Foto: Jernej Furman, Flickr / CC BY 2.0
and

Economische sancties: het Westen versus de rest

De Mensenrechtenraad van de VN heeft met een overweldigende meerderheid het instellen van economische sancties veroordeeld. De enige landen die hun steun uitspraken voor unilaterale dwangmaatregelen waren de VS, het VK, de EU-lidstaten, Georgië en Oekraïne.

dinsdag 11 april 2023 08:46
Spread the love

 

Sancties staan formeel bekend als eenzijdige dwangmaatregelen en zijn in strijd met het internationaal recht.

Op 3 april stemde de VN-Mensenrechtenraad met 33 leden voor en 13 tegen een resolutie die “er bij alle staten op aandringt om te stoppen met het aannemen, handhaven, toepassen of naleven van unilaterale dwangmaatregelen”.

Het document, A/HRC/52/L.18, “dringt aan op de intrekking van dergelijke maatregelen, aangezien zij in strijd zijn met het [VN] Handvest en de normen en beginselen die de vreedzame betrekkingen tussen staten regelen”.

De resolutie werd ingediend door Azerbeidzjan namens de beweging van Niet-Gebonden landen.[i]

Het illustreert hoe de stemmingen in de VN vaak het Westen tegenover de rest van de wereld zijn:

Stemden voor (33): Algerije, Argentinië, Bangladesh, Benin, Bolivia, Kameroen, Chili, China, Costa Rica, Ivoorkust, Cuba, Eritrea, Gabon, Gambia, Honduras, India, Kazachstan, Kirgizië, Malawi, Maleisië, Maldiven, Marokko, Nepal, Pakistan, Paraguay, Qatar, Senegal, Somalië, Zuid-Afrika, Soedan, Verenigde Arabische Emiraten, Oezbekistan en Vietnam.

Stemden tegen (13): België, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Roemenië, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Onthouding (1): Mexico

De VN-Mensenrechtenraad veroordeelt op 3 april 2023 de sancties. Foto: VN

In de resolutie staat dat het “de aanhoudende unilaterale toepassing en handhaving door bepaalde mogendheden van dergelijke maatregelen als pressiemiddel, inclusief politieke en economische druk, krachtig veroordeelt tegen welk land dan ook, met name tegen de minst ontwikkelde en ontwikkelingslanden, teneinde deze landen te beletten hun recht uit te oefenen om uit vrije wil over hun eigen politieke, economische en sociale stelsels te beslissen”.

Dit is een duidelijke verwijzing naar de blokkades van Washington tegen Cuba en Venezuela, die tot doel hebben de socialistische regeringen van deze landen omver te werpen en die duidelijk in strijd zijn met het internationaal recht.

De resolutie voegt eraan toe dat sancties “ernstige schendingen van de mensenrechten van bepaalde bevolkingsgroepen” veroorzaken, met “in het bijzonder gevolgen voor vrouwen, kinderen, inclusief adolescenten, ouderen en personen met een handicap”.

Het document citeerde heel wat eerdere resoluties van de Algemene Vergadering van de VN en de Mensenrechtenraad, en rapporten van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten waarin unilaterale sancties eveneens worden veroordeeld.

Het opleggen van unilaterale sancties door het Westen heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen.

economische sancties

Een kaart van landen die door de Verenigde Staten worden gesanctioneerd. Kaart: Mamaguevo69, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Volgens een overzicht van het ministerie van Financiën uit 2021 waren aan het eind van dat jaar 9.421 entiteiten door de VS gesanctioneerd, een duizelingwekkende stijging van 933% sinds 2000.

Meer dan een derde van de wereldbevolking woont in landen die onder sancties lijden.

 

Dit is de vertaling van een artikel dat eerder verscheen op Geopolitical Economy Report.

 

Note:

[i] De Beweging van Niet-Gebonden Landen kwam in september 1961 voor het eerst bij elkaar onder impuls van Egypte, Joegoslavië, Indonesië en India. Het doel was om de landen te verenigen die zich niet gebonden voelden aan de twee grote bestaande blokken uit de Koude Oorlog: het Westen en het Oostblok. De beweging spreekt zich uit tegen alle vormen van (neo-)kolonialisme en imperialisme. Momenteel zijn 120 landen lid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!