Gevangenen op de VS basis in Guantánamo (Cuba). Foto: T. McCoy, U.S. Navy, Wikimedia Commons / Public Domain
David Brooks,

Mensenrechten en de VS: de pot verwijt de ketel

De regering van de VS stelt met veel ijver mensenrechtenrapporten op over andere landen en veroordeelt die landen graag. Maar ze blijft wel opvallend stil als het over het eigen land gaat. Daarom heeft de bekende columnist David Brooks enkele elementen opgesomd die in zo’n rapport over de VS zouden moeten staan.

vrijdag 7 april 2023 14:46
Spread the love

 

Massale opsluiting. De Verenigde Staten, die zichzelf presenteren als de wereldkampioen van de “vrijheid”, is het land met de meeste gevangenen ter wereld, met bijna 2 miljoen inwoners, vaak in kooien. Dat is 25 procent van het totaal aantal gevangenen in de wereld. Afro-Amerikanen en Latino’s zijn oververtegenwoordigd in deze populatie.

Foltering. De Verenigde Staten houden een aantal gevangenen in eenzame opsluiting, soms jarenlang, een praktijk die door deskundigen als foltering wordt omschreven. Daarnaast is geen enkele functionaris of officier ter verantwoording geroepen voor de praktijk van foltering in clandestiene detentiecentra van de CIA tussen 2001 en 2009 in verschillende delen van de wereld.

Abu Grhraib

Na de invasie waren mishandelingen en martelingen door VS militairen schering en inslag in de Iraakse gevangenis Abu Ghraib. Foto: U.S. Government, Public Domain

Officiële executies. De Verenigde Staten zijn een van de slechts twintig landen in de wereld, en de enige van de ‘geavanceerde’ landen, die de doodstraf blijft toepassen. In 2022 werden 18 gevangenen in zes van de vijftig staten geëxecuteerd.

Willekeurige detentie. 36 moslimgevangenen verblijven nog steeds in Guantánamo, de meeste al meer dan 20 jaar zonder aanklacht of proces, in strijd met het internationaal recht.

De VS is het enige ‘geavanceerde’ land dat de doodstraf blijft toepassen

Vrouwenrechten. Rechters geïnstalleerd door rechtse figuren als Trump hebben het grondwettelijke recht op abortus op federaal niveau ongedaan gemaakt. Ten minste 18 staten hebben het recht van vrouwen op toegang tot abortus en andere gezondheidsdiensten teruggedraaid. Inheemse vrouwen blijven onevenredig het slachtoffer van seksueel geweld, moord en verdwijning.

Vrijheid van vereniging. Er zijn meer dan 80 wetsvoorstellen ingediend in 36 staten die de vrijheid van vergadering en demonstratie proberen te beperken.

Recht op vrijheid van meningsuiting. In 2022 werd door rechtse groeperingen en regeringen van staten een recordaantal van 2.571 pogingen ondernomen om bepaalde boeken – vooral boeken over homo- en minderheidskwesties – uit bibliotheken en scholen te weren. De American Library Association meldt dat het om een stijging gaat van 38 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Wat de media betreft, blijft de regering Julian Assange vervolgen. In 2022 werden 15 journalisten door de politie gearresteerd, die grotendeels verslag deden van protesten.

In 2022 werden 2.571 pogingen ondernomen om bepaalde boeken uit bibliotheken en scholen te weren

Uitbuiting van kinderen. Het ministerie van Arbeid vond vorig jaar 835 bedrijven die meer dan 3.800 minderjarigen illegaal in dienst hadden. Tussen 2018 en nu steeg het aantal illegaal tewerkgestelde kinderen met 69 procent.

Arbeidsrechten. In de afgelopen jaren overtrad bijna de helft van de bedrijven die te maken kregen met syndicale werking de arbeidswetten. Dat deden ze simpelweg door degenen te ontslaan die hun werkplekken aan het organiseren waren. Het arbeidsrecht voldoet niet aan de internationale normen inzake het recht om zich collectief te organiseren.

Stemrecht. In twaalf staten werden wetten ingevoerd die het stemmen van minderheden onderdrukken. In 2022 werden in 39 staten nog eens 408 maatregelen overwogen om het stemmen te beperken. In verschillende staten werd de stembusgang bedreigd door rechtse krachten, met als hoogtepunt in 2021 de ongekende couppoging, gepromoot door toenmalig president Trump.

De bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Foto: Tyler Merbler, Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Straffeloosheid. In de twintig jaar sinds de oorlog tegen Irak zijn volgens Amnesty International Amerikaanse officials en functionarissen ongestraft gebleven voor gedocumenteerde schendingen, waaronder willekeurig geweld, geheime detentie, verdwijning en marteling. In eigen land hekelen verschillende organisaties de straffeloosheid van de autoriteiten voor onderdrukking van demonstraties, gebruik van buitensporig geweld door de politie en willekeurige opsluiting.

Misschien zouden enkele Latijns-Amerikaanse landen een missie kunnen sturen naar de Verenigde Staten om de mensenrechten te evalueren en een rapport daarover uit te brengen.

 

David Brooks is een Canadees-Amerikaanse journalist en columnist, gespecialiseerd in politiek. Hij schrijft voor verschillende kranten zoals New York Times, Washington Times, Wall Street Journal en La Jornada.

 

Bronnen:

Amnesty International; Human Rights Watch; American Civil Liberties Union, Death Penalty Information Center; American Library Association, US Press Freedom Tracker, Brennan Center for Justice.

 

Dit is de vertaling van een artikel dat eerder verscheen op Cubadebate.

 

Nieuwsbrief

Ben je ook op zoek naar alternatieve informatie? Schrijf je dan in op onze dagelijkse nieuwsbrief.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!