Auto's, vrachtwagens en vliegtuigen, niet alleen slecht voor je oren. Foto: DennisM2/Public Domain
IPS

Langdurige blootstelling aan verkeerslawaai vergroot kans op hartfalen

Een grootschalige studie naar de gevolgen van geluid van het wegverkeer en vliegtuigen op de gezondheid toont aan dat regelmatige blootsstelling aan een geluidsniveau boven 55 decibel het risico op hartaandoeningen verhoogt.

donderdag 19 januari 2023 12:46
Spread the love

 

Wie aanzienlijk lang blootgesteld wordt aan geluidsoverlast door het verkeer, ziet hun risico op de ontwikkeling van een hartaandoening verhogen. Dat zegt een analyse van negen studies naar de gevolgen van geluid van 55 decibel of meer op onze gezondheid.

Negen Deense en Zweedse studies omvatten gegevens van meer dan 130.000 individuen. Hun gezondheid werd gedurende 19,7 jaar gevolgd en het verkeersgeluid alsook de nabijheid van drukke verkeerswegen, treinstations en vlieghavens werden op hun respectievelijke adressen gemeten.

Zo werden in de oorspronkelijke studies de invloed van omgevingsgeluid op de ontwikkeling van gezondheidskwalen zoals beroerte, hoge bloeddruk en zelfs obesitas onderzocht.

De recente meta-analyse van deze studies kwam tot uitspraken over de verhoogde kans op de ontwikkeling van ischemische hartklachten (Ischemie is een verminderde bloedvoorziening naar organen of weefsels met als gevolg een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen, nvdr). Die ontstaan door een slechte bloedtoevoer naar de hartspier, meestal door vernauwing of verstopping van de kransslagaders.

De globale blootstelling van mensen aan verkeersgeluiden kent al jarenlang een toename door de verstedelijking en de groei van de transportsector.

De conclusie is dat mensen die de afgelopen vijf jaar aan verkeersgeluiden van meer dan 55 decibel werden blootgesteld, een hoger risico vormden op de ontwikkeling van ischemische hartklachten.

Groei transportsector en verstedelijking

De globale blootstelling van mensen aan verkeersgeluiden kent al jarenlang een toename door de verstedelijking en de groei van de transportsector. In 2017 werden naar schatting 113 miljoen Europeanen zowel overdag als ’s nachts langdurig blootgesteld aan verkeerslawaai van minstens 55 decibel, stelt het Europees Milieuagentschap.

Daarnaast worden 22 miljoen Europeanen blootgesteld aan grote geluidsoverlast door het spoorwegverkeer, 4 miljoen aan grote geluidsoverlast door de luchtvaart. De door de EU vastgestelde rapportagedrempel voor omgevingslawaai is 55 decibel voor de dag- en avondperiode en 50 decibel voor de nachtperiode.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) treden gezondheidseffecten echter al op onder deze geluidsniveaus. De WHO heeft eerder al aangegeven dat meer dan 1 miljoen gezonde levensjaren jaarlijks verloren gaan door de overlast aan verkeersgeluid in West-Europa.

Die leidt vooral tot slaapstoornissen, ergernis, en hart- en vaatziekten. In 2018 heeft de WHO daarom richtlijnen uitgevaardigd om geluidsoverlast in Europa aan te pakken.

Het onderzoeksteam concludeert in de publicatie Environmental Health Perspectives dat hun bevindingen het belang van verkeerslawaai als een probleem voor de volksgezondheid onderstrepen. Ze stellen dat de blootstelling aan geluidsvervuiling door de transportsector in verband moet worden gebracht met een verhoogd risico op hartkwalen.

IPS

take down
the paywall
steun ons nu!