De grondstoffen van het zuiden leegroven en tegelijkertijd het zuiden zijn armoede verwijten... De wereldeconomie in één tekening samengevat. Auteur onbekend.
Mediakritiek -

Tegendraads leesvoer: sociale strijd in GB, noodzaak van NAVO, internationale orde ‘the western way’

Na een onderbreking van enkele weken wegens teveel achterstallig verlof – de sociale strijd laat zich ook bij onze redactie voelen – terug een selectie van interessante artikels uit buiten- en binnenland. Inspiratie voor de sociale strijd hier. We staan er niet alleen voor!

vrijdag 9 december 2022 15:31
Spread the love

 

Gérard Araud. Foto: Clergier/CC BY-SA 3:0

Voormalig ambassadeur Gérard Araud van Frankrijk in de VS stelt dat de zogenaamde ‘rules based order’ van VS-minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken een oneerlijke Westerse orde is gebaseerd op hegemonie. Hij veroordeelt de nieuwe Koude Oorlog tegen China en roept op tot wederzijdse compromissen.

 

 

 

Australische blogger en onafhankelijk journalist Caitlin Johnstone wijst op de peilloos diepe schijnheiligheid van de zelfverklaarde ontwikkelde wereld, die zijn welvaart heeft gebouwd en blijft bouwen op het leegroven van de grondstoffen in het zuiden en tegelijkertijd datzelfde zuiden de armoede verwijt die het door zijn economische roofbouw veroorzaakt.

 

Nog eentje uit de scherpe pen van Caitlin Johnstone. Je hoeft het met haar niet over alles eens te zijn om in dit artikel een bijzonder accurate ‘verantwoording’ te vinden voor de noodzaak van de NAVO. Deze militaire alliantie moet immers blijven bestaan om de veiligheidsproblemen op te lossen die worden veroorzaakt door zijn bestaan en zijn acties.

 

 

Hij is reeds 83 maar John Pilger heeft nog niets van zijn journalistiek engagement ingeboet, van zijn allereerste documentaire in 1970 The Quiet Mutiny over het stille verzet van Amerikaanse mariniers tegen hun bevelhebbers in Vietnam tot vandaag. In dit YouTube gesprek met de onafhankelijke website Declassified UK herleidt hij de Britse mainstream media tot hun ware functie: de verdediging van de status quo. Vervang Brits door Belgisch en het is zo toepasbaar hier.

UNITE is de 2de grootste Britse vakbond. Foto: Garry Knight/Public Domain

Als afsluiter van deze leessuggestie eentje van eigen bodem. Lavamedia kijkt over het Kanaal naar de sociale strijd in Groot-Brittannië. Een boycot van energiefacturen, stakingen van dokwerkers, postbeambten, fabrieksarbeiders, spoorwegpersoneel, niets daarover in onze eigen media. Te ver van ons bed? Of net te relevant, te inspirerend? Oordeel zelf waarom dit wel degelijk op onze nieuwsberichten thuis hoort.

 

 

Vorige selecties van alternatieve nieuwsbronnen in ons dossier Tegendraads Leesvoer.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!