Actie tegen besparingen UGent
Opinie - EndFossil Gent

“Kom uit die ivoren toren, tijd voor een meer democratische universiteit”

28 maart 2023, Gent. Studenten van de Universiteit Gent (UGent) voerden dinsdagmiddag actie tegen de besparingen die de UGent plant uit te voeren op vlak van duurzaamheid. De Raad van Bestuur kwam op dat moment samen om de besparingsplannen te bespreken.  “Wij vinden de besparingen, als studenten, zorgwekkend. In tijden van de klimaatcrisis mag men niet besparen op duurzaamheid. Dit accepteren wij niet!”,  aldus de studenten van End Fossil Gent.

woensdag 29 maart 2023 11:35
Spread the love

De actievoerders zijn van de studentenbeweging End Fossil Gent, de Gentse tak van een internationale studentenbeweging die opkomt voor duurzamere onderwijsinstellingen en een fossielvrije samenleving. De studenten publiceerden vorige week een open brief met hun eisen, gericht aan de rector en de Raad van Bestuur van de UGent. End Fossil Gent plant de universiteit te bezetten van 2 tot en met 5 mei wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan hun eisen. 

Vergaande besparingsplannen

De besparingsplannen die op tafel liggen bij de Raad van Bestuur betekenen een drastische achteruitgang van het duurzaamheidsbeleid van de universiteit. Recent schrapte de Raad van Bestuur al de Universiteitsbrede Beleidskeuzes, een initiatief om onder meer duurzaamheid te verankeren in het onderwijs. Daarnaast blijkt uit de in Apache gepubliceerde ‘kerntakennota 2.0’ dat ook de Green Office Gent in het vizier komt, het centrale aanspreekpunt voor duurzaamheid aan de universiteit en een uniek model waarin studenten en personeel samenwerken aan duurzaamheidsacties en -beleid. Als de nota die voorligt wordt goedgekeurd, wordt het vaste personeel (2,5 voltijdse equivalenten) ontslagen. Jutte Dessein van de Green Office zegt hierover het volgende in Veto:  “Met slechts 0,5 VTE (Voltijdse equivalenten, red.) aan personeel worden we de facto afgeschaft.” Hierdoor zullen er veel projecten rond duurzaamheid stopgezet worden aan de UGent. 

Volgens studenten en personeel zijn er andere keuzes mogelijk in het besparingsplan, zoals besparen in de prijzige marketingcampagnes waar de UGent tot een half miljoen geïnvesteerd in zou hebben.

Weg met die ivoren toren

De studenten van End Fossil Gent bekritiseren de Raad van Bestuur ervan in een ivoren toren te zitten. Ze vinden dat de Raad van Bestuur te weinig in gesprek gaat met studenten en personeel over de besparingen. Ze hebben te weinig voeling met de maatschappelijke meerwaarde van de projecten waarop ze plannen te besparen. Daarnaast loopt het besparingsproces ondemocratisch, studenten en personeel worden namelijk niet betrokken. Dit gebeurde al eerder toen de raad van bestuur geen gehoor gaf aan haar eigen experten over het opvolgingsrapport van de duurzaamheidsplannen. Volgens studenten en personeel zijn er dan ook andere keuzes mogelijk in het besparingsplan, zoals de prijzige marketingcampagnes waar de UGent tot een half miljoen geïnvesteerd in zou hebben. 

Actie campus UFO

End Fossil Gent voert dinsdagmiddag om 13u30, tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur, actie tegen de besparingen van de UGent en eisen meer inspraak te krijgen. Deze actie kadert zich binnen een breder protest van verschillende organisaties, waaronder de vakbonden, tegen de besparingen van de UGent. Deze besparingen zijn grotendeels een gevolg van de onderfinanciering van de Vlaamse Overheid op hoger onderwijs. Als actie organiseren de studenten van End Fossil Gent een begrafenisceremonie voor de potentiële teloorgang van duurzaamheid aan de universiteit. Deze ceremonie verloopt in stilte om de nadruk te leggen op de kritische stemmen die de mond worden gesnoerd door de geplande besparingen. Met deze actie eisen ze dat de geplande besparingen herzien worden en roepen ze de bestuurders op om duurzaam te durven denken en geen stappen achteruit, maar stappen vooruit te zetten richting een duurzame universiteit.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!