Screenshot: Le Grand Soir, MO*, Other News, theanalysisnews, Counterpunch

Wat lees je deze woensdagavond? Onze selectie uit de alternatieve media!

DeWereldMorgen neemt artikels over uit binnen- en buitenland, maar er is gewoon teveel. Daarom krijg je vanaf nu elke week een selectie interessante bijdragen van binnen- en buitenlandse media, die je zelf verder kan uitpluizen. We verwijzen enkel naar media die vrij toegankelijk zijn.

woensdag 24 augustus 2022 16:49
Spread the love

 

Naast de artikels zelf biedt deze selectie een inkijk in alternatieve media in binnen- en buitenland die de moeite waard zijn om gevolgd te worden.

 

Washington Wants A New Cold War – But That’s A Bad Idea. Other News? Hun naam zegt het al. Dit artikel staat op de website Other News – Voices Against the Tide (ander nieuws – stemmen tegen de stroom in). Net als onze nieuwssite is het een nonprofit-organisatie, opgericht in 2008, met opinie, analyse en commentaar.

“Wij geven onze lezers wat ze niet zullen vinden in de mainstream media, tegen fake news, tegen het misbruik van informatie als koopwaar en als partijdig instrument voor (meestal verborgen) politieke doelstellingen.”

Katrina vanden Heuvel, auteur van dit artikel, is hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift The Nation. Dit artikel publiceert zij in samenwerking met Globetrotter.

Zij is zeker geen extreemlinkse stem in het politieke spectrum van de VS. Zij wijst in dit artikel op de vele belangrijke negatieve gevolgen van een nieuwe Koude Oorlog – ditmaal tegen Rusland én China tegelijkertijd – die enkel nadelen heeft voor de VS en de onveiligheid alleen maar vergroot, niet alleen voor de VS maar voor de hele wereld.

 

The Nazification of American Education. Van Counterpunch (een boksterm: terugslag). Henri Giroux is academicus die meerdere boeken schreef over het onderwijssysteem in de VS.

Alle buitenlandse aandacht voor de VS gaat naar de president, naar de conflicten waar de VS bij betrokken zijn, naar de volgers van Donald Trump en recent naar de extreemrechtse aanval op het recht op abortus.

Minder geweten is dat rechtse krachten het hele onderwijssysteem van hun land aan het hervormen zijn naar wat eufemistisch ‘patriotische opvoeding’ wordt genoemd.

“Onze scholen worden proefstations voor wat ik de nazificatie van het Amerikaanse onderwijs noem, een replica van de pedagogie van repressie zoals in Duitsland in de jaren 1930”.

 

‘Blijf leven mijn liefste’. Myanmar executeert zijn volkshelden. Tijdschrift en website MO* (mét asterisk*) brengen sinds 2003 achtergrond, reportages enB onderzoeksjournalistiek, hoofdzakelijk uit de Derde Wereld en focust daarbij minder op de directe actualiteit.

Dit artikel vraagt aandacht voor een vergeten conflict. In Myanmar is na enkele jaren van al bij al vrij relatieve en beperkte democratisering de militaire junta terug volledig aan de macht. De internationale gemeenschap reageert nauwelijks op de brutale repressie.

Vier democratische activisten werden in juli door het regime geëxecuteerd. Auteur Minka Nijhuis heeft een aantal van hen enkele jaren terug nog ontmoet. Zij haalt herinneringen op aan die ontmoeting. De bevolking laat zich echter niet intimideren. De volksopstand tegen het regime gaat onverminderd door.

 

Biden’s Bill has Significant Funding for Climate but 10% of What’s Needed – Bob Pollin. TheAnalysis.news van Canadees journalist Paul Jay brengt vooral interviews met personen die een ander verhaal te vertellen hebben dan de mainstream, in podcasts en video.

In deze podcast/video legt VS-econoom Robert Pollin uit dat de klimaatwetgeving van president Biden enerzijds een grote stap voorwaarts is omdat zo eindelijk de urgentie van het klimaatprobleem wordt erkend in concreet overheidsbeleid. Tegelijk wijst hij er op dat het voorziene budget nauwelijks 10 procent dekt van wat zou moeten om de crisis aan te pakken.

 

La Colombie, vieil allié stratégique de Washington-OTAN. Artikel van Colombiaans journalist en auteur Hernando Calvo Ospina op de alternatieve Franse website legrandsoir.info, opgericht in 2002. Zonder meer een van de beste alternatieve media in Frankrijk, radicaal maar niet extremistisch.

Hier “gelooft men niet in de massamedia”, openlijk anti-imperialistisch en anti-kapitalistisch, m.a.w. geen politieke agenda verborgen achter een rookgordijn van ‘objectiviteit’ zoals dat dagelijks in de commerciële media. gebeurt.

In dit artikel overloopt Ospina de geschiedenis van Colombia van 1945 tot heden. Maakt de nieuwe president een kans om de soevereiniteit van zijn land te herstellen?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!