Kleuterschool. Afbeelding van tolmacho via Pixabay
Sophia Honggokoesoemo, LEVL

Taalvaardigheid: ouders straffen werkt contraproductief

Een steekproef bij een 400-tal kleuterscholen toont aan dat 14 procent van de kinderen in de derde kleuterklas onvoldoende scoort op Nederlands. Vooral in grootsteden en in scholen met veel kinderen met een andere thuistaal scoren kinderen minder goed.

woensdag 25 januari 2023 11:57
Spread the love

 

Naast een stimulans van positieve maatregelen, wil Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts ook repressieve maatregelen opleggen door ouders financieel af te straffen. Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau staat achter financiële sancties voor ouders die zich niet inzetten voor de Nederlandse taal te spreken. Repressie werkt echter contraproductief. Gezinnen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de armoedecijfers. Financiële afstraffing doet hen nog verder zakken in armoede. Het is de taak van de overheid om dit net zoveel mogelijk tegen te gaan en constructieve, structurele oplossingen aan te bieden. We moeten ons net focussen op de begeleiding en ondersteuning van kinderen in een vroege fase, met de betrokkenheid van het onderwijs, vrije tijd én ouders.

Kleuters zitten in een groeifase wat betreft fijne en grove motoriek, maar ook op het vlak van verbale vaardigheden. Het zijn grillige processen, zo gebeurt taalverwerving bij elk kind op een verschillend tempo.

We moeten ons net focussen op de begeleiding en ondersteuning van kinderen in een vroege fase, met de betrokkenheid van het onderwijs, vrije tijd én ouders

De KOALA-test is een taalscreening die moet vaststellen hoe ver het jonge kind staat op het gebied van de Nederlandse taal. De test kan op die manier aanleiding geven om kinderen waar nodig bijkomend te ondersteunen, zeker ook bij kinderen die een andere thuistaal hebben.

Een andere thuistaal wordt echter te vaak verward met een slechte kennis van het Nederlands. Verschillende onderzoeken tonen aan dat meertaligheid een meerwaarde biedt voor de kennis van een tweede of derde taal en voor de algemene cognitieve ontwikkeling. Het is daarom volledig legitiem om kinderen binnen het gezin volledig in de eigen thuistaal toe te spreken.  Een taalrijke thuiscontext versterkt juist de kennis in een nieuwe taal. De eigen taal staat dit niet in de weg, maar kan hier alleen toe bijdragen. De vraag is hoe we kinderen ondersteunen die taalzwak zijn: door hen een taalrijke omgeving aan te bieden met oefenkansen thuis, op school en in de vrije tijd. Laten we niet financieel afstraffen, maar ons samen inzetten om opbouwend te werken aan het verdere leerpad en taalpad van ieder kind.

 

Afbeelding van tolmacho via Pixabay 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!