Branden in het Amazonewoud (2019). Regio’s die rijk zijn aan biodiversiteit worden verwoest om de Belgische veestapel te voeden. Foto: © Fernanda Ligabue / Greenpeace
IPS

Populaties wilde dieren in halve eeuw met 69 procent gekrompen

De populaties van wilde dieren zijn tussen 1970 en 2018 met gemiddeld 69 procent achteruitgegaan. Dat blijkt uit een omvangrijk rapport door het Wereldnatuurfonds en de Zoological Society of London.

donderdag 13 oktober 2022 18:33
Spread the love

Het Living Planet Report 2022 is de meest uitgebreide dataset tot nu toe over de toestand van de biodiversiteit in de wereld. Het beschrijft de 32.000 populaties van 5230 soorten zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen.

Uit de Living Planet Index (LPI) van de Zoological Society of London blijkt dat de populaties met gemiddeld 69 procent zijn gekrompen tussen 1970 en 2018. In de tropen gaat het echt om instortende groepen van soortgenoten, met een daling van maar liefst 94 procent gemiddeld.

Onder de diersoorten vertonen zoetwatersoorten de grootste achteruitgang, met een gemiddelde daling van 83 procent wereldwijd. Vooral verlies van habitat en obstakels in rivieren zoals bijvoorbeeld dammen, zijn daar de oorzaak van. 

Dubbele crisis

“We zijn uiterst bezorgd over deze nieuwe gegevens die een verwoestende achteruitgang van de populaties van wilde dieren aantonen, met name in tropische gebieden die enkele van ‘s werelds meest biodiverse landschappen herbergen”, zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België.

De belangrijkste oorzaken voor de krimpende populaties zijn de aantasting en het verlies van de woonplaatsen van deze dieren, de exploitatie door de mens, invasieve soorten, vervuiling, klimaatverandering en ziekten.

Dat leidt voor de mens tot een “dubbele crisis” van biodiversiteitsverlies en de klimaatverandering, zegt het WWF, die het welzijn van de huidige en toekomstige generaties in gevaar brengen. 

Oplossingen

Het Living Planet Report schetst mogelijke oplossingen, waaronder meer inspanningen om de natuur te herstellen en te beschermen. Dat is niet mogelijk zonder erkenning van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen overal ter wereld, zegt het WWF.

Tegelijkertijd moet er ingezet worden op een duurzamere productie en consumptie – met name van voedsel – en een snelle en diepgaande decarbonisatie van de economie.

Veel zal ook afhangen van de Internationale top rond Biodiversiteit in december (COP15). Het is volgens WWF een unieke kans om de trend te keren, zowel voor de natuur als voor de mensen.

De organisatie roept wereldleiders op zich te verbinden tot een overeenkomst vergelijkbaar met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Zo’n wereldwijd akkoord zou het verlies aan biodiversiteit kunnen ombuigen om tegen 2030 een natuurvriendelijke wereld te garanderen. 

Ook de Belgische regering heeft daarin een rol te spelen, zegt het WWF, door aan te dringen op een ambitieus akkoord met de EU-delegatie en door het nieuwe mondiale kader te vertalen in nationale wetgeving en concrete maatregelen.

IPS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!