uitzonderlijke werk en het engagement van personen met een Aziatische herkomst worden nog te weinig gezien. Untold en unseen.

Racisme ten aanzien van personen van Aziatische herkomst begint in vele gevallen al heel vroeg. Denk maar aan microkwetsingen over uiterlijke verschillen, thuisgerechten, culturele gewoonten of taalissues. Daarnaast gaat het ook om slechte moppen, scheldpartijen en zelfs fysieke uitsluiting. Dit leidt tot schaamte voor je eigen ouders, een negatief zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen. Gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid zijn ervaringen die velen delen. De eerste reacties hierop zijn het verstoppen van je eigen culturele en fysieke kenmerken tot het zoveel mogelijk blenden in de witte samenleving.

En toen… Atlanta

De gebeurtenissen rond de schietpartijen in Aziatische massagesalons in Atlanta (2021) hebben wereldwijd ook een schokgolf teweeggebracht bij personen van Aziatische herkomst. Het leed en pijn is voelbaar en wordt breed gedeeld. De mentale solidariteit is groot, want, zo zegt Christina De Witte: ‘het kon mijn tante zijn’.

Geleidelijk aan geven we aan de eigen ervaringen en gebeurtenissen een plaats in ons leven, maar de racistische uitlatingen blijven bestaan.

In de erkenning en herkenning van uitsluiting en afwijzing bij kwetsbare groepen, ontstaat verbondenheid en solidariteit die verder gaat dan etniciteit en herkomst. We kijken over het muurtje en zien uitsluiting bij anderen gerelateerd aan discriminatievormen zoals religie, huidskleur of genderoriëntatie. We steunen elkaar en geven elkaar hoop. ‘I’ve got your back.’, zegt Ann Li.

We tonen ons sterk in ons werk en engagement en roepen anderen op om zich bewust te zijn van de mentale en fysieke kwetsuren en waar het kan om ook op te treden, zodat elk slachtoffer niet aan zijn of haar eigen lot wordt overgelaten.

 

Benina Hu

Werk van Benina Hu. Foto: Rafael Balrak.

Benina Hu is een fotografe die met haar  artistieke praktijk zowel de focus legt op  het documentaire als het persoonlijke.  Ze won reeds verscheidene prijzen voor  haar fotoproject Don’t be deceived by appearances en trekt dezelfde eigenheid door naar haar meest recente  werk. Céng is een terugblik, erkenning en verwerking van het verleden. Geboren in België met Chinese  ouders, was het opgroeien niet altijd even gemakkelijk. In Benina’s werk Céng  zien we beelden uit het persoonlijk familiealbum waar een nieuwe betekenis aan wordt gegeven.

Chen Vandeput

Foto’s van Chen Vandeput. Foto: Rafael Balrak.

Chen Vandeput kaart als fotografe verschillende  maatschappelijke topics aan. In ‘skins’ heeft Chen  het zelfbeeld en de identiteit van haar modellen  aan de hand van naaktheid onderzocht. Haar  werk toont en viert echte Aziatische lichamen, die  niet gestigmatiseerd en gefetisjeerd worden.  Ondanks de culturele en sociale barrières, tonen  haar geportretteerden moed en zelfliefde door  zichzelf letterlijk, maar ook figuurlijk bloot te  geven. Ze brengt personen met een Aziatische herkomst in beeld, zonder schaamte.

Anneka Robeyns

Werk van Anneka Robeyns. Foto: Rafael Balrak.

Anneka Robeyns is schrijver, striptekenaar en illustrator. Haar bachelorproef ‘Bubbel van Eén’
werd bekroond met een Knalgele Kubusprijs. Anneka’s werk geeft inkijk op het zelfbeeld van personen van Aziatische herkomst in een witte samenleving. Ze toont enerzijds de strijd die ze voert met de eigen fysieke kenmerken als anderzijds de perceptie en reactie van anderen op haar ‘appearance’.

Emily van der Veer

https://youtube.com/shorts/ojsQj63DjwE?

Emily van der Veer is een artistieke cocktail van illustratie tot innovatie, van regie tot straatartiest. Ze maakt hier op een speelse manier gebruik van rijstpapier om kritiek te uiten op de samenleving. The Asian image doet nog te veel denken aan de populaire Aziatische cultuur: K-pop, noodles, Manga. Nog te weinig worden personen van Aziatische herkomst gezien als individuen. Er is veel liefde voor de productie vanuit Azië, maar minder voor de ‘mens’. “Je geniet van je noodles, maar hoe ga je om met mensen met Asian roots?”

 

Untold Asian Stories is een vereniging die aan de hand van alledaagse verhalen een inkijk wil geven in het leven van de Aziatische gemeenschap in Vlaanderen. Door mensen te verbinden wil ze het diversiteitsdebat verbreden en versterken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!