De betoging 20 juni bracht 80.000 mensen op de been. Foto: dwm

ACV-ABVV-ACLVB hebben redelijke argumenten om wijziging loonnormwet te eisen

Met een gemeenschappelijke petitie wisten de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een hoorzitting af te dwingen in de Commissie Sociale Zaken van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar verdedigden zij hun argumenten om een wijziging van de huidige loonnormwet te eisen. Die wet verhindert dat de lonen van de werkende mensen gelijke tred houden met de winsten die zij voor hun werkgevers produceren.

donderdag 30 juni 2022 10:48
Spread the love

 

Na de grote vakbondsbetoging van 20 juni in Brussel, gaat een hoorzitting in de commissie sociale zaken van het federaal parlement over de loonnormwet. De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB verzamelden meer dan 87.000 handtekeningen voor een parlementaire petitie, en voor het eerst in de parlementaire geschiedenis volgt er ook effectief een hoorzitting na een dergelijke petitie.

Tijdens deze hoorzitting zullen ACV, ABVV en ACLVB aan de parlementsleden duidelijk maken waar de loonnormwet rammelt. En waar oplossingen liggen. Dat is belangrijk, want alleen het federaal parlement kan de loonnormwet aanpassen.

Het loondebat is in tijden van zeer hoge inflatie bijzonder actueel. De automatische loonindexering is noodzakelijk, maar volstaat niet. De nominale loongroei in 2022 is 5,6 %, maar de inflatie bedraagt 8,2 %.

In de index zitten verschillende vertragingsmechanismen. Bovendien worden motorbrandstoffen niet meegerekend en wordt de prijsevolutie van stookolie afgevlakt. Lagere inkomenscategorieën spenderen in verhouding tot hun totaalinkomen ook een groter deel van hun inkomen aan energie.

Daarom moet het koopkrachtprobleem fundamenteel aangepakt worden en dat kan alleen als deze loonnormwet aangepast wordt.

Als dit niet gebeurt, komt de faire verdeling van gecreëerde welvaart steeds meer onder druk. Dat proces is trouwens al jaren gaande: de reële lonen van Belgische werknemers liggen plat op de buik sinds de financiële crisis.

Tabel: Europese Commissie

Er is volgens de drie vakbonden ook ruimte voor hogere lonen. De winstmarges van bedrijven zijn historisch hoog, ook in vergelijking met onze buurlanden.

Tabel: minerva.be

Daarom willen de vakbonden dat de loonnormwet aangepast wordt. Een diepgaande hervorming van de wet van 1996 is absoluut noodzakelijk, met als prioriteiten:

  • Herstel van het indicatief karakter van de loonnorm: dit betekent dat de norm in de wet niet langer bindend is en een richtlijn wordt waar bedrijven en sectoren soepel mee kunnen omgaan.
  • Een correcte berekening van de loonhandicap (taxshift en loonsubsidies). De loonhandicap is het concurrentieel loonverschil dat een land heeft ten opzicht van zijn buurlanden.
  • Verleggen van de focus van loonkosten naar breder concurrentievermogen.
  • Onvoorwaardelijk behoud van de automatische loonindexering en van de baremieke verhogingen (de loonsverhogingen die worden afgesproken voor o.a. anciënniteit, leeftijd, bevorderingen of veranderingen van de taakinhoud).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!