Index Safe Ticket

ACV: ‘Nee, de lonen vormen geen probleem voor de concurrentie!’

Christelijke vakbond ACV ontkracht aan de hand van de cijfers het hardnekkige vooroordeel over de lonen in België, namelijk dat de automatische loonindexering onhoudbaar zou zijn en ze het concurrentievermogen van Belgische bedrijven in het gedrang brengt.

vrijdag 7 oktober 2022 16:11
Spread the love

 

De werkgevers verkondigen dat de automatische loonindexering onhoudbaar is en dat ze het concurrentievermogen van Belgische bedrijven in het gedrang brengt. “Maar als we de cijfers bekijken,” zegt het ACV, “zien we dat de stijging van de energiekosten drie keer zwaarder doorweegt dan de indexeringen.”

Volgens ACV Voeding en Diensten ligt de oplossing dan ook niet in het bevriezen van de lonen, maar wel in het belasten van de overwinsten van Engie en van andere bedrijven die baat hebben gehad bij de crisis, om op die manier de factuur te verlagen voor iedereen.

Hiervoor doet de vakbond een cijfermatige simulatie voor de bakkerijsector. Op basis van de cijfers van de bakkerijfederatie Bakkers Vlaanderen1, heeft de studiedienst van ACV Voeding en Diensten berekend dat energie gezorgd heeft voor een stijging van de totale productiekosten van een brood met 13%, tegenover 3,9% voor de al toegepaste en toekomstige loonindexeringen in 2022.

Als een bakkersonderneming kosten heeft voor 100 miljoen EUR, dan weegt de stijging van de energiekosten door voor 13 miljoen euro extra. De loonsverhogingen als gevolg van de indexering van 9,6% zou de onderneming 3,9 miljoen euro extra kosten opleveren. Oftewel … drie keer minder!”, bevestigt Pia Stalpaert, Voorzitter van ACV Voeding en Diensten.

Bron: berekeningen op basis van Bakkers Vlaanderen.be, 2022 en van de jaarrekeningen van bedrijven ingediend bij de NBB

In een chocolade- of wafelfabriek weegt de stijging van de energieprijzen twee keer zwaarder door dan de indexering van 9,6%, stelt de vakbond vast. Maar daar moet men er rekening mee houden dat in de voedingsnijverheid over het algemeen veel arbeidskrachten tewerkgesteld zijn. De meeste bedrijven in de zware industrieën hebben dus heel wat minder personeelskosten. De loonindexeringen zouden daar dus nog minder moeten doorwegen, benadrukt het ACV.

“Aan de andere kant hebben dienstverlenende bedrijven zoals de schoonmaak of de horeca hogere personeelskosten. Maar dit zijn ook de sectoren waar er niet echt concurrentie speelt aangezien men een schoonmaker of een barkeeper niet kan delokaliseren. Bovendien stellen we in de meeste gevallen vast dat de ondernemingen de kostenstijgingen doorrekenen aan hun klanten”, gaat Mevrouw Stalpaert verder.

Het voornaamste probleem in de industrie is dus de stijging van de energieprijzen. Echter, wat een kost is voor de ene, is winst voor de andere, met name voor bepaalde energieleveranciers.

En die winsten zijn gigantisch, geeft de vakbond aan met cijfers. International Energy Agency kwam uit op 200 miljard dollar extra winsten wereldwijd in de sector. Giganten zoals Engie, Total en Shell boeken deze winsten ook in België. Voor Pia Stalpaert, van ACV Voeding en Diensten komt de oplossing neer op het volgende: “Diegenen die de factuur van bedrijven echt naar beneden willen halen, zouden eerder moeten pleiten voor een bevriezing van de energieprijzen. En dit kan gefinancierd worden via een belasting op de overwinsten van de sectoren die winst halen uit de crisis, zoals trouwens de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) aanbeveelt”.

Andere elementen maken het nog moeilijker om het discours van de werkgevers over de indexsprong te begrijpen, vindt het ACV, en meer bepaald om deze reden die mevrouw Stalpaert duidelijk maakt: “Begin september heeft het investeringsfonds Janus Henderson bekendgemaakt dat de uitgekeerde dividenden door grote Belgische bedrijven aan hun aandeelhouders met 70% zijn gestegen in België tussen april en juli 2022. We kunnen niet vragen aan de werknemers om hun koopkracht te doen zakken met een indexsprong terwijl de zwaarste schouders winst halen in de crisis”.

Dat staat in schril contrast met de vaststelling van de vakbond dat bijna de helft van de werknemers nog geen indexering van hun loon heeft gekregen in 2022. Voor een arbeider in de voedingsnijverheid komt dat neer op een verlies van 2050 EUR bruto sinds begin dit jaar. “We keren tientallen jaren terug in de tijd wat de koopkracht betreft. Zorgen dat iedereen een correct loon krijgt, dat is onze prioriteit. Daarom zullen we in de komende maanden betogen voor de koopkracht”, besluit ze.

 

Notes:

1 Begin 2022 wogen de energieprijzen voor 5% op de productiekosten van een brood, terwijl de personeelskosten voor 43% wogen. Verkoopprijs brood stijgt door naar 2.94 euro (bakkersvlaanderen.be)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!