Foto: Eva/Vrede.be
Fotoreportage -

Regering miskent draagvlak publieke opinie met weigering Verdrag tegen Kernwapens te aanvaarden

Met een actie voor het ministerie van Buitenlandse Zaken op maandag 23 januari 2023 klaagt de Belgische Coalitie tegen Kernwapens aan dat de Belgische federale regering van Open VLD, CD&V, Vooruit en Groen na twee jaar nog altijd weigert zich aan te sluiten bij het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens. Daarmee negeert de federale regering het maatschappelijk draagvlak om alle kernwapens te bannen van het Belgisch grondgebied.

maandag 23 januari 2023 17:21
Spread the love

 

Twee jaar geleden, op 22 januari 2021, trad het Verdrag voor het Verbod op Kernwapens (Treaty on the Prohibition of Nucelar Weapons – TPNW) in werking. Kernwapens zijn sindsdien officieel illegaal onder het internationaal recht. De kernwapenstaten en NAVO-lidstaten, waaronder België, sloten zich echter niet aan bij het Verbodsverdrag. Integendeel, alle kernwapenstaten zijn momenteel bezig met de modernisering van hun nucleaire arsenalen.

De Belgische Coalitie tegen de Kernwapens verenigt 51 organisaties waaronder vredesbewegingen, vakbonden, klimaatgroepen en leefmilieu-organisaties. Deze samenwerking streeft naar een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.

Foto: Eva/vrede.be

Ze eist “dat het Belgische grondgebied kernwapenvrij gemaakt wordt en (dat België) internationaal een trekkersrol speelt in de realisatie van een kernwapenvrije wereld. Het ultieme streefdoel is een ontmanteling van alle kernwapens en het aanvaarden van een internationaal allesomvattend kernwapenverbod”.

De coalitie is lid van het de internationale vredeskoepel ICAN International, die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Met zijn actie wijst de coalitie er op dat uitstap uit de kernwapenwedloop in het eigen regeerakkoord van de federale regering staat. Daarin beloofde de regering om het multilaterale non-proliferatie1 regime te versterken en na te gaan hoe het TPNW hierbij kan helpen.

Foto: Eva/vrede.be

In werkelijkheid wil de Belgische regering in volledige tegenspraak met de intentieverklaringen in het regeerakkoord de proliferatie van kernwapens nog vergroten. België nam niet eens deel aan de onderhandelingen voor het Verbodsverdrag en de regering weigert om het TPNW-verdrag te ondertekenen.

De VS-kernbommen die in NAVO-verband op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel liggen, zijn daar waarschijnlijk niet vreemd aan. Deze kernbommen worden binnenkort vervangen door vernieuwde en gemakkelijker inzetbare exemplaren. Het plaatsen en ontwikkelen van nieuwe kernwapens is niet alleen in strijd met het TPNW, maar ook met het reeds bestaande non-proliferatieverdrag (NPT) van 1968 waar België wel bij aangesloten is.

Met deze beleidskeuze gaat de regering in tegen de eigen publieke opinie. Er is meet andere woorden geen draagvlak voor, een argument dat de regering in andere beleidsdomeinen net al te graag gebruikt om de eigen beleidsbeslissingen goed te praten.

Foto: Eva/vrede.be

Uit onderzoek blijkt immers dat een meerderheid van de Belgische bevolking af wil van de VS-kernwapens in Kleine-Brogel en wil dat ons land toetreedt tot het TPNW. Met de actie van 23 januari roept de Belgische Coalitie tegen Kernwapens de federale regering op om een constructieve houding aan te nemen in de nucleaire ontwapening, te beginnen met de dringende ondertekening en ratificering2 van het TPNW.

Foto: Eva/vrede.be

Foto: Eva/vrede.be

Foto: Eva/vrede.be

Foto: Eva/vrede.be

Notes:

1   Proliferatie betekent in het algemeen ‘groei’, ‘toename’, ‘verspreiding’. De term wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de verspreiding van kernwapens, splijtbaar kernmateriaal en op wapens toepasbare technologie. Non-proliferatie is het streven om die verspreiding te verhinderen naar niet-kernwapenstaten.

2   In tegenstelling tot wat in de media dikwijls wordt gesuggereerd heeft de ondertekening door een staats- of regeringsleider van een Verdrag geen enkele wettelijke impact. Pas wanneer een ondertekend Verdrag door een meerderheidsstemming in het parlement wordt goedgekeurd krijgt een Verdrag een wettelijk bindend statuut. Omdat Verdragsteksten niet door het parlement kunnen worden geamendeerd of gewijzigd noemt met deze stemming ‘ratificatie’, dit betekent aanvaarding van de ongewijzigde Verdragtekst in zijn geheel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!