Foto: Lode Vanoost
Boerenforum, Climaxi vzw,

Open brief aan Groen en Vooruit

maandag 23 januari 2023 17:46
Spread the love

 

Beste Petra, Barbara en Frank,

Beste mensen van Groen en Vooruit,

Via pers en sociale media namen wij kennis van het voorstel van Groen-woordvoerders Barbara Creemers en Petra De Sutter om de btw op groenten en fruit naar nul te brengen. De boerenorganisatie Boerenforum en sociale klimaatbeweging Climaxi denken dat er belangrijke bijsturingen nodig zijn. Voor ons kan het namelijk niet de bedoeling zijn om supermarkt-boontjes uit Kenia te gaan subsidiëren. Verder helpt dit voorstel de boer niet vooruit.

Tegelijkertijd vernemen we dat minister Frank Van Den Broucke bezig is met de actualisering van een voedselplan. Wij hopen dat beide initiatieven zich inschrijven in de klimaatdoelstellingen van ons land en het verlangen om lokale economie te ondersteunen. De korte keten heeft het, net als alle kleine producenten, moeilijk. We horen het van boeren, boerinnen en zelfstandige winkeliers die op het randje overleven of failliet gaan.

Volgens ons moeten vooral kleine en lokale producenten gesteund worden en moeten de gezondheidsdoelstellingen gekoppeld worden aan een bredere kijk op locale economie en agro-ecologie. Zonder producenten komt er geen volwaardige en gezonde voeding die ook nog eens voldoet aan de wens om meer seizoensgebonden en klimaatvriendelijk te eten.

Een eventuele btw-korting zou een kleine eerste stap naar voedselzekerheid en gezonde milieubewuste voeding kunnen zijn. Voor de kleine producenten levert die niets op. Bij de eerste vraag – helpt dit de boer vooruit? – kunnen we alvast ‘nee’ zeggen, en in bepaalde gevallen zal het initiatief zelfs contraproductief zijn.

Heel wat boeren maken voor wat de btw betreft gebruik van de “bijzondere landbouwregeling”. Kort samengevat komt de bijzondere landbouwregeling hierop neer: de btw op verkoop van producten moet niet worden afgedragen aan de staat, maar de betrokken boer mag de btw op aankopen ook – voor de meeste aankopen is dat 21 procent – niet terugvorderen van de staat. Om de btw op aankopen te compenseren, maakt de boer gebruik van de 6 procent btw op verkopen die hij zelf mag behouden. Afschaffing van de btw op voeding betekent dus dat de boeren in de bijzondere landbouwregeling geen btw meer kunnen innen, maar wel nog btw moeten betalen aan leveranciers. Deze boer•inn•en zullen dus een prijsverlaging krijgen van bijna 6 procent op hun verkoop.

Daarom dient het voorstel van Groen best aangepast te worden: naast een oplossing rond de btw-regeling, moeten er garanties komen dat de btw-winst naar de eindgebruiker gaat en niet blijft plakken onderweg. De onrechtstreekse overheidsondersteuning mag niet toegekend worden voor grote concerns die verse groenten of fruit importeren.

Wij hopen ook dat minister Vandenbroucke zijn actualisering van het Voedselplan gebruikt om gezonde voeding in de korte keten te stimuleren en de smaakvervlakking, vervetting en versuikering van ons voedingspatroon door industriële voeding een halt toe te roepen. Dit plan biedt ons de gelegenheid om dieper stil te staan bij lokale voedselzekerheid, sociale rechtvaardigheid en klimaatkwesties.

Wat de sociale kwestie betreft durven we btw-verlagingen ook in vraag te stellen: is het niet beter om iets te doen aan gezonde voeding voor mensen die het minder breed hebben? Btw-verlagingen vergroten de discriminatie en zorgen er voor dat ook mensen die het niet nodig hebben een extraatje opstrijken.

Boerenforum en Climaxi gaan graag in overleg rond deze voorstellen en hopen dat de progressieve partijen overleg met de brede basis eindelijk eens structureel inbouwen, voor ze met voorstellen op de proppen komen. Een partij kijkt best verder dan de eigen structuren of achterban.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!