Hij is wat ouder dan deze foto uit 1977. Op 94-jarige leeftijd is Noam Chomsky de meest gelezen auteur op onze nieuwssite. Foto: Hans Peters/Anefo/Public Domain
Mediakritiek -

De 20 van 2022, de 20 meest door u bekeken artikels van 2022

Het zal niemand verbazen dat de Russische invasie in Oekraïne het topitem is van onze berichtgeving in 2022, na coronajaren 2020 en 2021 (ook al is de pandemie nog niet voorbij). DeWereldMorgen.be heeft er vanaf dag één voor gekozen deze invasie te veroordelen, maar er ook context, voorgeschiedenis bij te geven en op de westerse medeverantwoordelijkheid te wijzen, wat onze volgers zeer apprecieerden.

dinsdag 27 december 2022 12:01
Spread the love

 

Argumentloze aanvallen op iedere mening die nuances plaats bij de Russische invasie heeft als enige bedoeling elke mogelijke kritiek op het grote eigen gelijk de mond te snoeren.

DeWereldMorgen.be weigert aan die druk toe te geven en stelt vast dat onze andere kijk op deze oorlog heel wat bijval vindt bij onze volgers, die ons loven voor onze standvastigheid om niet zomaar mee te huilen met de wolven in het bos.

Er is een publiek voor het andere nieuws

De leescijfers tonen dat er wel degelijk een publiek is dat andere berichtgeving zoekt, dat streeft naar inzicht in de oorzaken van de oorlog, verlangt naar mogelijke uitwegen en niet kiest voor verdere escalatie ‘tot de laatste Oekraïener’.

De leestijden bevestigen tevens dat lezers bereid zijn om door te lezen op langere artikels, als zij de onderwerpen als relevant aanvoelen.

Net als de jaren ervoor appreciëren onze volgers in 2022 onze consequente berichtgeving over de bezetting en kolonisatie van Palestina en zijn het met ons eens dat in bezet Palestina geen sprake is van ‘een conflict’ met ‘wederzijds geweld’ maar van brute repressie van een volk.

De World Cup in Qatar heeft bevestigd dat de wereldopinie definitief overtuigd is dat de Palestijnse bevolking dezelfde mensenrechten heeft als alle andere volkeren op aarde. Ook onze kritische berichtgeving over extreemrechts werd zeer intens gevolgd.

Verder werden artikels over Mattias Desmet ruim gelezen en scoorde een artikel over neoliberale goeroe en mainstream mediacommentator Marc De Vos zeer hoog.

Dit zijn de 20 meest bekeken artikels van 2022 op de website. De leescijfers op Facebook en andere sociale media zijn hier niet inbegrepen, maar lopen zeer gelijk met de volgorde van de leescijfers op de website.

1. Chomsky: “Militaire escalatie van de VS tegen Rusland kan leiden tot doodvonnis van de menselijke soort” 51.907 views

Amerikaans linguïst en politiek commentator Noam Chomsky werd 94 op 7 december 2022. Nog steeds volledig geboycot door de media in de VS blijft hij de meest invloedrijke criticus van het buitenlands en binnenlands beleid van zijn eigen land. De invasie van Rusland in Oekraïne is een ongerechtvaardigde aanval die de geschiedenis zal ingaan als een van de belangrijkste oorlogsmisdaden van de 21ste eeuw, maar de VS is niet goed geplaatst om op vlak van oorlogsmisdaden hoog van de toren te blazen.

2. Neonazi’s in Oekraïne: de vijand van je vijand is niet je vriend 44.917

Leden van de Azov-brigade. Foto: Gianluca Agostini/CC BY-SA 4:0

Tot enkele dagen voor de Russische invasie in Oekraïne werden de Azov-brigade en andere extreem-rechtse groupuscules tot in het Amerikaanse Congres nog gebrandmerkt als neonazibewegingen en de regering in Kiev als een van de meest corrupte ter wereld. Nauwelijks enkele dagen na de Russische invasie veranderde de teneur van de berichtgeving in de media spectaculair. Burgerjournalist Seppe De Meulder waarschuwt voor het langetermijnrisico van deze ommezwaai. De geschiedenis heeft heel wat akelige voorbeelden van tot bondgenoten verklaarde bendes die zich later tegen hun beschermheren keerden. Al Qaeda en de Taliban zijn slechts enkele voorbeelden. Met Azov dreigt een zelfde scenario.

3. Vroegtijdig ontslag Marc De Vos uit prestigieuze functie aan Australische universiteit roept vragen op 39.404

Op 25 oktober 2021 kondigde Marc De Vos, professor arbeidsrecht en voormalig directeur van de neoliberale denktank Itinera, zijn ontslag aan als decaan van de Law School van de Macquarie University in Australië om “familiale redenen”, waarmee hij een lucratief vijfjarig contract reeds na drie jaar stopzette, zes weken voor het einde van het Australisch academiejaar 2021. DeWereldMorgen.be ontving van leden van zijn academische staf documenten en commentaar die zijn vertrek in een problematisch daglicht stellen. Onze berichtgeving hierover werd door alle grote media genegeerd, maar in academische kringen werd het echter ruim verspreid, waardoor dit het derde meest gelezen artikel van 2022 werd op de website.

De apartheidsmuur. Foto: 11.be

4. Israël’s APARTHEID tegen de Palestijnen: Bespreking recent rapport Amnesty International 38.090

De Franse onafhankelijke journalist Frank Barat besprak met Amnesty International (AI) activist Saleh Hijazi het AI-rapport van februari 2022 dat het regime in Israël en in bezet Palestina veroordeelt als apartheid. Het is onze hoogst scorende video van 2022. DeWereldMorgen.be wil in 2023 investeren in eigen video-productie.

5. Nationale Vredesmanifestatie in Brussel: Europe For Peace And Solidarity! 33.620

Ruim 2.500 actievoerders stapten op zondag 27 maart mee in de nationale vredesmanifestatie Europe For Peace And Solidarity!, georganiseerd op initiatief van de vredesbeweging en de vakbonden. Meer dan 90 organisaties riepen op om deel te nemen aan deze mars in Brussel. 33.620 volgers, 13 maal meer dan de deelnemers aan deze manifestatie, vonden daarna de weg naar deze video over deze vredesmanifestatie.

6. StaOpTegenRacisme in Antwerpen (zondag 20 maart), actie door Platform 21/03 tegen racisme en discriminatie 26.953

Op zondag 20 maart 2022, één dag voor 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie voerde het platform 21/03 actie in 15 steden over het hele land. Onze derde hoogst scorende video.

7. Yannick Verdyck en hoe spirituelen radicaliseren 22.285

Professor klinische psychologie Mattias Desmet, ‘holistisch psycholoog-therapeut’ Steve Van Herreweghe, ‘compleetdenker’ Steven Arrazola de Oñate en ‘conservatief denker’ Brecht Arnaert zijn tijdens de pandemie van coranasceptische influencer uitgegroeid tot samenzweringsgoeroe’s. Hoewel ze spreken van ‘liefde, vrijheid en verbinding’ en hun narratieven larderen met esoterisch taalgebruik, worden hun banden met extremisme steeds duidelijker, zoals ook het geval was met Yannick Verdyck, de ‘soevereine prepper’ die op 28 september 2022 tijdens een politie-inval werd doodgeschoten.

8. Zoek dader gaslek Nord Stream – stel logische vraag: wie heeft hier baat bij?

Twitter @radeksikorski

Het zal nog jaren duren voor de waarheid geweten wordt wie de Nord Steam gaspijpleidingen in de Oostzee (Baltische Zee) heeft opgeblazen – als het ooit zover komt. Het minste wat een kritisch burger doet is wantrouwig blijven tegenover zelfzekere uitleg die mainstream commentatoren hierbij geven, nog voor enig ernstig onderzoek werd verricht. Nog zorgwekkender is de vlotte bereidheid van de media om te negeren wie hier het meest bij te winnen heeft en te doen alsof het niet relevant is om dat na te gaan en te becommentariëren.

 

9. Waarom alles wat je weet over Oekraïne waarschijnlijk fout is 18.904

Dit interview werd afgenomen enkele dagen voor de Russische invasie in Oekraïne. Het blijft essentiële informatie om in te schatten hoe het zover kon komen. Niets van deze context rechtvaardigt de Russische invasie in Oekraïne, maar wie een oplossing wil vinden, moet wel naar deze voorgeschiedenis kijken. Daar bevinden zich immers de elementen die kunnen leiden tot een einde aan deze oorlog.

10. Berichtgeving over Rusland-Oekraïne is géén journalistiek, het is propaganda 18.747

Mensen lezen geen lange artikels meer, zeker niet op internet. Dat zegt toch het cliché. Wel, dit zeer lange artikel werd eveneens ruim gelezen. Het werd geschreven één maand voor de Russische invasie en ging er toen nog van uit dat die invasie er waarschijnlijk niet zou komen. Dat bleek een foute inschatting. Het artikel stelde echter dat er wel degelijk een risico was op een oorlog in Oekraïne, die bovendien de hele wereld dreigt mee te sleuren. Het eerste deel van de voorgaande zin is reeds uitgekomen, het tweede niet… nog niet.

Een van de winnaars van de oorlog in Oekraïne. Foto: Ben P L/CC BY-SA 2:0

11. Invasie in Oekraïne: Europa bloedt, Amerika is weer de lachende derde 18.265

Terwijl alle EU-lidstaten wegzinken in een economische depressie, verkopen Amerikaanse bedrijven hun fracking aardgas aan vier maal de prijs van Russisch aardgas en rijven de Amerikaanse wapenbedrijven superwinsten binnen.

12. Oorlog in Oekraïne: de echte reden waarom Rusland is binnengevallen 18.903

Nogmaals, voorgeschiedenis en context is wél belangrijk om te begrijpen hoe deze oorlog kon gebeuren. Wie deze uitleg weerlegt als goedpraten van de Russische invasie saboteert de kansen op een einde aan de oorlog via onderhandelingen. Elke oorlog is zo beëindigd. De context negeren is de oorlog verlengen.

13. Professor Criekemans: “De oorlog in Oekraïne is als de Cuba-crisis, maar tienmaal erger” 17.601

Hoofddocent internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen David Criekemans draait er niet omheen. Deze oorlog is een bedreiging voor heel de wereld.

14. Oorlog in Oekraïne: de winnaars en verliezers zijn gekend 16.830

De winnaars: Amerikaanse aardgasproducenten en wapenfabrieken! Verliezers: de Oekraïense bevolking, die verder wordt gedecimeerd zolang onderhandelingen worden geweigerd door beide kampen, en wij, de Europese bevolking, die het gelag betalen, terwijl de grote bedrijven de superwinsten blijven binnenrijven.

15. Emma Watson’s Instagram-post bewijst hoe gevaarlijk valse beschuldigingen van antisemitisme zijn 16.707

Wat filmster Emma Watson op haar Instagram-account plaatste is eenvoudig: Palestijnen hebben dezelfde mensenrechten als iedereen. Zionisten blijven proberen elke vorm van kritiek op de bezetting en kolonisatie van Palestina weg te zetten als antisemitisme. Deze hetze beschadigt de strijd tegen het echte antisemitisme, maar dat is voor de hasbaristas irrelevant.

16. Zorgvuldig uit beeld gehouden: huurlingen van de VS actief in Oekraïne 16.575

Er nemen van bij het begin van de Russische invasie reeds Amerikaanse huurlingen (of buitenlanders die in opdracht van Amerikaanse organisaties werken) deel aan de gevechten aan de zijde van het Oekraïense leger.

17. Mattias Desmet: messias tegen de wetenschap, evangelist voor extreemrechts? 16.503

Het verhaal van een academicus die zich vastgereden heeft in wat hij dacht een originele theorie te zijn en tot het bittere einde doorgaat, liever dan toe te geven dat hij zich vergaloppeerd heeft.

18. Stijgende voedselprijzen kunnen in 2022 wereldwijd tot hongersnood, oorlog en revolutie leiden 15.546

De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd desastreuze gevolgen, die nog jarenlang zullen doorwerken.

19. Poetin is niet gek 15.546

Amateur-psychologe Lien Verpoest noemt Poetin een gek. Een handige manier om het niet over medeverantwoordelijkheid te hebben, volgens Johan Depoortere. Dit artikel namen we over van de onvolprezen blog Salon van Sisyphus en werd zeer ruim gelezen en verspreid (net als de vele andere artikels die we hiervan overnemen).

20. Waarom we geen plaats bieden aan een blog van Mattias Desmet 15.126

Mattias Desmet lokt veel lezers, niet noodzakelijk omdat ze het met onze stukken over hem eens zijn, zoals uit de commentaren op de sociale media blijkt.

 

Buiten categorie: op 10 juni 2022 leidden oude brieven van de jaren 1990 tot een onverwacht contact en kon Lode Vanoost een uur praten met Noam Chomsky, die op dat ogenblik in Brazilië verbleef. Ze praatten over Oekraïne, Palestina, recente massaschietpartijen in de VS en wat dat zegt over de Amerikaanse geschiedenis. Daarnaast hadden ze het nog over de Belgische koloniale erfenis en de zin en onzin van standbeelden van Leopold II.

Het succes van deze ongeplande YouTube met 43.340 weergaven (nog zonder logo) werd de aanleiding om te beginnen met eigen videoproducties vanaf september. Later volgde nog een YouTube-interview met Noam Chomsky en Vijay Prashad (ditmaal mét logo) over hun gemeenschappelijk boek The Withdrawal (uitgegeven als ‘Terugtrekken’ bij epo.be).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!