Bron: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Minderjarigen slapen ‘s nachts op straat: nieuw dieptepunt in de opvangcrisis

21 minderjarigen hebben afgelopen nacht op straat moeten doorbrengen bij temperaturen die rond het vriespunt draaiden. Zij dienden dinsdagochtend een asielaanvraag in aan Pacheco, het aanmeldcentrum in Brussel. We vingen via verschillende betrouwbare bronnen op dat zij geen opvangplaats gingen krijgen, en vandaag opnieuw moeten terugkomen.

woensdag 12 oktober 2022 17:12
Spread the love

 

Tine Claus (directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen): “Het beschermingssysteem voor minderjarigen vertoont zorgwekkende capaciteitstekorten, waardoor zij ook op straat belanden. Dit is uitermate alarmerend. Dit kan je enkel oplossen door meer opvang te voorzien.”

Sinds oktober van vorig jaar sliepen er al duizenden mensen op straat door een gebrek aan opvangplaatsen. Hoewel iedereen een gelijkwaardig recht op opvang heeft, werkt de federale regering op dit moment met een systeem van prioriteiten. Minderjarigen, vrouwen en families zouden volgens dit systeem altijd opvang krijgen. Afgelopen week werd beslist om ook alleenstaande mannen met dringende medische noden niet langer opvang te verlenen, om deze prioriteiten te kunnen handhaven. Helaas stelden we gisteren vast dat ook dit beleid niet kan verhinderen dat er minderjarigen op straat belanden.

De bezettingsgraad van het opvangnetwerk van Fedasil bedraagt al enkele maanden rond de 96 procent. Dit cijfer ligt voor de beschikbare plaatsen voor minderjarigen nog hoger. De afgelopen maanden kende België een verhoogd aantal minderjarigen die zich aanmelden in België. Dit zorgde voor een langere wachttijd voor de toewijzing van een voogd en een vertraging in het opstarten van het leeftijdsonderzoek in geval van twijfel over de minderjarigheid.

Deze vertragingen hebben op hun beurt hun impact op het nemen van beslissingen over de asielaanvraag van deze jongeren. Hierdoor werden de weinige beschikbare opvangplaatsen ingevuld door minderjarigen, zonder dat er voldoende nieuwe plaatsen bijkwamen.

Niemand zou nog op straat mogen slapen

Ondanks de oproep van de Vlaamse Kinderrechtencommissaris van 8 december 2021 om dringend oplossingen uit te werken voor niet-begeleide minderjarigen, stonden er gisteren 21 minderjarigen tussen 16 en 18 jaar oud op straat. Zij zijn het nieuwste slachtoffer van deze opvangcrisis. Het is duidelijk dat de opvangcrisis een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Het beschermingssysteem voor minderjarigen vertoont zorgwekkende capaciteitstekorten, waardoor ook zij op straat belanden.

Daarom blijven wij aandringen op meer noodopvangplaatsen, om deze acute nood te verlichten. Niemand zou nog op straat mogen slapen. Zeker niet jongeren, die per definitie kwetsbaar zijn.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!