In Duitsland is hier in januari al tegen geprotesteerd toen de EC dit goedkeurde. Foto: campact, Flickr / CC BY-NC 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Greenpeace België

‘Groen label’ voor gas en kernenergie in EU: Greenpeace neemt juridische stappen tegen greenwashing

Acht Greenpeace-entiteiten ondernemen juridische stappen tegen de opname van fossiel gas en kernenergie in de EU-lijst van duurzame investeringen. De Europese Commissie besliste deze vervuilende technologieën in januari van dit jaar aan de taxonomie toe te voegen en het Europees Parlement maakte in juli bij een stemming geen bezwaar - ondanks wijdverbreid verzet van burgers, klimaatwetenschappers, financiële instellingen en milieuorganisaties.

maandag 19 september 2022 17:15
Spread the love

 

Op 8 september hebben Greenpeace Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Luxemburg, Centraal- en Oost-Europa en de EU unit van Greenpeace een formeel verzoek tot interne herziening ingediend bij de Commissie. Greenpeace stelt dat de opname van gas en kernenergie in de zogenaamde taxonomie in strijd is met de taxonomieverordening, de Europese klimaatwet en de verplichtingen van de EU in het kader van het akkoord van Parijs van 2015.

“Ook al heeft de opname van fossiel gas en nucleair in de taxonomie geen directe gevolgen voor België, we dreigen hiermee de komende jaren toch meer gas en kernenergie in onze energiemix te krijgen. Bovendien moeten we Belgische middelen massaal mobiliseren voor hernieuwbare energie en sociale steun voor renovaties. Elke investering in gas of kerncentrales leidt tot vertraging in het verlagen van onze uitstoot en energiefacturen [1]”, verklaart Mathieu Soete, energie-expert bij Greenpeace België.

De Commissie heeft tot februari de tijd om de argumenten van Greenpeace te beoordelen en te antwoorden. De Commissie kan het eens zijn met onze argumenten en de recente toevoeging van gas en kernenergie aan de taxonomie weer intrekken. In het andere geval zal Greenpeace de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

“Dit vuilgroene label strookt niet met de milieu- en klimaatwetgeving van de EU. Gas is een belangrijke bron van klimaat- en economische chaos, terwijl er nog steeds geen oplossing is voor het probleem van radioactief kernafval en het risico van kernongevallen veel te groot is om te negeren. Bovendien krijgen we deze winter te maken met een energiecrisis en zullen mensen worstelen met hun energierekening. Het is wraakroepend dat de mensen die de klimaat- en energiecrisis hebben veroorzaakt, dezelfde zijn die ervan profiteren – terwijl de meeste gezinnen lijden. De Europese Commissie doet zo vrolijk mee aan de greenwashing van fossiel gas en kernenergie”, stelt Mathieu Soete.

Gas duurzaam noemen ontkent fundamentele klimaatwetenschap. Gas is vandaag de grootste uitstoter in de elektriciteitssector in Europa, en het Internationaal Energieagentschap heeft gewaarschuwd dat nieuwe gascentrales de doelstellingen van het Parijs-akkoord buiten bereik zullen brengen.

Kernenergie zadelt ons op met gevaarlijk kernafval en gebruikt enorme hoeveelheden zoet water met een verwoestend negatief effect op de biodiversiteit en de natuur. Bovendien maken de onredelijk lange bouwprocessen (10 tot 15 jaar) en de steeds stijgende kosten van kerncentrales absoluut duidelijk dat we niet op kernenergie kunnen vertrouwen als oplossing voor de klimaatcrisis.

Een versnelde energietransitie op basis van energiebesparing en hernieuwbare energie is dé manier om de klimaat- en energiecrisis op te lossen.

 

Note:

[1] Het ‘groene’ label in de taxonomie voor een nieuwe gascentrale geldt enkel indien die een bestaande centrale op vaste of vloeibare fossiele brandstof (steenkool, bruinkool of olie) vervangt. Voor investeringen in kernenergie is een gedetailleerd nationaal plan voor het kernafval nodig. In België zijn geen van beide dus van toepassing. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_712

Foto: campact, Flickr / CC BY-NC 2.0

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!