Betoging voor meer koopkracht en lagere energiefactuur 21 september 2022. Foto: Helenka Spanjer.
Fotoreportage -

Met 10.000 in Brussel voor meer koopkracht en lagere energiefactuur

Minstens 10.000 betogers vandaag in Brussel. Ze maken zich zorgen over hun koopkracht en hun energierekening. Een maximumprijs voor energie, de superwinsten van de energieproducenten wegbelasten en komaf maken met de loonnormwet, dat zijn slechts enkele van de eisen.

woensdag 21 september 2022 13:35
Spread the love

 

“De voorbije maanden zijn serieuze gaten geboord in de portefeuilles. De situatie is meer dan ernstig”, waarschuwt vakbond ACLVB op het podium op het Muntplein in Brussel. Het plein is volgestroomd met duizenden mensen die zich zorgen maken over hun koopkracht en energierekening.

“Een record aantal gezinnen en families leven in armoede. De knipperlichten staan niet op oranje, niet op rood, maar op donkerrood. Een globale verarming en een globale verstarring van de middenklasse en een verdere verdieping van de armoede zijn vandaag bittere realiteit. En vandaag de dag zijn er werknemers die een bijkomende job moeten nemen om hun facturen te kunnen betalen. Dat is onaanvaardbaar.”

Foto: Helenka Spanjer

Foto: Helenka Spanjer

“Energieprijzen breken alle records”

“De energieprijzen breken alle records. En de regeringen, zowel de federale als de regionale, houden overlegcomités en ze doen ‘iets’. Maar dat wat ze doen is onvoldoende voor heel wat gezinnen om het hoofd boven water te houden. De uitbreiding van het sociale tarief is op zich een goeie zaak, maar het moet een vaste, blijvende waarde worden. Het is ook de taak van onze overheden om ervoor te zorgen dat diegenen die recht hebben op het sociaal tarief daarvan ook effectief gebruik kunnen maken.”

“Het is een goeie zaak dat deze regering maatregelen heeft genomen in het kader van het basispakket van de energie”, aldus ACLVB, “zodat degenen die juist buiten het sociale tarief vallen – en dat zijn er heel wat – ook een tegemoetkoming kunnen krijgen op hun factuur. Want ook de werkende mens moet ondersteund worden.”

Foto: Helenka Spanjer

Foto: Helenka Spanjer

“Lonen moeten met energieprijzen meestijgen”

“Maar nu is het aan de regering om die maatregelen, die nu enkel gelden voor november en december dit jaar, te verlengen tot januari, februari en maart volgend jaar. Daarnaast verwachten wij dat onze lonen voor ons werk voldoende hoog zijn om comfortabel te leven. Niet om te overleven, maar om te leven. De lonen moeten dus de stijgende energieprijzen automatisch volgen. Dus: handen af van de index.”

Daarnaast, mensen die niet kunnen werken, moeten deze moeilijke periode doorkomen met sociale uitkeringen. Wat betreft de verdeling van de welvaartsenveloppe zijn wij er door de halsstarrige houding van de werkgevers niet in geslaagd om tot een akkoord te komen tegen 15 september. De voorbije maanden en weken hebben werkgevers geweigerd om die onderhandelingen te houden. Bovendien koppelen ze er allerhande discussies aan. Zoals de beperking van de index, een beperking van de loonsverhogingen in de toekomst, en een arbeidsmarkthervorming.”

Foto: Helenka Spanjer

“Chantage”

“Wij geven niet toe aan dergelijke chantage. We roepen de regering op: zorg ervoor dat de enveloppe zo rap mogelijk verdeeld is, zodanig dat die uitkeringen kunnen verhoogd worden met ingang van 1 januari 2023, zodanig dat deze mensen moeilijke wintermaanden kunnen doorkomen.”

“En we hebben het werk van de regering hierrond al een stuk vereenvoudigd. Want we hebben zelf als vakbonden in gezamenlijk overleg een aantal voorstellen gedaan. Zoals: verhoog de minima. Met een bijzondere aandacht voor die minima die het verst beneden de Europese armoedegrens liggen, zelfs beneden het leefloon. Trek de berekeningswaardes voor de pensioenen op. Deze morgen hebben we nog in het nieuws gehoord dat de pensioenen inderdaad onvoldoende zijn om onder andere rustoorden te betalen. Ten slotte: trek het vakantiegeld op voor de gepensioneerden en de inhaalpremie voor de langdurig zieken.”

Foto: Helenka Spanjer

Foto: Helenka Spanjer

“Vakantie in buitenland is te duur geworden”

In de mensenmassa op het Muntplein spreken we na afloop van de speeches onder andere Rohnny Champagne, voorzitter van ABVV-metaal: “We zijn hier vandaag omdat onze mensen elke dag opnieuw ervaren hoe moeilijk het is om hun energierekening te betalen. We merken alleen maar aanvallen van de werkgeversfederaties, op de welvaartsenveloppe, op onze index. En constant maar zagen hoe moeilijk bedrijven het hebben en ondertussen is er geen aandacht voor onze mensen, voor onze arbeiders. Wat ze blijkbaar niet snappen is dat als deze mensen werkloos gesteld worden, dat daardoor koopkrachtverlies optreedt en je daarmee natuurlijk automatisch de economie doet stilvallen. Dus we willen vandaag vooral de koopkracht van onze mensen vrijwaren.”

Dat is ook precies de reden waarom havenarbeider Eddy (BTB) hier ook is: “De energieprijzen zijn te hoog aan het worden”, vertelt hij. “De bedrijven pakken woekerwinsten, en de gewone werknemer wordt steeds armer. Het leven wordt steeds duurder, ik schat dat alles vijftien tot twintig procent duurder aan het worden is. Je blijft werken, maar je hebt minder en minder. Vakantie in het buitenland is te duur geworden. Dankzij corona hebben we het eigen land leren kennen, en door de crisis blijven we nog wat langer in de buurt.”

Foto: Helenka Spanjer

Foto: Helenka Spanjer

“We hebben geen geld over om te leven”

“We horen van iedereen dat de facturen te hoog zijn”, vertelt ook een betoger uit de dienstencheque-sector ons. “De bedrijven blijven maar winsten maken, maar de winsten zouden terug naar de mensen moeten vloeien, want wij worden steeds armer. We hebben geen geld over om te kunnen leven.”

Foto: Helenka Spanjer

Foto: Helenka Spanjer

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!