Prijsuitreiking van de de eerste Gouden Citroen. Foto: ABVV

ABVV reikt zure prijs uit aan VDAB voor kafkaiaanse ‘begeleiding’ oudere werkzoekenden

De Vlaamse afdeling van het ABVV reikte maandag 12 december zijn allereerste zure prijs uit, een Gouden Citroen voor de VDAB. 100 actievoerders klagen de leeftijdsonverschillige begeleiding van deze dienst aan, waarbij oudere werkzoekenden verplichte opdrachten krijgen zonder noemenswaardige kans op werk. Vijf getuigen vertelden hun wedervaren met de absurde aanpak van de VDAB.

dinsdag 13 december 2022 12:34
Spread the love

 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) vertoont de laatste jaren meer en meer een perverse ijver om mensen te dwingen tot allerlei opdrachten om zogenaamd terug werk te vinden.

Een getuigenis. Foto: ABVV

Die ijver blijkt eerder geïnspireerd te worden door een kafkaiaanse1 en bijwijlen compleet absurde ijver om de eigen prestatiecijfers op te smukken. De echte opdracht van deze overheidsdienst, zoals hij in de naam zelf van de VDAB staat uitgeschreven moet daarbij wijken voor de schone schijn.

Bovendien verspilt de VDAB met deze aanpak middelen en personeel die zouden kunnen ingezet worden voor echte bemiddeling en opleiding van werkzoekenden. De Vlaamse ABVV heeft deze wanpraktijken met een ludieke actie aangeklaagd.

Voor de vakbond is deze aanpak mensonwaardig. Oudere werknemers, vaak met meer dan 40 jaar werkervaring op de teller, verdienen een rechtvaardige en respectvolle behandeling die rekening houdt met hun ervaring, hun kansen op werk en hun verwachtingen.

Foto: ABVV

Tijdens de actie van de prijsuitreiking namen vijf personen het woord met hun wedervaren.

1. Johan (63) moet blijven solliciteren, ook al werven werkgevers geen 55-plussers aan…

“Ik moet solliciteren van de VDAB. Ik krijg geen reacties op sollicitaties. De VDAB luistert niet naar mijn frustratie hierover. Toen ik bijvoorbeeld eens bij de VDAB informeerde naar werk, zei men dat dit ‘onbegonnen werk’ is op mijn leeftijd. Ik voel me aan mijn lot overgelaten. De verantwoordelijkheid wordt volledig bij de werkloze gelegd en niet bij de werkgevers die 55-plussers niet aanwerven. Oudere werkzoekenden vangen overal bot. Werkgevers begrijpen niet dat je nog solliciteert als 55-plusser.”

2. Marleen (63) heeft wegens haar leeftijd geen succes met sollicitaties, de ‘oplossing’: een sollicitatiecursus…

“Ik ben bijna 64 jaar en heb 40 jaar werkervaring. Toch verplicht VDAB mij minstens 1 keer per maand in te gaan op een vacature. Ik heb al een sollicitatiecursus gevolgd. Nu volg ik opnieuw een cursus om te leren hoe een CV en sollicitatiebrief te schrijven. Volstrekt zinloos.” – Marleen, 63 jaar

3. Margot (62) heeft evenmin succes met sollicitaties: volg negen maand sollicitatiebegeleiding en doe een ‘stage’

“Na een loopbaan van 40 jaar ging ik op SWT2. Ik moest ‘aangepast beschikbaar’ zijn. Zeer snel na mijn inschrijving als werkzoekende stuurde de VDAB me naar Skill BuilderS3 voor negen maanden sollicitatiebegeleiding. Iemand in de groep volgde dit ook een half jaar voor haar pensioen. Ik vond geen werk en moest opnieuw een traject volgen van 24 maanden. Ik moest een stage doen maar de werkgever had geen aanwervingsplicht. Uiteindelijk kon ik mijn stage doen bij mijn ex-werkgever.”

Foto: ABVV

4. Hans (62) krijgt met de VDAB én de RVA op de hielen na een jaar ‘begeleiding’ nog steeds geen passend aanbod

“Na meer dan 40 jaar werkervaring ben ik in SWT. Direct na mijn inschrijving noteerde de VDAB in mijn dossier ‘zoekt administratieve functie’. Bij het eerste contact zei de bemiddelaar: “Oei, geen gemakkelijk profiel om een geschikte vacature voor te vinden.” En toen ik een cursus Excel en Word weigerde, zei de bemiddelaar: “Je moet beschikbaar zijn. Zou je niet overwegen met pensioen te gaan?” Na de zomer zei de VDAB: “je bent nu al een half jaar werkloos. Je weet toch dat je werk moet zoeken? Doe je dit niet, dan lichten we de RVA4 in.” Sindsdien zit de VDAB me op de hielen: een cursus 55+ volgen, een individuele begeleiding, … Ik heb nu een jaar later nog steeds geen passend aanbod gekregen.”

Foto: ABVV

5. Patrick (62) krijgt de ‘keuze’: of nog drie jaar ‘stages’, of gedwongen vervroegd pensioen met inkomensverlies

“De VDAB heeft gezegd dat als ik niet binnen het jaar op vervroegd pensioen kan, ze achter mij aan gaan. Ik kan wel op vervroegd pensioen gaan maar dan riskeer ik 16,5% bedrijfsvoorheffing op de groepsverzekering in plaats van 10%. Ik sta nu voor een dilemma. Of de VDAB laat mij met rust en ik krijg een fiscale afstraffing. Of ik ga pas op 65 jaar met pensioen en de VDAB activeert mij (tot dan). Ik zie mij al bij een werkgever aankomen om een stage te volgen met 45 jaar loopbaan!”

 

Notes:

1   Naar auteur Franz Kafka (1883-1924). In zijn bekendste boek Het Proces wordt K voor de rechtbank gedaagd zonder te weten waarvan hij wordt beschuldigd. Dat hij dat niet weet is volgens de rechtbank het bewijs van zijn schuld. Een klassiek voorbeeld van kafkaiaanse situatie is de persoon die document A moet verkrijgen om zijn onschuld te bewijzen, maar dat kan hij alleen krijgen als hij eerst document B kan voorleggen. Document B kan je echter alleen krijgen als je reeds een document A hebt. Het maakt met andere woorden niet uit wat je onderneemt, de situatie blijft dezelfde. De getuigenissen in dit artikel kan je terecht kafkaiaans noemen.

2   Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (wat vroeger brugpensioen werd genoemd). Het is een regeling waarbij oudere werknemers na hun ontslag naast hun werkloosheidsuitkering ook een toelage krijgen van hun voormalige werkgever.

3   SkilBuilderS is een bedrijf dat werkzoekenden coacht in hun zoektocht naar een baan.

4   De federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ziet toe op de rechtmatige uitkering van werkloosheidstoelagen aan werkzoekenden, terwijl de Vlaamse regionale VDAB verantwoordelijk is voor bemiddeling en begeleiding van werkzoekenden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!