EAJS heeft al meermaals acties ondernemen tegen de bezetting van Palestina. Foto: Een Andere Joodse Stem
Opinie - Een Andere Joodse Stem

Een Andere Joodse Stem: Democratie steunen in Israël is Apartheid Beëindigen!

De Belgische organisatie Een Andere Joodse Stem lanceert een oproep aan de regering en alle EU-lidstaten om 'Israël te behandelen zoals ze elk ander regime zou behandelen dat geen respect heeft voor de mensenrechten, gelijkheid en democratische waarden'. Zij klagen de eenzijdige protesten tegen de regering-Netanyahu aan, die elke referentie naar de Palestijnse kwestie verbieden.

dinsdag 28 maart 2023 12:49
Spread the love

 

“Wij erkennen dat Israël nooit een echte democratie is geweest.”

“Wij roepen de EU op om overeenkomstige stappen te ondernemen.”

Velen in de organisatie zijn Joden die uit Israël komen, en wij zijn opgetogen dat honderdduizenden Israëli’s, in Israël en over de hele wereld, de straat op gaan om te protesteren tegen de aanval van Netanyahu’s ultrarechtse regering op het Israëlische rechtssysteem.

Tegelijkertijd vergeten we niet dat Israël onder ditzelfde rechtssysteem de systematische verdrijving en onteigening van Palestijnen, talrijke oorlogsmisdaden en apartheids wetten heeft gelegaliseerd, sinds zijn oprichting in 1948.

Dit rechtssysteem wordt ook gebruikt om een gewelddadig regime van militaire bezetting in de Westelijke Jordaanoever en in Gaza in stand te houden en te legitimeren. Nu Netanyahu de voorgestelde wetswijzigingen opschort, moeten wij de strijd voor een echte democratie in Israël/Palestina intensiveren, om een einde te maken aan de Israëlische Apartheid.

Een nieuw soort bedreiging

Wij erkennen dat Netanyahu’s regering een nieuw soort bedreiging vormt. De voorgestelde veranderingen in het Israëlische rechtssysteem zouden de laatste paar precaire verdedigingsmechanismen uitroeien die het Israëlische regime nog aan de Palestijnen biedt.

EAJS vraagt aandacht voor de Palestijnse kwestie tijdens de betoging aan de EU-instellingen. Foto: EAJS

Het zou ook de mogelijkheden van radicale Joods-Israëlische activisten beperken om te strijden voor een echte democratie, en de situatie verslechteren van feministische en queer activisten die vaak in de voorhoede hebben gestreden voor een radicale democratie.

De ministers van Netanyahu moedigen fascistische kolonisten aan om Palestijnse steden en gemeenschappen aan te vallen, zoals we onlangs hebben gezien in Hawara. Binnen de massale protestbeweging tegen de acties van Netanyahu is er een groeiend kamp van tienduizenden Israëli’s die streven naar het garanderen van mensenrechten en politieke rechten voor iedereen die onder Israëlische controle staat.

Vanuit België willen wij deze belangrijke beweging steunen en stimuleren.

Echter de organisatoren van het protest van 27 maart 2022 om “de democratie in Israël te steunen” voor de Europese instellingen, bootsen dezelfde logica van segregatie en uitsluiting na die ten grondslag ligt aan de regering-Netanyahu, in plaats van de demonstranten in Israël die deze logica aanvechten te steunen.

In de uitnodiging voor dit protest verwelkomen de organisatoren “vlaggen van Israël, EU, regenboog of andere Europese nationale vlaggen” en “plakkaten ten gunste van democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, vrouwenrechten, […] LGBT+ rechten, rechten van minderheden,” maar vragen “Palestijnse vlaggen of Apartheidssymbolen te vermijden.”

Autoritair en arrogant gedrag

In de communicatie binnen de Israëlische gemeenschap in Brussel hebben de organisatoren gedreigd dat degenen die zich niet aan de protestrichtlijnen houden, door de Belgische politie en een particulier beveiligingsbedrijf dat de organisatoren hebben ingehuurd, uit het protest zullen worden geweerd.

Dit autoritaire en arrogant gedrag is een perfect voorbeeld van de zogenaamde “Israëlische democratie”, die alleen op haar (geprivatiseerde) zwaard kan steunen. Het is een “democratie” die “mensenrechten, vrouwenrechten” of “LGBT+ rechten” alleen respecteert als ze behoren tot de Joods-Israëlische natie, en “minderheidsrechten” alleen respecteert als deze minderheden bereid zijn hun collectieve rechten en de vlag die deze rechten vertegenwoordigt op te geven.

Volgens het internationaal recht is een dergelijk regime geen “democratie” – het is een apartheidsregime.

De recente ontwikkelingen maken duidelijk dat de EU Israël moet behandelen zoals ze elk ander regime zou behandelen dat geen respect heeft voor mensenrechten, gelijkheid en andere democratische waarden. Onze eisen aan de EU en haar lidstaten zijn duidelijk:

  1. De associatieovereenkomst tussen Israël en de EU opschorten overeenkomstig Artikel 2 van het Verdrag, dat van de ondertekenaars eerbiediging van de mensenrechten en de democratische waarden eist.
  2. Kondig een opschorting aan van alle officiële ontmoetingen met de Israëlische premier Netanyahu en zijn ministeries.
  3. Alle wapen- en militair gerelateerde handel van of naar Israël beëindigen.
  4. Respecteer het recht om te pleiten en te protesteren voor vrede en gerechtigheid in Israël/Palestina.

We weten dat er zelfs bij het protest van maandag 27 maart, veel deelnemers zijn die ons perspectief delen en zich ongemakkelijk voelen bij de keuzes van de organisatoren; nog meer Israëli’s die in België wonen hebben om deze redenen dit protest vermeden.

Wij nodigen deze mensen uit om zich bij Een Andere Joodse Stem aan te sluiten in de lange strijd voor een echte democratie in Israël-Palestina

 

Een Andere Joodse Stem is een diverse en democratische gemeenschap van Joden die in België wonen, waaronder zij die in Vlaanderen geboren en getogen zijn, zij die uit Israël komen of familie in Israël hebben, en Joden uit andere delen van de wereld.  Wij nemen uiteenlopende kritische standpunten in over de staat Israël en de betekenis en de politiek van het zionisme. Wij delen een engagement in de strijd tegen alle vormen van racisme en discriminatie, inclusief antisemitisme en islamofobie, in Europa, België, Israël en elders.

Meer informatie over Een Andere Joodse Stem

Facebook: Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice 

Twitter @EAJSTweets

Instagram eenanderejoodsestem

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!