"Goed dat jullie er zijn, maar het kan nog beter". Foto: publicdomainpictures.net

Dank aan alle deelnemers aan onze tevredenheidsenquête (en aan iedereen die ons blijft appreciëren)

Recent hebben we op de sociale media en op de website een tevredenheidsenquête gelanceerd. We kregen 420 antwoorden. Met 87 procent zijn jullie het eens dat DeWereldMorgen.be een meerwaarde is in het medialandschap. Maar er vielen ook heel wat kritische opmerkingen. We vatten de resultaten van de enquête hier samen.

woensdag 29 maart 2023 12:17
Spread the love

 

Beste deelnemers aan de recente tevredenheidsenquête,

Hartelijk dank voor de tijd die jullie over hadden om onze vele vragen te beantwoorden, dank ook voor de vele suggesties, voor de kritiek en de loftuitingen.

We hebben deze enquête meermaals verspreid op de sociale media Facebook, Instagram en Twitter en op de website. Jullie waren met 420 om er op te reageren. We kunnen de resultaten met enige fierheid voor jullie hier samenvatten.

Met 87 procent zijn jullie het eens dat DeWereldMorgen.be een meerwaarde is in het medialandschap. Bij ons vinden jullie artikels, opinies, analyses, interviews, recensies, reportages die jullie nergens anders vinden.

Tabel: dewereldmorgen.be

Geven wij, zoals we in onze missie stellen, een stem aan de sociale bewegingen en aan de strijd voor een betere ‘wereld vandaag’ en voor ‘de wereld morgen’? Daar gaven jullie met 81,4 procent een bevestigend antwoord op. De stelling dat wij jullie tot nieuwe, andere inzichten brengen over wat in de wereld gebeurt werd door 50 procent volledig beaamd, door 30 procent gedeeltelijk.

Er blijft dus nog werk aan de winkel. Meer dan 80 procent positieve reacties betekent immers dat 20 procent van jullie, dat is 1 op 5, vinden dat het beter moet.

Kritische commentaren gingen vergezeld van constructieve suggesties. Net zo goed hebben zij die ons een positieve beoordeling gaven op tekortkomingen gewezen en suggesties gedaan om het beter en/of anders te doen. Daar gaan we dit jaar dus zeker aan werken.

Een eerste regelmatig aangehaalde kritiek is dat er redelijk wat tikfouten in de teksten blijven staan en slordigheden, zoals zinnen waar het werkwoord ontbreekt – fouten die ontstaan door haastwerk.

Hier slaan we volledig mea culpa. We verschuilen ons niet achter de dimensie van ons redactieteam noch achter de drang om zoveel mogelijk artikels te willen publiceren, zowel van de eigen redactie als van de talrijke bijdragen die jullie ons dagelijks zenden. Wat we publiceren moet niet alleen inhoudelijk kloppen, het moet ook vormelijk oké zijn. Jullie zijn daarover duidelijk. Dat moet beter.

Deze enquête heeft ons duidelijk gemaakt waar we aan moeten werken om onze missie als mediabeweging nog beter waar te maken.

Dat we veel opiniestukken publiceren wordt door niemand een probleem genoemd, het is immers logisch voor een forum van burgerjournalisten. Het gebeurt echter vaak dat in deze opinies geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen feiten en opiniërende interpretatie van feiten. Redelijk wat onder jullie wijzen tevens op het belang van bronvermelding. Net als met de tikfouten vergeten we in onze haast om te publiceren dikwijls de bronnen. Ook dat moet beter.

Hoe positief ook, we erkennen de relativiteit van deze enquêtes. Zij die ons genegen zijn maken bijna reflexief positieve opmerkingen, maar we stellen toch vast dat ook zij heel wat kritische opmerkingen maken. Zoals altijd zijn er ook wel anderen die ons niet (of niet meer) genegen zijn en zich kenbaar maken als ‘teleurgestelde afhakers’. Ze zijn een kleine minderheid onder de deelnemers aan de enquête.

Meer problematisch is onze maatschappelijke representativiteit. Een meerderheid identificeert zich als mannelijke 60-plusser. Het is zeker niet zo dat we jongeren niet aanspreken, maar in verhouding tot de bevolkingscurve scoren we toch erg laag, nogmaals: iets om aan te werken.

Ongeveer 5 procent van de reacties kwam uit Nederland en vier procent is niet traceerbaar, daar zitten waarschijnlijk ook wat Belgen in het buitenland bij. De Nederlandse respons op de enquête is lager dan het percentage Nederlandse volgers van de site, dat we op ongeveer 10-12 procent schatten. Er zit dus zeker nog een groeipotentieel bij onze noorderburen.

Jullie hebben zeer gevarieerd geantwoord op de vraag waarom jullie bereid zijn DeWereldMorgen te steunen. De meest aangehaalde redenen zijn onze andere kijk op de wereld, die jullie niet vinden in de mainstream, en aandacht voor de structurele achtergronden van wereldproblemen, die verder gaat dan de klassieke berichtgeving over de oppervlakteverschijnselen.

Tabel: dewereldmorgen.be

Jullie wijzen ook op het belang van onze andere stem in het neoliberale medialandschap, de aandacht voor de sociale strijd, hier én in het buitenland, voor het klimaat, voor armoede als maatschappelijk structureel probleem, niet als een probleem van individuen.

Ook onze bijdragen pro openbaar vervoer en voor een andere mobiliteit vinden veel bijval. Onze boekrecensies worden gemiddeld redelijk goed gelezen, maar het zijn nooit toppers. Toch blijken jullie ze zeer te appreciëren. Veel lof en bijval ook voor onze berichtgeving over Latijns-Amerika (met uitzondering van Nicaragua, waarover de meningen zeer verdeeld pro-contra zijn) en onze andere kijk op de vluchtelingenproblematiek.

Eveneens waarderen jullie onze onafhankelijkheid van grote commerciële belangengroepen, de afwezigheid van reclame, de gratis toegankelijkheid en het gemak om artikels te delen op de sociale media. De kritiek op de mainstream media wordt soms als hard ervaren, maar nooit als onterecht.

Zij die ons niet steunen doen dat uit financiële noodzaak, wegens de eigen sociale situatie, of omdat ze andere keuzes maken, zoals steun aan andere organisaties van het maatschappelijk middenveld.

Een aantal deelnemers aan de enquête stellen dat ze het niet eens zijn met bepaalde standpunten op de nieuwssite, maar dat ze wel de transparantie appreciëren over onze positionering in het politieke spectrum. Een beperkt aantal onder jullie heeft zijn steun opgezegd omwille van onze redactionele lijn over de pandemie en de vaccinaties, en over (het gebrek aan aandacht voor) Vlaamse communautaire kwesties.

Wat jij nu ziet, terwijl je dit artikel leest? Foto: pixnio.com/Public Domain

Jullie willen tevens meer aandacht voor welzijn, volksgezondheid, alternatieve oplossingen voor de wereldproblemen, meer aandacht ook voor vrouwenthema’s, voor minderheden, voor sociale geschiedenis en voor cultuur, theater, film, muziek.

We lazen vragen naar meer informatie over Brussel en Wallonië en over de problemen waar jonge mensen mee bezig zijn. We maken volgens jullie te weinig gebruik van de kennis die jongerenorganisaties hebben, net als van de ervaring van feministische, antiracistische en armoede-organisaties.

Een aantal onder jullie wijzen daarnaast nog op het nut van samenwerking met de studiediensten van de vakbonden. Verder nog suggesties om satire te brengen, om de layout van de website en de nieuwsbrieven te verbeteren en om structureel samen te werken met andere alternatieve media (in binnen- én buitenland) en met progressieve denktanks.

Kortom, wat jullie zeggen komt hier op neer: het is goed dat jullie er zijn, maar het kan beter. De presentatie en tekstuele kwaliteit van artikels en vertalingen moet omhoog en we laten nog teveel mogelijkheden liggen.

DeWereldMorgen.be wil meer zijn dan een louter informatieverschaffer. Het wil een beweging zijn die mensen de mondigheid geeft om met degelijk onderbouwde argumenten dat andere verhaal uit te dragen, die andere versie, die andere kijk op de wereld, van onze dichtbije achtertuin tot in verafgelegen continenten. Zo willen we ook meer mensen de assertiviteit geven om zelf te publiceren, om zelf ‘media te maken’.

Deze enquête heeft ons duidelijk gemaakt waar we aan moeten werken om onze missie als mediabeweging nog beter waar te maken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!