Interview, Video, Boekrecensie - and

John Vandaele vertelt over ‘De melkboer en de geschiedenis’

DeWereldMorgen.be sprak met MO*-journalist John Vandaele. Hij schreef zestig jaar geschiedenis (en meer) neer aan de hand van verhalen over zijn familie, ouders, grootouders, vrienden, dingen uit het dagelijks leven, beroepscontacten ...

maandag 3 oktober 2022 12:38

 

John Vandaele verbond zijn verhalen met de ‘grote’ gebeurtenissen in de wereld daarbuiten. Vanaf twee Wereldoorlogen in de voorbije eeuw, over de naoorlogse sociale welvaartsstaat en het neoliberalisme dat er op volgde neemt  hij de lezers mee op een tijdreis langsheen de ‘wilde jaren’ 60 naar vandaag en vertelt over de kleine dingen die er toe doen en het belang van geschiedenis om het heden te begrijpen.

“Wat in het buitenland gebeurt lijkt ver van ons bed, daar hebben we toch niets mee te maken. Met dit boek toon ik aan dat dat niet zo is. Integendeel, onze levens zijn nauw verbonden met wat in de grote wereld daarbuiten gebeurt, ten goede en ten kwade.”

(voor NL ondertitels, klik op icoontje Ondertiteling of YouTube rechtsonder in beeld)

 

 

John Vandaele. ‘De melkboer en de geschiedenis’, EPO, Antwerpen, 2022, 480 pp. ISBN 978 9462 6723 83

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!