Foto: © Wild Wonders of Europe / Maurizio Biancarelli / WWF
Opinie - Belgische Biodiversiteitscoalitie

COP15: globaal akkoord bereikt om natuurverlies te stoppen. Wat moet België doen?

COP15 in Montreal werd maandag 19 december een nieuw wereldwijd kader afgesproken om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Dit akkoord verbindt de wereld ertoe het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en terug te draaien - een wereldwijd doel dat wordt geprezen als het equivalent van de 1,5°C- doelstelling van klimaatakkoord van Parijs.

donderdag 22 december 2022 15:15
Spread the love

 

Twee jaar later dan gepland, is er vandaag eindelijk een Kunming-Montrealakkoord, ondertekend door 196 landen van de VN-verdrag inzake biologische diversiteit. Natuurorganisaties verwelkomen de doelstelling om wereldwijd ten minste 30% van het land, zoet water en de oceaan te beschermen.

“Dat er vandaag een globaal doel is om natuurverlies te stoppen en om te keren tegen 2030 is een geweldige prestatie van de onderhandelaars en een overwinning voor de mensheid en de planeet. Dit moet het startsignaal zijn voor overheden, bedrijven en de samenleving om de transitie naar een toekomst met meer natuur in te zetten door gerichte acties. Uitstel en excuses zijn niet langer acceptabel”, zegt Antoine Lebrun, Algemeen Directeur van WWF-België.

Kans op slagen hangt af van financiering

Een van de meest omstreden kwesties tijdens de COP15-onderhandelingen was het financieringspakket ter ondersteuning van natuurbehoudsinspanningen wereldwijd, en met name in ontwikkelingslanden.

Carine Thibaut, woordvoerster van Greenpeace België zegt daarover: “20 miljard dollar per jaar tot 2025, en daarna 30 miljard dollar per jaar tot 2030, is een begin, maar het is niet genoeg. Met een financieringstekort van 700 miljard dollar voor biodiversiteit is het onduidelijk waar de rest van het geld vandaan zal komen. Financiering is niet alleen een kwestie van hoeveel, maar ook van hoe snel.”

België moet onmiddellijk aan de slag

Cruciaal is dat landen de afspraken uit het Kunming-Montrealakkoord nakomen door ze om te zetten in nationale plannen en beleidsmaatregelen. Ze moeten hun nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen actualiseren tegen COP16 (2024) om ze af te stemmen op de nieuwe globale doelstelling. Voor België betekent dit dat het onmiddellijk moet starten met de ontwikkeling van een Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie en een Actieplan voor de periode na 2020. Dat plan moet duidelijk aangeven hoe België tegen 2030 het verlies aan biodiversiteit in eigen land en in zijn bevoorradingsgebieden zal stoppen en omkeren.

De Belgische Biodiversiteitscoalitie, die bestaat uit de 7 grootste organisaties die werken rond biodiversiteit in ons land, ziet drie grote prioriteiten voor het plan: België moet de impact van de Belgische consumptie en productie op biodiversiteit wereldwijd verminderen. Op eigen bodem moet het zijn meest waardevolle gebieden beter beschermen, en het moet de natuur ingrijpend herstellen, zodat alle inwoners in een gezonde omgeving kunnen leven en wonen.

“Er rest ons een krap tijdskader van 10 jaar om duurzame veranderingen teweeg te brengen voor de o zo cruciale, maar tanende biodiversiteit. België werkt momenteel aan een voorstel richting Europa over hoe we de 30% natuurdoelstellingen lokaal willen verankeren. Het is voorlopig onduidelijk welke maatregelen er komen om er meer dan een papieren bescherming van te maken. De finale tekst van COP15 moet ons wakker hebben geschud om hier dringend een pasklaar antwoord op te bieden.” zegt Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt.

Tijdens COP15 gaf België bij monde van minister Khattabi aan om in de nationale biodiversiteitsstrategie de bestaande silo’s te willen doorbreken en biodiversiteit te integreren in alle beleidslijnen en sectoren. Dat dit uitdrukkelijk naar voren kwam in de Belgische verklaring, stemt de coalitie positief. “Voor de coalitie moet biodiversiteit geïntegreerd worden in alle beleidsdomeinen en sectoren. Het is momenteel nog niet voldoende geïntegreerd, terwijl het een echte zorg zou moeten zijn op de verschillende beleidsniveaus in ons land. Het moet net zoals het klimaat een transversale aangelegenheid worden, waarvoor de potentiële effecten van ons overheidsbeleid moeten worden berekend voordat het wordt uitgevoerd”, stelt Sylvie Meekers, Algemeen Directrice van Canopea.

Om de uitvoering van een actiegerichte en alomvattende Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie te doen slagen, zijn er tenslotte voldoende financiële middelen en personeel nodig. De coalitie vraagt dan ook expliciet om een ambitieus financieel plan als bijlage bij de nationale strategie.

 

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie

De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, CANOPEA en BBL. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!