Foto: Juan Carlos Tomasi/MSF
Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen: Israëls dwangmaatregelen ondermijnen gezondheid mensen in Masafer Yatta

Palestijnen in en rond Masafer Yatta, in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever leven in constante angst voor uitzetting, de sloop van hun huizen en beperkingen in hun bewegingsvrijheid. In een nieuw rapport werpt Artsen Zonder Grenzen (AZG) licht op de buitengewone druk die de Israëlische autoriteiten uitoefenen om lokale gemeenschappen om het gebied te verlaten en de impact hiervan op de fysieke en mentale gezondheid van mensen.

maandag 3 april 2023 15:21
Spread the love

 

“Als ik mijn land verlies, verlies ik mijn leven”, zei een inwoner van het dorp Al-Majaz in Masafer Yatta, in één zin samenvattend hoeveel er op het spel staat voor de getroffen gemeenschappen.

Bewoners van Masafer Yatta leven niet alleen met de constante dreiging om uit hun huizen gezet te worden, maar ook met die van geweld. “Soldaten komen ‘s nachts dorpen binnen, leggen een uitgaansverbod en andere bewegingsbeperkingen op, geven militaire trainingen in de buurt van woongebieden, nemen voertuigen in beslag en slopen huizen“, zegt David Cantero Pérez, projecthoofd voor AZG in de bezette Palestijnse gebieden. “Ze maken het leven voor de bewoners ondraaglijk.”

Foto: Juan Carlos Tomasi/MSF

Steeds moeilijkere toegang tot zorg

Sinds mei 2022 zijn de maatregelen van de Israëlische autoriteiten toegenomen, nadat het Israëlische Hooggerechtshof alle wettelijke belemmeringen wegnam voor het gedwongen verplaatsen van Palestijnen uit Masafer Yatta, om plaats te maken voor een militaire zone. Hierdoor hebben bewoners het veel moeilijker om toegang te krijgen tot basisdiensten, waaronder medische zorg.

Uit het rapport van Artsen Zonder Grenzen blijkt dat patiënten routinematig de toegang wordt ontzegd tot dorpen waar Artsen Zonder Grenzen medische diensten verleent, als uit hun identiteitskaart blijkt dat ze uit een ander dorp komen. In andere gevallen worden ambulances die Masafer Yatta proberen te bereiken vertraagd of zelfs geblokkeerd en worden bewoners die ziekenhuizen proberen te bereiken, tegengehouden bij de controleposten en hebben ze te maken met lange vertragingen.

Foto: Juan Carlos Tomasi/MSF

Als gevolg hiervan melden veel bewoners dat de onzekere toegang tot medische zorg in Masafer Yatta medisch kwetsbare mensen – waaronder zwangere vrouwen in hun laatste trimester, ouderen met chronische gezondheidsproblemen en mensen met ernstige ziekten – ertoe heeft gedwongen hun huis en gezin te verlaten om in de nabijgelegen stad Yatta te gaan wonen.

Door dwangmaatregelen leven bewoners voortdurend in angst voor hun veiligheid en voelen ouders zich machteloos om hun kinderen te beschermen. Een ouder meldde dat hun kind ‘s nachts was gewekt door een gewapende soldaat en hond die hun slaapkamer binnenkwamen. Andere ouders beschreven hun gevoelens van wanhoop en machteloosheid toen hun kinderen thuiskwamen van school en ontdekten dat het ouderlijk huis was gesloopt.

Zware tol op mentale gezondheid

Leven onder zulke moeilijke omstandigheden eist een enorme tol op de geestelijke gezondheid van mensen, zegt AZG, wiens mobiele teams sinds 2021 medische zorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg, verlenen aan inwoners van Masafer Yatta. Het rapport van AZG wijst op een sterke toename van de vraag naar geestelijke gezondheidszorg onder bewoners die huisinvallen en vernielingen hebben meegemaakt. Na deze incidenten meldde meer dan de helft van de AZG-patiënten in 2022 psychosomatische symptomen; een kwart van de patiënten vertoonde posttraumatische symptomen; en tweederde beschreef depressieve symptomen.

Foto: Juan Carlos Tomasi/MSF

“Het afgelopen jaar zagen we met eigen ogen de impact van de steeds dwingender wordende omgeving op de fysieke en mentale gezondheid van de mensen in Masafer Yatta”, zegt Cantero Pérez. “Als medische humanitaire organisatie veroordelen we het Israëlische beleid en roepen we de Israëlische autoriteiten op om het uitzettingsplan onmiddellijk stop te zetten en te stoppen met het uitvoeren van maatregelen die de toegang tot basisdiensten, waaronder medische zorg, voor Palestijnen in Masafer Yatta beperken. Dit onnodig lijden moet stoppen.”

Ten slotte roept AZG de internationale gemeenschap op om dringende en noodzakelijke maatregelen te nemen om de bevolking van Masafer Yatta te beschermen en ervoor te zorgen dat hun mensenrechten worden gerespecteerd.

Foto: Juan Carlos Tomasi/MSF

 

AZG biedt sinds 2021 medische en geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van Masafer Yatta via mobiele klinieken, en sinds 1996 geestelijke gezondheidszorg in het gouvernement Hebron, waar ook Masafer Yatta deel van uitmaakt. In die tijd was AZG getuige van het dwingende beleid van Israel op elk aspect van het dagelijks leven van de bewoners.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!