Bron: WWF België
IPS

Opgelet! Klimaatverandering schaadt de gezondheid

Onze verslaving aan fossiele brandstoffen vormt “een toenemende bedreiging voor de gezondheid en het voortbestaan van alle mensen die vandaag leven”. Dat stelt een nieuw rapport van het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet.

woensdag 26 oktober 2022 15:28
Spread the love

 

Countdown, zo heet het jaarlijks rapport van The Lancet over de impact van de klimaatverandering op de volksgezondheid. Er werkten zo’n 100 wetenschappers aan mee van 51 instellingen van over de hele wereld. Het onderzoek werd in goede banen geleid door het University College London.

Toenemende hitte

De meest opmerkelijke bevinding is dat er de afgelopen vier jaren 68 procent meer overlijdens als gevolg van hitte plaatsvonden dan in de eerste vier jaren van deze eeuw. De onderzoekers merken wel op dat covid-19 ook een impact had op deze sterfgevallen.

In 2020 waren er door extreme hittegolven ook 98 miljoen meer mensen in voedselonzekerheid – wanneer je niet weet waar je volgende maaltijd vandaan komt – dan het jaarlijkse gemiddelde tijdens de periode 1981-2010.

In een veranderend klimaat zijn de omstandigheden ook gunstiger voor de verspreiding van besmettelijke ziekten. De leefomgeving voor muggen die malaria of dengue dragen wordt steeds groter, net als die van teken die de ziekte van Lyme dragen. Het warmere klimaat is ook gunstiger voor de verspreiding van ziekten zoals cholera.

Een warmere wereld heeft economische verliezen tot gevolg. De armste landen verloren in 2021 5 tot 6 procent van hun bbp omdat mensen door hittestress niet konden werken.

Meervoudige crises

Dat de transitie naar een koolstofarme economie vertraagd wordt door de fossiele belangen, versterkt niet alleen de impact van de klimaatverandering op de volksgezondheid. Het versterkt volgens het rapport ook de gezondheidseffecten van de andere globale crises waar we mee geconfronteerd worden.

“Huishoudens blijven op die manier kwetsbaar voor volatiele fossiele brandstofmarkten, worden blootgesteld aan energiearmoede en gevaarlijke niveaus van luchtvervuiling”, zegt Marina Romanello, uitvoerend directeur van Lancet Countdown aan het University College London. “Ons rapport van dit jaar laat zien dat we ons op een kritiek punt bevinden.”

Ze legt uit dat een hernieuwde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – de respons van sommige overheden op de crises – een “fataal warmere toekomst” garandeert.

Een snelle verschuiving naar schone energie en energie-efficiëntie zou volgens haar echter trapsgewijze voordelen opleveren, door verbeterde toegang tot energie en veiligheid, schonere lucht, gezondere voeding en levensstijl.

“Nu de wereld zich in chaos bevindt, hebben overheden en bedrijven de mogelijkheid om gezondheid centraal te stellen in een afgestemde reactie op deze gelijktijdige crises, en een gezonde, veilige toekomst voor iedereen te bieden”, besluit ze.

IPS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!