Image by Markus Distelrath from Pixabay
Opinie - 11 maartbeweging

Regering: draai verlenging van Doel 4 en Tihange 3 terug!

Enkele maanden geleden besliste de regering om toch twee kernreactoren te verlengen. Het gaat dan om de minst oude reactoren Doel 4 en Tihange 3. Sommigen zijn niet verlegen om waarheden op hun kop te zetten. Gascentrales zouden bijvoorbeeld zelfs minder betrouwbaar zijn. Ten minste als men feiten verzwijgt of buiten zijn context zet. Met twee oude kernreactoren zou er meer leveringszekerheid komen, de elektriciteit zou dan goedkoper zijn, omdat de staat – jawel! – een deel van de lasten zou moeten dragen. Opnieuw dreigen werknemers en gewone mensen de rekening te mogen betalen.

woensdag 6 juli 2022 10:02
Spread the love

De nucleaire lobby deinst voor niets terug

Het was al duidelijk dat de wereldwijde nucleaire lobby alles uit de kast haalt om de tandende kernenergie terug aan te zwengelen. Op de klimaattop in Glasgow eind vorig jaar voerde ze nooit eerder geziene demagogische shows op ten voordele van kernenergie. Frankrijk en Groot-Brittannië willen hun kernenergie- en kernwapenprogramma opnieuw aanzwengelen. Ook de atoomlobby in België zat niet stil. Er werd duchtig misbruik gemaakt van de oorlog in Oekraïne, hoewel die oorlog juist het gevaar van kernenergie bewijst. Een hele tijd na de Russische inname van de grootste kerncentrale van Europa in Zaporijia klonken in het “vrije” Westen alarmkreten over een mogelijke kernramp. En wat doet men vlak erna? Hetzelfde argument van die oorlog gebruiken om twee oude nucleaire reactoren in België te verlengen! De nucleaire lobby is voor geen leugen en feitenverdraaiing verlegen als het er op aankomt haar militaire en economische belangen te verdedigen.

Meer onzekerheid met kernenergie

Elia heeft een rapport gemaakt over het jaar 2021. Daarin staat onderstaande grafiek. Uit deze grafiek kunnen we opmaken dat kernenergie de voorbije 8 jaren een zeer wisselvallige, onberekenbare en onbetrouwbare productie heeft gerealiseerd. Zo is de productie van het rampjaar 2015 iets meer dan de helft van de productie van het sterke jaar 2021. En 2015 staat niet alleen. Het jaar 2018 presteerde amper iets minder slecht dan 2015, maar toen lagen op een bepaald moment wel zes van de zeven reactoren gelijktijdig stil. Bovendien zijn de jaren 2014 en 2020 ook zwakke jaren. Zelfs de minder zwakke jaren 2016, 2017 en 2019 konden de niveaus niet halen van het decennium ervoor. Maar toch wordt de oorlog in Oekraïne misbruikt om te prediken dat de verlenging van twee reactoren meer energiezekerheid zou leveren. Terwijl kernenergie in België juist de aanleiding was voor bijna-black-outs.


Bron: Elia

Verdraaide feiten om verdraaide beslissingen te forceren

Jamaar, jammert de nucleaire lobby, de gascentrales zijn minder betrouwbaar dan de nucleaire eenheden. Ze halen dan een studie aan van Elia die nucleaire met gaseenheden vergeleek op Europees niveau gedurende de laatste tien jaren. Voor België wordt dan een vergelijking gemaakt voor de laatste… drie jaren. Waarom doet men dat? Waarom heeft men de vergelijking voor België niet gemaakt voor de voorbije tien jaren? Als men in België wél rekening zou gehouden hebben met de laatste tien jaren, dan komen er heel andere zaken naar boven. En die vallen niet erg gunstig uit voor de Belgische kernreactoren. Meerdere kernreactoren ondervonden veel langere stilstanden dan de langste stilstand bij een gascentrale tijdens de laatste drie jaren. Bovendien hield men in de vergelijking geen rekening met het feit dat gascentrales heel flexibel draaien. Daardoor verslijten ze veel sneller en kennen ondertussen vaker pannes. Kerncentrales draaien constant door – tenminste als ze niet om andere redenen dan flexibiliteit uitvallen…

De truc van de vergelijking tijdens de laatste drie jaren voor Doel 1

In de vergelijking van de laatste drie jaren tussen nucleaire en gaseenheden, staan gaseenheden bovenaan de lijst van verloren uren door pannes. Het grootste verlies door pannes is dan bij de gasturbine 2 in Herdersbrug GT2, waardoor er meer dan 2800 uren geen productie was. En de langste nucleaire panne was in Doel 1, die in 2019 alleen ongeveer 1900 uren duurde. Maar die panne was begonnen op 23 april 2018. Telt men die periode mee, dan komen er 6048 u panne bovenop de reeds vernoemde 1900 uren. De totale duurtijd van die panne was dus bijna 8000 uren!

Scheurtjesreactorvaten, betonrot, sabotage… doen vele tienduizenden uren productie verloren gaan

En het is nog niet gedaan. De langstlopende nucleaire pannes en onverwachte stilstanden gebeurden voor 2019. Er waren problemen met scheurtjes in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2. Doel 4 werd gesaboteerd met een maandenlange stilstand tot gevolg. En verschillende eenheden kampten met ernstige betonrot. Zo duurde de stilstanden van de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 telkens (meer dan) een jaar. Bij de eerste stilstand van beide eenheden gingen er voor elk zowat 8760 uren verloren. Bij hun tweede stilstand ging voor elke eenheid zelfs 14.600 uren verloren. Dat is ongeveer driemaal respectievelijk vijfmaal zoveel als wat men opgeeft voor Herdersberg GT2 in de laatste drie jaren. Zelfs Doel 4 verloor nog 3.264 uren. Bovendien werden ook vele duizenden uren gespendeerd bij de herstellingen van het betonrot in meerdere nucleaire eenheden.

Liberalen voor verregaande staatsinmenging

Het is dan ook merkwaardig om de meest rabiate liberale partijen, MR en NVA, te horen pleiten voor staatsdeelname in de nucleaire miserie. Want Electrabel beweerde te willen stoppen met haar kernenergie. Ze zit nu in een zetel tijdens de onderhandelingen, nu deze twee dogmatisch-nucleaire liberale partijen absoluut in het kwade willen volharden. Ze zijn zelfs bereid de staat (minstens gedeeltelijk) te laten opdraaien voor de enorme kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van het gevaarlijke nucleaire afval. Op die manier zal de consument veel duurdere nucleaire elektriciteit betalen vergeleken met hernieuwbare en klimaatpositieve elektriciteit. Blijkbaar is de winst voor de privé, en mag de werknemer van Doel en Tihange, de belastingbetaler en de energieconsument ervoor opdraaien. Privatiseren van de winst, en socialiseren van de miserie, daarin zijn deze liberale extremisten erg bedreven.

Werknemers en consumenten betalen weeral het gelag van de rijken

En dus is het duidelijk wie volgens hen ervoor zal moeten opdraaien. De consumenten van elektriciteit en de belastingbetalers zullen een gepeperde rekening gepresenteerd krijgen als we deze boodschappers van de nucleaire lobby laten doen. Ze zijn bereid om Electrabel met reusachtige tegemoetkomingen om te kopen. En die tegemoetkomingen betalen de gewone mensen het meest van al, of ze nu consument zijn, dan wel werknemer van Doel of Tihange. Want naast gepeperde rekeningen, zullen deze laatsten ook de kans zien verminderen dat hun sites omgebouwd worden naar klimaatpositieve energiecentra van de toekomst. Dat laatste is nochtans een langlopende garantie voor werkzekerheid, terwijl het behoud van oude kernreactoren steeds het risico inhoudt van sluiting wegens tegenvallende resultaten, onverwachte of onbetaalbare technische problemen. Engie/Electrabel zal niet de eerste operator zijn die voor het aflopen van een vergunning beslist om reactoren wegens economische of andere redenen vroegtijdig te sluiten. Zo sloot Vattenfall om economische redenen twee reactoren in Ringhals, één in 2019 en één in 2020, vele jaren voor haar geplande werking tot 2025. Ook Exelon in de VS kondigde aan Three Miles Island vervroegd te willen sluiten wegens economische redenen, tenzij… de staat haar subsidieert. Misschien kunnen ze eens aankloppen bij Bouchez en De Wever?

Een liberale staat kan de kosten van ontmanteling en afvalbeheer op verschillende manieren afwentelen op de gewone mensen. Dat is mogelijk via het verhogen van de elektriciteitsprijs. Of het verhogen van allerlei (vaak forfaitaire) belastingen en taksen. En dat kan eveneens door besparingen op allerlei sociale voordelen en openbare diensten. Die prijsverhogingen, belastingen, taksen of besparingen moeten dan ook dienen om de cadeaus te betalen aan Electrabel en haar verlengde kerncentrales. Daarom eist de 11 maart beweging dat de verlenging van de twee reactoren Doel 4 en Tihange 3 terug teniet gedaan wordt. In de plaats dienen de twee sites omgebouwd te worden naar niet-fossiele en niet-nucleaire sites, die goed geïntegreerd worden met hun omgeving, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen. Dat laatste is wat de 11 maart beweging al jaren eist, zoals ze in haar boek “Investeer in Doel 5” uiteenzet en verdedigt.

Bronnen

Image by Markus Distelrath from Pixabay

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!