Bron: De Federatie
De Federatie

Sociaal-culturele organisaties over nieuw decreet VlaReg: “Het ademt wantrouwen en toont een negatief beeld van onze sector”

130 landelijke sociaal-culturele organisaties en hun meer dan 14.000 lokale afdelingen in de sociaal-culturele sector reageren ontgoocheld op het nieuwe decreet van de Vlaamse Regering dat alle sociaal-culturele organisaties in Vlaanderen en Brussel reguleert. De toon in het decreet viseert organisaties die werken met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Dat stelt de Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, die de sector vertegenwoordigt. “Dit is een fout politiek signaal dat vertrekt van wantrouwen, in tijden waarin onze organisaties belangrijker zijn dan ooit en alle duwtjes in de rug kunnen gebruiken”.

maandag 28 november 2022 17:08
Spread the love

 

Meer dan 2 miljoen Vlamingen en Brusselaars zijn vandaag lid van gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties zoals Okra, Davidsfonds, Femma, Gezinsbond, enzovoort. 130 landelijke organisaties ondersteunen talloze vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor onze maatschappij.

Ze tuinieren samen, komen op voor kwetsbare mensen, of strijden tegen discriminatie. De toekenning van hun subsidies zal volgens een nieuw decreet geregeld worden, dat de Vlaamse regering afgelopen vrijdag heeft goedgekeurd.

Negatief beeld van socio-culturele sector

De sector stoort zich sterk aan de negatieve toon die het nieuwe decreet hanteert en hekelt het negatieve beeld dat haaks staat op het maatschappelijk belang van de sector. Zo viseert de nieuwe regelgeving vooral organisaties die werken met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond.

De nieuwe regelgeving stelt immers expliciet dat sociaal-culturele organisaties niet mogen ‘segregeren op basis van etnisch-culturele afkomst’. Dat er geen belastinggeld mag gaan naar organisaties die segregatie promoten in onze samenleving, is voor De Federatie de logica zelve. Dat is trouwens nu al zo. Binnen het nu geldende decreet raakt een ‘segregerende’ organisatie sowieso niet door de grondige screening van commissies en expertencomités die ze moet ondergaan.

Een nodeloze aanvulling dus, maar wel een fout signaal dat allerlei organisaties viseert die werken met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Omdat de Raad van State zich hierover niet uitspreekt -noch positief, noch negatief- blijft De Federatie zich ernstige vragen stellen bij deze discriminatie.

“Het decreet stelt dat organisaties die segregeren op basis van etnisch-culturele afkomst geen subsidies meer zullen krijgen. Dat is nu ook al zo, en terecht, maar dit soort politieke symboliek zorgt voor een nodeloos negatieve toon over een volledige sector. Dergelijke blijk van wantrouwen in onze sector, waarin tal van organisaties werken met mensen van allerlei etnisch-culturele achtergronden, is bijzonder pijnlijk. Zeker in deze context waarin organisaties zich van de ene crisis naar de andere spartelen.

Wij zien liever een positief decreet dat de essentiële maatschappelijke rol van sociaal-culturele organisaties waardeert, namelijk honderdduizenden mensen verenigen rond wat voor hen belangrijk is en hen op die manier ook met andere mensen en met de samenleving verbinden.” – Hanne Geukens, co-directeur De Federatie

Politieke willekeur?

De Vlaamse regering laat in het nieuwe decreet veel ruimte voor interpretatie vanuit politieke hoek. Dit stort heel wat organisaties in onzekerheid, zelfs als experten hun werking en hun plannen goed beoordelen. Op die manier bewijst de regering geen dienst aan de 200.000 vrijwilligers in deze sector.

“Sociaal-cultureel werk is er om miljoenen Vlamingen te laten excelleren. Dit doen onze organisaties elke dag, samen met de vele vrijwilligers. Hier past alleen waardering en geen door de politiek gecultiveerd wantrouwen”, Hanne Geukens, co-directeur De Federatie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!