Kashmir, Jammu, Himalaya, India. Foto: Max Pixel / CC0

India: de regering moet een einde maken aan de repressie in Jammu en Kasjmir

De Indiase regering heeft de onderdrukking van rechten in Jammu en Kasjmir drastisch opgevoerd sinds de statusverandering van de regio drie jaar geleden, zegt Amnesty International in een nieuwe briefing die vandaag werd gepubliceerd.

maandag 5 september 2022 16:45
Spread the love

 

In de nieuwe briefing, “We are being punished by the law: Three years or abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir” (in bijlage), wordt aangetoond hoe het maatschappelijk middenveld in het algemeen, en journalisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers in het bijzonder, te maken hebben gehad met meedogenloze ondervragingen, willekeurige reisverboden, draaideurdetenties en een repressief mediabeleid, terwijl hen de toegang tot beroep of gerechtigheid in rechtbanken en mensenrechtenorganen werd ontzegd.

“Sinds drie jaar worden het maatschappelijk middenveld en de media in Jammu en Kasjmir onderworpen aan een wreed optreden door de Indiase regering, die vastbesloten is om afwijkende meningen te onderdrukken met draconische wetten en onwettige praktijken”, zegt Aakar Patel, de voorzitter van  Amnesty International India.

“Door kritische stemmen lastig te vallen en te intimideren, viseren de autoriteiten alle geloofwaardige, onafhankelijke informatiebronnen in en rond Jammu en Kasjmir. Alle afwijkende meningen zijn het zwijgen opgelegd door hardhandige repressie die angst en onzekerheid heeft gezaaid in de regio.”

Aanval op vrijheid van meningsuiting en beweging

Amnesty International heeft sinds augustus 2019 ten minste 60 gevallen geregistreerd van hardhandig optreden tegen journalisten en mensenrechtenverdedigers. Een journalist uit Kasjmir die door de autoriteiten is lastiggevallen, vertelde Amnesty International: “Ze (de veiligheidsdiensten) vertellen je op allerlei manieren – zowel subtiel als brutaal – dat de prijs die je betaalt  voor het bedrijven van journalistiek in Jammu en Kasjmir enorm is.”

Na het aannemen van restrictief mediabeleid, zoals de ‘2020 Revised Media Policy’ en de ‘2021 Film Policy’ heeft de Indiase regering volledige controle over de informatie die uit de regio naar buiten komt. Nadat het internet eerst uitgeschakeld werd voor 552 dagen, schorten de Indiase autoriteiten de internetdiensten in verschillende delen van Kasjmir nog regelmatig op, vaak zonder voorafgaande kennisgeving. Dat de Indiase regering de ’Kashmir Press Club’ in 2022 plotseling dwong te sluiten, was ook een grote klap voor de toch al uiteenvallende mediasector.

Amnesty International ontdekte ook dat in de afgelopen drie jaar ten minste zes personen, waaronder journalisten, mensenrechtenactivisten en academici, niet naar het buitenland mochten reizen (hoewel ze de vereiste reisdocumenten hadden), dit in strijd met hun recht op bewegingsvrijheid. Dit gebeurde doormiddel van willekeurige acties die niet werden ondersteund door een gerechtelijk bevel of zelfs maar een schriftelijke verklaring.

Misbruik van veiligheidswetten en -agentschappen

Volgens de door Amnesty International verzamelde gegevens zijn sinds 5 augustus 2019 minstens 27 journalisten gearresteerd en vastgehouden door de Indiase autoriteiten. Verschillende journalisten, waaronder Fahad Shah, Aasif Sultan en Sajad Gul, zijn onderworpen aan ‘draaideurarrestaties’: systematisch zijn ze gearresteerd op grond van één wet, op borgtocht vrijgelaten door de rechtbank en vervolgens vrijwel onmiddellijk opnieuw gearresteerd op grond van de ‘wet ter voorkoming van onwettige activiteiten’, de ’Unlawful Activities (Prevention) Act’ (UAPA), de belangrijkste antiterreurwet van India in Jammu en Kasjmir, waardoor ze voor altijd vastzitten.

Een advocaat die dergelijke zaken in het zuiden van Kasjmir behandelt, vertelde Amnesty International: “Sinds 2016 maakt het toegenomen kwaadwillig gebruik van antiterreurwetten het moeilijk om mensen op borgtocht vrij te krijgen. [Het] biedt de politie meer ruimte om iemand 180 dagen in voorlopige hechtenis te houden, ook al [lezen] de door de politie ingediende aanklachten als een uit de duim gezogen roman.”

Amnesty International heeft 1346 zaken beoordeeld die beschikbaar zijn op de website van het Hooggerechtshof van Jammu en Kashmir. De organisatie constateerde dat tegen 1 augustus 2022 het aantal habeas corpus-verzoekschriften met 32% was toegenomen, wat wijst op een toename van onwettige aanhoudingen de afgelopen drie jaar. Amnesty International bekeek ook de gegevens die zijn gepubliceerd door het ’National Crime Record Bureau’ en ontdekte dat toepassing van de UAPA in Jammu en Kasjmir sinds 2019 met 12% is toegenomen. Deze opkomende trend om de draconische UAPA te gebruiken, naast de sterk  misbruikte ’Public Safety Act’ (PSA), blijkt ook uit een analyse van informatie op de website van het Hooggerechtshof.

Andere intimidatietactieken zijn onder meer kwaadwillige onderzoeken en invallen door de ’National Investigation Agency’ (NIA) en de ’Enforcement Directorate’, het Directoraat Handhaving. Een hoofdredacteur van een vooraanstaand dagblad vertelde Amnesty International: “Als de NIA het huis van een journalist binnenvalt of het Directoraat Handhaving een redacteur bedreigt met valse beschuldigingen, heeft dat niet alleen gevolgen voor die ene journalist of redacteur, maar voor de hele gemeenschap. Iedereen is bang dat zij de volgende zullen zijn. Het is voor journalisten onmogelijk geworden om hun werk in alle onafhankelijkheid uit te voeren.”

In 2020 heeft de NIA meerdere invallen gedaan in de woningen en kantoren van bekende mensenrechtenverdedigers zoals Khurram Parvez, drie van zijn medewerkers en Parveena Ahanger. Er zijn ook invallen gedaan in de kantoren van de krant ’Kashmir Times’, de ngo’s ’Athrout’ en ’GK Trust’ en in de woning van Parvez Bukhari, de correspondent van ’Agence France-Presse’ in Kasjmir.

Amnesty International sprak met de vrouw van Khurram Parvez, Sameena, na de inval en diens daaropvolgende arrestatie. Zij vertelde: “De medewerkers van de NIA namen de (persoonlijke) telefoons van iedereen (in de gezamenlijke familie) in beslag, ook die van onze huishoudelijke hulp, samen met de laptops van kantoor, in totaal waren dat 21 toestellen. Ook bleven ze vragen stellen over enkele namen die in zijn (oude) agenda en op een stapeltje visitekaartjes stonden. Hoe zou zoiets nu gebruikt kunnen worden om Khurram aan te klagen onder de antiterreurwet van India en om hem te beschuldigen van het voeren van een oorlog tegen het land?” Huiszoekingen zonder wettelijke basis vormen een duidelijke schending van het recht op vrije meningsuiting, zoals werd vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

Onwettige moorden

De bevolking van Jammu en Kasjmir, in het bijzonder de Hindoe-minderheid, wordt getroffen door een toegenomen aantal onwettige moorden door gewapende groepen. Uit een analyse van de officiële gegevens van de Indiase regering blijkt dat het aantal onwettige executies  van burgers door gewapende groepen in de afgelopen drie jaar met 20% is toegenomen.

Daarnaast heeft de regering onlangs bekend gemaakt dat in India tussen april 2020 en maart 2022 het hoogste aantal doden waarbij de politie betrokken was (zg. ’police encounters’), viel in Jammu en Kasjmir. Politieagenten moeten te weinig verantwoording afleggen voor het gebruik van geweld in de regio, omdat de ’Armed Forces (Special Powers) Act’ (AFSPA), die de politie extra bevoegdheden en straffeloosheid verleent en niet voldoet aan de internationale mensenrechtennormen, nog steeds van kracht is.

De regering heeft op grond van het internationaal recht de plicht om maatregelen te nemen om burgers te beschermen en om degenen die de opdracht geven voor dergelijke aanvallen of moorden, en hen die ze plannen en uitvoeren, voor de rechter te brengen in een eerlijk proces zonder gebruik te maken van de doodstraf.

Amnesty International roept de Indiase regering op om degenen die willekeurig worden vastgehouden op grond van administratieve detentie en andere repressieve wetten onmiddellijk vrij te laten en ervoor te zorgen dat zij snel en eerlijk worden berecht voor een reguliere rechtbank.

Amnesty International roept ook de internationale gemeenschap op om de Indiase regering verantwoordelijk te houden voor haar ernstige mensenrechtenschendingen in Jammu en Kasjmir, haar samenwerking met de mechanismen van de Verenigde Naties te verzekeren en onmiddellijk en onafhankelijk onderzoek in de regio te bevorderen.

“Er moet onmiddellijk een eind komen aan het overheidsbeleid van onrechtmatige maatregelen en het opwerpen van onrechtvaardige barrières die verschillende rechten in de regio belemmeren. De Indiase autoriteiten moeten onmiddellijk een eind maken aan de langdurige repressie in Jammu en Kasjmir”, aldus Aakar Patel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!