Vluchtelingen komen in een bootje aan op Lesbos, 2016. Foto: Mstyslav Chernov/Unframe Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
11.11.11

België bevestigt steun aan VN-Migratiepact

In geen enkel land werd het debat over het VN-migratiepact zo opgehitst als in België. Na er twee jaar aan te hebben meegewerkt zegde de N-VA zijn steun voor het pact op en verliet de federale regering-Michel. In naam van de regering -De Croo bevestigt België nu zijn volledige steun aan dit pact op de VN-Algemene Vergadering in New York. "Een belangrijke steun voor de multilaterale aanpak van migratie, stelt 11.11.11"

maandag 23 mei 2022 16:34
Spread the love

 

Niet-bindend pact

Vier jaar na de goedkeuring van het VN Migratiepact in Marrakesh herbevestigde de overgrote meerderheid van VN-lidstaten hun steun aan het pact. In de zogenaamde ‘Progress Declaration’ maakten lidstaten de balans op van de vooruitgang tijdens de voorbije jaren.

Gezien het niet-bindend karakter van het pact is vooruitgang volledig afhankelijk van politieke wil. Die blijft in veel landen te beperkt. Hoewel een aantal landen stappen in de goede richting zetten wijst 11.11.11 op een algemene achteruitgang op vlak van mensenrechten.

Olifant in de kamer

Wereldwijd worden migranten geconfronteerd met een steeds vijandiger klimaat. 11.11.11 wijst op een toenemend aantal muren en grenshekken en een verregaande criminalisering van de solidariteit met mensen op de vlucht. Met 82 miljoen is het aantal mensen op de vlucht op recordhoogte. De oorlog in Oekraïne doet dat aantal verder toenemen.

Migranten zijn wereldwijd slachtoffer van de ergste mensenrechtenschendingen.

Daarnaast maakt de verwoestende impact van klimaatcrisis steeds meer regio’s onleefbaar. Migranten zijn wereldwijd slachtoffer van de ergste mensenrechtenschendingen. Niet in het minst op hun weg om Europa te bereiken. In 2021 verdronken 3.000 mensen op de Middellandse Zee. Wereldwijd zijn arbeidsmigranten ondanks hun cruciale rol in de frontlinie van de coronacrisis het slachtoffer van uitbuiting, racisme en discriminatie.

Belgische bijdrage

Ook België bevestigde in naam van staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi haar steun aan het VN-pact. De Belgische delegatie stelde daarbij ook een actieplan voor dat werd opgemaakt met inbreng van verschillende stakeholders. De vooruitgang zal opgevolgd worden door de nieuw opgerichte interministeriële conferentie.

Een positieve stap om de politieke engagementen om te zetten naar resultaten op het terrein, zo zegt 11.11.11. De organisatie betreurt echter de dat België in het actieplan focust op slechts zes van de 23 doelstellingen. Een aanpak die voorbij gaat aan de holistische benadering van het pact waarbij geprobeerd werd om een evenwicht te vinden tussen de belangen van alle betrokken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!