© Marten van Dijl / Greenpeace Activisten van Greenpeace blokkeren een megaschip met soja afkomstig uit Brazilië in de zeesluis van IJmuiden (mei 2022).
Greenpeace Belgium

Milieuministers zetten botte bijl in nieuwe EU-bossenwet

De Europese milieuministers hebben de aanstaande EU-wet die de bossen in de wereld moet beschermen tegen Europese consumptie, ernstig afgezwakt - zo merkt Greenpeace op. De ministers stellen wijzigingen in het wetsontwerp voor waardoor de verkoop van producten uit zwaar aangetaste bossen mogelijk zou blijven, net als de verkoop van hout-, pulp- en papierproducten die de volledige ontbossing van gebieden aanwakkeren. 

dinsdag 28 juni 2022 16:53
Spread the love

“De ministers hebben met een botte bijl ingehakt op de wet die producten gelinkt aan natuurvernietiging uit onze winkels en van ons bord moet houden. Door te zwichten voor de druk van houtkapbedrijven en hun regeringen, laten ze de deur open voor producten uit aangetaste bossen en hout uit kaalgekapte bossen, in Europa en de rest van de wereld.

In tijden van recordtemperaturen en megabosbranden kunnen we het ons niet veroorloven deze essentiële verdedigingslinie tegen de klimaatcrisis te verzwakken”, verklaart Philippe Verbelen, bossenexpert bij Greenpeace België.

De ministers steunden een nieuwe definitie van “bosdegradatie” die alleen van toepassing zou zijn op de omzetting van oerbossen (nog maar een uiterst klein percentage van de Europese bossen) tot plantagebossen. Dat zou de overgrote meerderheid van de bossen in de EU onbeschermd laten en vele schadelijke bosbouwpraktijken in stand houden.

In combinatie met de definitie van “ontbossing” in de wet, die alleen van toepassing is op de omzetting van bossen in landbouwgrond, zou deze enge definitie van “degradatie” er ook toe kunnen leiden dat de EU-markt open blijft voor producten zoals hout en papier die afkomstig zijn van vernietigde bossen, met inbegrip van oerbossen, voordat deze formeel zijn omgevormd tot boomplantages of landbouwgrond.

De milieuministers hebben geen wijzigingen voorgesteld in de soorten ecosystemen die de wet zou moeten beschermen, noch in de lijst van goederen waarop de wet van toepassing zou zijn. Greenpeace had het wetsontwerp bekritiseerd omdat het bedreigde ecosystemen zoals savannes, wetlands en veengebieden niet beschermt, en omdat het geen rekening houdt met andere producten en grondstoffen gelinkt aan natuurvernietiging, zoals rubber, maïs, kippen- en varkensvlees.

Volgende stappen

De milieucommissie (ENVI) die het wetsvoorstel in het Europees Parlement behandelt, zal waarschijnlijk op 11 of 12 juli stemmen over haar amendementen op het voorstel. Verwacht wordt dat het Parlement zijn standpunt in september zal afronden, waarna de onderhandelingen over de definitieve wet tussen de EU-Commissie, het Parlement en de nationale regeringen van start zullen gaan.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!