Opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. Foto: Helenka Spanjer
IPS

Minstens 1.600 erkende vluchtelingen geblokkeerd in opvangcentra

De uitstroom van erkende vluchtelingen uit de opvangcentra wordt bemoeilijkt door een tekort in het woningaanbod, zegt Orbit vzw. Daardoor zijn er weinig plaatsen beschikbaar in de centra, wat de huidige opvangcrisis versterkt.

donderdag 25 augustus 2022 12:44
Spread the love

 

Al maanden slapen mensen die vaak recht hebben op opvang op straat in afwachting van hun registratie als asielzoeker, of tijdens hun asielprocedure. Er is een structureel tekort aan plaatsen in opvangcentra. Dat probleem wordt versterkt door erkende vluchtelingen die vastzitten in de centra omdat ze geen woning vinden.

Flessenhals

Volgens Orbit vzw, die mensen en organisaties helpt in het zoeken naar de juiste huisvesting voor vluchtelingen, zitten er momenteel minstens 1600 erkende vluchtelingen geblokkeerd in de federale en lokale opvang. Voor hen is er een tekort aan woningen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Het resultaat daarvan is een flessenhals die de huidige opvangcrisis voor asielzoekers alleen maar erger maakt, stelt Didier Vanderslycke, coördinator bij Orbit vzw. “Inzetten op woonplaatsen voor erkende vluchtelingen maakt opvangplaatsen beschikbaar. Maar iedereen zit naar elkaar te kijken.”

Woningtekort

Wanneer je erkend wordt als vluchteling, kan je in principe de opvang verlaten en de private woningmarkt opgaan. Maar op een gesatureerde woonmarkt is het volgens Orbit een groot probleem om als nieuwkomer een goede woning te vinden, met hoge prijzen en lange wachtlijsten voor sociale woningen.

Op zijn beurt zorgt het woningtekort er volgens de organisatie voor dat de doorstart van vluchtelingen in de samenleving vertraagd wordt. Het is namelijk moeilijk om een baan te vinden, gebruik te maken van maatschappelijke dienstverlening of een opleiding te volgen zonder domicilie.

“Er zijn oplossingen, zegt Vanderslycke. Zo bestaan er bijvoorbeeld slimme financiële incentives om gemeenten te helpen om woningen te voorzien voor erkende vluchtelingen. “Maar niemand beweegt.” Volgens zijn organisatie verloopt de begeleiding vanuit de opvangcentra naar de woningmarkt momenteel “niet standaard en niet consequent”.

IPS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!