Deze jongeman werd door zijn eigen familie onthoofd omdat hij homoseksueel was. De mannen uit de familie die de moord pleegden, werden niet eens vervolgd omdat het slachtoffer homoseksueel was.

“Zan, Zendegi, Azadi”: PeykanArtCar, een voertuig voor mensenrechten in Iran

donderdag 10 november 2022 03:05
Spread the love

 

Ter nagedachtenis van de jongeman uit Ahvaz (Iran), Ali Fazeli Monfared (20j), die werd vermoord door de mannelijke familieleden omwille van zijn homoseksualiteit.

Staatsterreur en zware schendingen tegen mensenrechten, rechten van kinderen

Minstens de helft van de vermoorde kinderen werd reeds door Amnesty Internationaal gerapporteerd. Ze stierven vaak door een kogelschot in de rug, het hoofd of in de borst of werden doodgeslagen met een matrak.

Minstens de helft van de vermoorde kinderen die reeds door Amnesty Internationaal werden gerapporteerd. Ze stierven vaak door een kogelschot in de rug, het hoofd of in de borst of werden doodgeslagen met een matrak.

Khodanoor Lejaei (47j) werd aan een vlaggenpaal vastgebonden. Wanneer hij water vroeg, kreeg hij een bak water voor zijn neus waar hij niet aan kon. Later werd hij geëxecuteerd.

Khodanoor Lejaei (47j) werd aan een vlaggenpaal vastgebonden. Wanneer hij water vroeg, kreeg hij een bak water voor zijn neus waar hij niet aan kon. Later werd hij geëxecuteerd. Er zijn ook bronnen die beweren dat hij na deelname aan protesten op 9 oktober stierf, omdat men weigerde hem binnen 48 uren te opereren na een kogelschot.

Op 06/11/2022 hebben 227 van de 290 “volksvertegenwoordiger” in de kamer gestemd voor een massa-executie van meer dan 1.000 arrestanten tijdens de protesten. De gemiddelde leeftijd is 15 jaar.

Deze lijst van wreedheden is erg lang en de beelden die uit Iran ons bereiken zijn erg hartverscheurend, hard en meedogenloos. Wil je helpen, neem contact op met @womenlifefreedomcollectiefgent of mail naar de auteur (baharak.Bashar@telenet.be) van dit artikel.

PeykanArtcar: aandacht voor mensenrechten in Iran

Op 8 november 2022 debatteerden enkele Europarlementariërs in het Europees Parlement te Brussel over de mensenrechten in Iran. Deze bijeenkomst vond plaats ter gelegenheid van de tentoonstelling van PeykanArtCar.

Deze beschilderde Peykan, het Iraanse automodel dat tussen 1967 en 2005 in Iran gefabriceerd werd, draagt het trieste verhaal van een jongeman van 20 jaar die door zijn eigen familie onthoofd werd omdat hij homoseksueel was. De mannen uit de familie die de moord pleegden werden niet eens vervolgd omdat het slachtoffer homoseksueel was.

De ene kant van de wagen verwijst naar het Perzische epos uit de 10e eeuw dat bekend staat als Shahnameh. Geïnspireerd door een van de verhalen van Shahnameh, de tragedie van Rostam en Sohrab, waarin een vader zijn zoon vermoordt, schilderde de kunstenaar de jongeman met kleren aan en een strop rond zijn nek, verwijzend naar de doodstraf door de staat. Aan de andere kant beeldt hij de jonge man naakt uit. Op de koffer is de bebloede dolk afgebeeld waarmee de daad gepleegd werd en op de motorkap zie je de omhelzing van beide figuren die de 20-jarige jongeman voorstellen onder de sterrenhemel van het autodak.

The PaykanArtCar at Place Vendôme in Paris.
IMAGE COURTESY OF PAYKANARTCAR

Hoewel de tentoonstelling heel specifiek aandacht vraagt voor de benarde situaties van de LGBTIQ+-mensen in Iran, ging het debat vooral over hoe men Iran tot de orde kon roepen voor algemene schendingen van de mensenrechten en de huidige moordpartijen in het land. Er waren veel vragen in de panels en ook uit het publiek, maar er kwamen weinig antwoorden.

Veel vragen, weinig antwoorden

Uit de deelnemerslijst kan je met gemak opmaken dat er redelijk veel duur betaalde specialisten aanwezig waren bij dit debat, maar toch konden ze op een aantal prangende vragen niet antwoorden. Een van deze vragen werd gesteld door de christendemocraat Sikorski aan Bruno Scholl van de Europese Dienst voor Extern Optreden Iran.

Scholl kon niet antwoorden waarom er in de Iraanse Mohajer-6 drones die Oekraïne bombarderen, ondanks het jarenlange embargo, technologische onderdelen zitten die door Europa en de VS geleverd werden. Dat is op zijn minst gezegd erg opmerkelijk.

Diplomatieke shut down t.a.v. Iran & doelgerichte sancties

Darya Safai vroeg nadrukkelijk om een complete diplomatieke shut down met de Iraanse overheid. Er moet een einde gemaakt worden aan de vruchteloze nucleaire onderhandelingen met Iran. De EU moet de toegang tot de financiële activa van de Iraanse overheid volledig blokkeren, want die behoren aan de Iraanse bevolking toe. Ook drong ze erop aan dat de EU actie onderneemt om de geblokkeerde financiële activa van de Iraanse overheid te investeren in een veilig internet-systeem voor Iraniërs, zodat ze de blokkades van het regime in Iran kunnen omzeilen.

Een deel van deze activa kan volgens haar ook gebruikt worden om de lonen van de arbeiders te betalen die nu door het regime niet betaald worden omdat ze staken (in Iran heb je geen officiële vakbonden, laat staan een stakingsvergoeding voor de arbeiders die staken). Het is vooral interessant om uit de mond van een N-VA-politica te horen dat de arbeiders in hun stakingen tegen de staat gesteund moeten worden.

Volgens Safai heeft de EU niet alleen een morele plicht om acties te ondernemen tegen het regime in Iran, maar de veiligheid van de EU is mede afhankelijk van het vertrek van de Islamitische Republiek. Het is in het belang van de EU dat er een einde komt aan de genderapartheid in een democratisch Iran. Volgens haar zijn de Iraanse bevolking en niet de Islamitische Republiek de bondgenoten van de EU.

Ze drong aan om de kant van de Iraanse bevolking te kiezen. Volgens haar zal het toekomstige Iran democratisch en seculier zijn. Indien de Islamitische Republiek in Iran zou vallen, zou dat een einde betekenen voor het islamisme in heel het Midden-Oosten. Zoals het einde van het communisme in de toenmalige USSR ook het einde betekende van het communisme in de rest van de wereld. Ze is ervan overtuigd dat de revolutie die door de Iraanse vrouwen is gestart tegen het regime in Iran, zal slagen. Het is aan de EU om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan en de kant van de Iraanse bevolking te kiezen die op straat komt tegen het islamitische regime.

LGBTQA+: taboes en vervolgingen

Omid Iravanipour, een Iraanse queer en influencer, haalde aan dat Iran tot een van de weinige landen behoort die nog steeds de homoseksuelen ter dood veroordelen. Ook andere groepen binnen de LGBTQA+ voelen zich niet veilig in Iran, worden gediscrimineerd en onderdrukt. Volgens Omid is apartheid inherent aan het islamitische regime dat op basis van de Shia-ideologie en de Sharia handelt. Het regime is niet alleen tegen de LGBTQA+-personen, maar ook tegen etnische, religieuze en andersdenkende minderheden.

Tijdens de laatste twee maanden is in Iran te zien, betoogt hij verder, dat de mensen zich hebben gerealiseerd dat ze voor een betere toekomst het volledige systeem moeten veranderen. Dat is meteen ook de reden waarom de leidende slagzin ‘Woman, Life, Freedom’ is. Het patriarchaal systeem dat vrouwen onderdrukt, onderdrukt ook alle andere minderheden in Iran.

Historisch gezien liep rechten opeisen voor LGBTQA+-personen altijd hand in hand met het opkomen voor vrouwenrechten. Ze strijden beide aan hetzelfde front tegen dezelfde obstakels. De LGBTQA+-gemeenschap moet enerzijds strijd voeren tegen het regime en anderzijds tegen de taboes en tradities in de samenleving. Volgens Omid ligt het gebrek aan kennis en educatie aan de basis van de heersende taboes binnen de samenleving en het regime heeft er baat bij om daar niets aan te doen. Het is de eerste keer dat de Iraanse mensen op straat komen met één enkele eis: het einde van het islamitisch regime.

Hij sloot zijn betoog met deze beeldspraak: “Ik ben geen politieker maar een tuinier. Als in mijn tuin een boom zou staan die 43 jaar geen vruchten geeft en alleen de bodem vergiftigt, zal ik niet blijven hopen op verandering. Ik zal die kappen, de wortels ervan verhakken en een nieuwe boom planten. In de huidige protesten willen we ook een actieve plaats innemen zodat we in het toekomstige vrije Iran gelijke rechten hebben. We moeten ons bewust zijn dat zelfs na het vallen van dit regime, we de door hen aangebrachte ravage in de samenleving zouden moeten herstellen. Hun discours van apartheid heeft de geest van de Iraniërs vergiftigd. Een maatschappelijke sensibilisatie is dus broodnodig. Vandaar dat het eerste project voor PeykanArtsCar aandacht vraagt voor LGBTQA+-minderheden”, aldus Omid Iravanipour.

EU volgt de zaken op

Bruno Scholl, van de Europese Dienst voor Extern Optreden (sectie Iran), die verondersteld was om antwoorden te hebben, was de zwakste gast op het debat. Hij gaf toe samen met zijn EU-collega’s geschokt te zijn over de wijze waarop het regime de protesten in Iran onderdrukt. Dat is ook de reden waarom ze directe kanalen gebruikten om president Raisi op het matje te roepen.

Hij gaf toe dat door de internetrestricties en het gebrek aan mensen ter plaatse, geen exacte informatie beschikbaar is over de mensen die in de voorbije 8 weken zijn gestorven. Hij haalt een lange lijst van acties boven die de EU-leden en bij uitbreiding de VN nemen of in het verleden hebben genomen tegen Iran wegens het schenden van de mensenrechten. Alleen dat bracht geen zoden aan de dijk.

Het waarom daarvan werd niet toegelicht. Ten slotte vraagt de EU zich af wat de Iraanse overheid doet met zijn burgers. De EU volgt de zaken in Iran op en steunt de strijd van de LGBTQA+-gemeenschap o.a. in Iran. Ook andere landen binnen de regio kennen dezelfde problemen met LGBTQA+-mensen.

Taskforce voor Iran

De summiere verklaring van Bruno Scholl die amper 5 minuten duurde, werd gevolgd door de uitgebreide reactie van Jason Brodsky (VS), beleidsdirecteur van de “Vereniging tegen nucleair Iran” en beleidsadviseur van PeykanArtCar. Hij somde een aantal specifieke maatregelen op die kunnen genomen worden tegen het Iraanse regime vanwege de VS en de EU.

Jason Brodsky onderstreept dat de Iraanse mensen niet van de EU en de VS verwachten om het regime te veranderen. “Ze vragen aandacht voor hun strijd in Iran en diplomatieke isolatie van het regime” duidt hij verder. Hij stelt 3 soorten maatregelen voor om de revolutie van de Iraanse bevolking te steunen: het nemen van gerichte sancties tegen de staatshoofden en de verantwoordelijken van het gewelddadig onderdrukken van de protesten, diplomatiek verder isoleren van het Iraanse regime en empowerment van de Iraniërs.

Volgens Brodsky moeten ook de sanctionerende maatregelen ten aanzien van het regime in Iran tussen de VS en de EU gesynchroniseerd zijn, wat nu niet het geval is. Er zou net als een taskforce tegen de Russische oligarchen ook een taskforce voor de Iraanse oligarchen opgericht moeten worden, zodat ze uit het land kunnen worden gezet en hun vermogens bevroren kunnen worden. Het Hamburg Islamic Center, waar volgens hem het regime zijn extremistische ideologie in Europa verspreidt, alsook de Iraanse luchtvaartmaatschappijen die in Europese landen halt houden, terwijl ze onderdelen vervoeren voor de Iraanse drones die in Oekraïne ingezet worden, moeten volgens hem aan banden gelegd worden.

Het IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps), de revolutionaire garde, moet aan de terroristenlijst toegevoegd worden. De EU onderhoudt nog steeds diplomatieke banden met Teheran. Dat zou moeten stoppen, vindt hij. Het terugtrekken van de EU-ambassadeurs uit Iran kan een sterk signaal zijn, vervolgt hij. Dat is al eens gebeurd in 1989 wanneer Khomeini de Fatwa uitsprak tegen Salman Rushdie en zijn dood beval en in 1997, wanneer het Iraans regime in de Duitse rechtbank schuldig bevonden werd voor de moord op 4 mensen in Berlijn. Het is volgens hem onaanvaardbaar dat de Mensenrechtenraad van de VN sinds 2006 geen enkele sessie heeft gehouden over de schendingen van de mensenrechten in Iran ondanks de cyclische protesten in 2009 en 2019 met minstens 1.500 doden.

Ten slotte werd het debat besloten door een uitgebreide vragenronde waar het merendeel eerder dezelfde mening deelde en/of zich afvroeg wat er kon gedaan worden door henzelf en wat de EU zal doen. Dat laatste kon Scholl niet duidelijk beantwoorden. Met betrekking tot de vraag wat wij als burgers kunnen doen, adviseerde Darya Safai om de politiek onder druk te zetten om de maatregelen die zijzelf en vooral Brodsky opsomden in praktijk om te zetten. Deelnemen aan grote protestmarsen kan helpen. Brodsky kon niet voldoende benadrukken om in de mainstream media de strijd van de Iraanse bevolking voor een vrij Iran voldoende te belichten.

*****

 

De lijst van de deelnemers:

Radosław Sikorski (ChD MEP Polen) die zetelt voor de delegatie over betrekkingen met de VS https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197548/RADOSLAW_SIKORSKI/home

David Lega (ChD MEP Zweden), EPP Raporteur voor Iran
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197393/DAVID_LEGA/home

Hiva Feizi, mensenrechtenadvocaat, medeoprichter en uitvoerend directeur van PeykanArtCar
https://paykanartcar.com/hiva-feizi-executive-directory/

Bruno Scholl (Duitsland), Dienst van plaatsvervangend secretaris-generaal voor politieke zaken/Sectie Iran (POL.2), een onderdeel van de Europese Dienst voor Extern Optreden /Secretaris-Generaal van de EEAS

Darya Safai (N-VA/ Iraans-Belgisch) Volksvertegenwoordiger in de Kamer
https://www.daryasafai.be/

Jason Brodsky (VS), Beleidsdirecteur van de “Vereniging tegen nucleair Iran” en beleidsadviseur van PeykanArtCar
https://www.unitedagainstnucleariran.com/people/jason-brodsky

Omid Iravanipour (Iraans-VS), LGBTIQ+ activist en social media-directeur van PeykanArtCar
https://paykanartcar.com/omid-iravanipour/

Fabio Massimo CASTALDO (onafhankelijke MEP Italië), vice-president van de LHBTI Intergroep
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124812/FABIO+MASSIMO_CASTALDO/home

Bart Groothuis, (VVD MEP Netherland), ondervoorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met Iran
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197780/BART_GROOTHUIS/home

 *****

De website van de Peykan art car

https://paykanartcar.com/about-us/

Peykan Art Car: a vehicle for Human Rights in Iran

https://youtu.be/KhugSprH0_0

Iranian Artists-in-Exile Find a Vehicle for Protest (WP)

https://www.washingtonpost.com/business/iranian-artists-in-exile-find-a-vehicle-for-protest/2022/06/04/0f75fef2-e407-11ec-ae64-6b23e5155b62_story.html

Iranians fail to snap up car that Shah gave to Romanian dictator

https://www.euronews.com/2021/05/27/us-romania-ceausescu-auction

Opvallend: Iraanse Peykan parkeert in Brussel

https://brusselsenieuwe.nl/opvallend-iraanse-paykan-parkeert-in-brussel/

How Western Tech In Iranian Drones Is Helping Russia Wage War On Ukraine

https://www.rferl.org/a/ukraine-russia-drones-iran-western-technology/32115733.html

No Break in Ties- Expected Despite Policy Shift : EU Recalls Envoys as Iran Is Found Guilty of Terror
https://www.nytimes.com/1997/04/11/news/no-break-in-ties-expected-despite-policy-shift-eu-recalls-envoys-as.html

 

Praktische info:

Zan Zandegi Azadi Collective Belgium
Twitter: zendegiazadicol
Telegram: @zendegiazadicol
Tentoonstelling: A Vehicle for Human Rights & Dignity for All in Iran
Locatie: op de stoep van het Europees Parlement in Brussel
Doel: aandacht voor mensenrechten in Iran, heel specifiek voor LGBTQIA+
Kunstenaar: Alireza Shojaian
Vanaf 07/11/2022 t.e.m. 13/11/2022

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!