Bron: PxHere
Opinie - Gregg Smits

Studenten, verenigt u! (na de examens)

Student Gregg Smits kon niet anders dan zijn studieboeken even aan de kant te schuiven om te reageren op de fameuze knip-maatregel die minister van Onderwijs Ben Weyts deze week aankondigde te willen doorvoeren vanaf 2023.

dinsdag 14 juni 2022 14:38
Spread the love

 

Beste Student,

Net wanneer u duchtig zit te studeren voor de examens, komt uw minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) op de proppen met alweer een geniale maatregel: de ‘knip’. Dit moment is natuurlijk niet lukraak gekozen: de studenten buigen zich over hun leerstof, en in de daaropvolgende zomer verspreiden ze zich richting exotischer oorden en lopen de studentensteden leeg. In die tijd kan Weyts weer eens tekeer gaan tegen onverdoofd slachten en zich profileren als de grootste dierenvriend van Vlaanderen.

Contraproductiviteit, dat lijkt wel het ordewoord in het Ministerie van Onderwijs.

Maar wat u moet onthouden is dat Ben Weyts niet bepaald de geknipte minister is voor onderwijs. Het acuut lerarentekort meent hij op te gaan lossen door de drempel van de lerarenopleiding te verhogen. En alsof zijn onderwijsbeleid nog niet kluchtig genoeg was, doet hij er nu weer een schepje bovenop. Contraproductiviteit, dat lijkt wel het ordewoord in het Ministerie van Onderwijs.

De fameuze ‘knip’ houdt in dat vanaf 2023 studenten die na hun tweede jaar nog niet geslaagd zijn voor een eerstejaarsvak, niet meer dezelfde richting mogen blijven doen. Wie kent er niet zo’n student die aan het derde jaar begint en nog een buisvak uit het eerste opneemt? Al die studenten worden retorisch over dezelfde kam geschoren als de ‘eeuwige student die eindeloos aanmoddert’, en vallen uit de boot. Weyts meent zich zorgen te maken over de ‘verloren jaren’ van studenten die het onderwijs verlaten zonder diploma. Maar dat is nu net wat zijn maatregel nog meer  zal veroorzaken.

De elitaire knip legt extra druk op studenten, zorgt voor meer stress en werkt demotiverend. Het leidt tot scenario’s waarin studenten na 2 jaar van richting moeten veranderen of moeten stoppen. Zo gaat er zowel studievoortgang als potentieel talent op de arbeidsmarkt verloren. “Vlaanderen is een kenniseconomie”, zo tweette Weyts eens, maar het lijkt hem niet te deren dat het afschrikkingseffect studenten weghoudt van technische opleidingen en knelpuntberoepen als leraar en verpleegkundige.

Om de schijn te wekken dat hij iets tegenover de knip stelt, benadrukt Weyts het “recht op een gesprek met een studie- of trajectbegeleider en het recht op nieuw studieadvies”. Guess what? Dat recht hebben we al. We hebben inderdaad nood aan meer studiebegeleiding, maar laat er dan ook echt middelen gaan naar echte studiebegeleiding op maat, dat de student helpt om valkuilen te overbruggen.

De knip is vooral een asociale maatregel in de richting van een verdere elitarisering van het hoger onderwijs.

De knip is vooral een asociale maatregel in de richting van een verdere elitarisering van het hoger onderwijs. Studenten met gegoede ouders zullen hun schouders ophalen wanneer ze zich niet meer kunnen inschrijven in dezelfde richting omdat ze het zich toch kunnen veroorloven dan maar van richting te veranderen. De minder welgestelden zijn de dupe: ze zien hun studie van twee jaar in het water vallen en zijn genoodzaakt het onderwijs te verlaten zonder diploma.

Het laatste is hierover nog niet gezegd. Beste student, ik hoop dat u zich niet even hard als mij heeft laten afleiden door de laatste farce van Weyts. Focust u zich op uw examen. Wat u voorlopig al kan doen doen, vooraleer u uw pauze beëindigt en weer ijverig in uw studie vliegt, is deze petitie tekenen.

Studentenorganisaties zouden er goed aan doen hun krachten te bundelen in een mobilisatie tegen de knip-maatregel, die nota bene nog niet gestemd is in het parlement. Herinner u dat de petitie van ‘GeefOnsEenStem’ twee jaar geleden door meer dan 25.000 studenten werd getekend en behoorlijke resultaten opleverde. Studenten hebben een niet te miskennen kracht wanneer ze van zich laten horen. Laat ons dus nu studeren, maar laten we niet vergeten wat er op het spel staat. Weyts is geen knip voor de neus waard. Afspraak na de examens.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!