IPS

Spaanse regering komt met versoepeling gender-regels voor jongeren

De Spaanse ministerraad keurde maandag een wetsontwerp goed dat de rechten van minderjarige trans personen fors zou uitbreiden.

donderdag 30 juni 2022 21:51
Spread the love

Onder het voorstel mogen Spanjaarden vanaf zestien jaar hun genderidentiteit en namen officieel wijzigen, zonder toestemming van de ouders. Er is ook geen tussenkomst van de overheid of medische experts nodig. De jongeren moeten wel tweemaal in vier maanden hun wens daartoe officieel laten registreren.

Tot nog toe moesten verschillende dokters officieel genderdysforie vaststellen, een toestand waarbij iemands biologisch geslacht en genderidentiteit niet overeenkomen, alvorens de transitie officieel kan vastgelegd worden.

Vanaf veertien jaar hebben jongeren wel nog ouderlijke toestemming nodig, maar geen medische vaststellingen. In geval van familiale onenigheid kan een vrederechter de knoop doorhakken.

Spaanse twaalf- en dertienjarigen kunnen onder het voorstel hun genderidentiteit wijzigen indien een rechter de aanvraag goedkeurt. Onder de twaalf jaar kan genderidentiteit niet gewijzigd worden, maar zou het wel makkelijker worden om de naam te veranderen.

Depathologiseren

De Spaanse minister van Gelijkheid Irene Montero, die de kat de bel aanbond, verheugt zich dat haar land “opnieuw op de barricaden staat” voor lgbtq+-rechten. Ze verwijst naar het feit dat naast Spanje slechts een handvol Europese landen “genderidentiteit gedepathologiseerd heeft”, waarmee ze bedoelt dat genderdiversiteit niet langer als een psychiatrische aandoening behandeld wordt.

Het wetsvoorstel verbiedt ook conversietherapie en schrapt de vereiste voor vrouwelijke koppels om te trouwen om hun kind te kunnen adopteren. Het moet wel nog goedgekeurd worden door het Spaanse parlement.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!