Video - Koen Ooms,

De VRT moet fors besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

De VRT moet fors besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Ditmaal - al sinds 2007 is onze openbare omroep aan het besparen - moet ze drie (!) keer besparen. En dat heeft gevolgen. Mathieu Verjans (nationaal secretaris ACV) en Michelle Graus (voorzitter ACOD-VRT) geven uitleg bij de afbraak van de openbare omroep en de gevolgen daarvan voor onze democratie. De drie vakbonden van de VRT eisen meer respect voor het personeel, gisteren was er de nationale actie- en stakingsdagsdag in de openbare diensten.

woensdag 1 juni 2022 09:52

Drie keer fors besparen, dat ziet er zo uit:

  1. Het overheidsgeld van de VRT, dat voor 2020 nog ongeveer 275 miljoen besloeg, zakt tegen 2025 jaar naar 258 miljoen. Dat is dan 6% minder dotatie.
  2. Geen indexering meer op de werkingsmiddelen.
  3. De VRT wil verder digitaliseren en daarvoor zijn investeringen nodig. Aangezien de Vlaamse regering dat niet wilt betalen, zal de VRT zelf nog meer moeten besparen om vervolgens te kunnen investeren.

Een groot gevolg hiervan? Tegen 2025 moeten er nog eens 236 werknemers vertrekken, terwijl de VRT het vandaag al met 600 medewerkers minder doet. 236, dat is een tiende van het personeel, via naakte ontslagen (116), werknemers die op pensioen gaan en niet meer vervangen worden (50) en het uitbesteden van de serie Thuis aan een externproductiehuis (70 werknemers). “Dit is geen besparingsplan meer, maar een afbraakplan!”

De drie vakbonden van de VRT eisen meer respect voor het personeel, eisen dat er een stop wordt gezet aan de privatisering van de openbare omroep, en roepen de Vlaamse regering op om terug in de VRT te investeren. Want een sterke openbare omroep versterkt het hart van onze democratie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!