IPS

Vorig jaar vier klimaatrecords gebroken

Vier cruciale indicatoren van klimaatverandering – broeikasgasconcentraties, zeespiegel, temperatuur en zuurtegraad van de oceanen - staan sinds vorig jaar op recordniveau. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is het opnieuw een duidelijk teken dat de mens planetaire veranderingen veroorzaakt.

donderdag 19 mei 2022 12:42
Spread the love

 

Het rapport, WMO State of the Global Climate in 2021, bevestigt dat de afgelopen zeven jaar de warmste ooit waren. Vorig jaar was op weg om het warmste te worden, maar werd gered door een verkoelend La Niña-effect aan het begin en einde van het jaar. De gemiddelde globale temperatuur lag ongeveer 1,11 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

Drastische veranderingen

Ook drie andere indicatoren van de klimaatverandering staan op rood, zegt de WMO, te beginnen met de CO2-concentratie in de atmosfeer. Het meetstation in Mona Loa in Hawaii mat 416.45 deeltjes per miljoen (ppm) in april 2020, 419,05 ppm in april 2021, en 420,23 ppm in april 2022.

De opwarming van de oceanen brak een derde record. De bovenste laag in de oceanen (tot 2 kilometer diep) bleef verder opwarmen in 2021 en zal dat naar verwachting blijven doen in de toekomst – een verandering die eeuwen of zelfs millennia zal vergen om terug te draaien. Alle data wijzen op een bijzonder krachtige versnelling in de voorbije twee decennia, en de hitte dringt ook op grotere diepte door. Grote delen van de oceanen maakten hittegolven mee in 2021.

En tot slot brak ook de zeespiegelstijging alle records, met een gemiddelde stijging van 4,5 millimeter per jaar tussen 2013 en 2021. Dat is meer dan het dubbele van de stijging tussen 1993 en 2002, vooral te wijten aan de smeltende ijskappen.

Trends

Andere belangrijke indicatoren braken vorig jaar misschien wel geen records, maar zijn daarom niet geruststellend. Zo blijven de oceanen ook chemisch sterk veranderen, omdat ze zo’n 23 procent absorberen van alle CO2 die door de mens wordt uitgestoten. Die reageert met het zeewater en leidt zo tot verzuring, met schadelijke gevolgen voor organismen en de ecosysteemdiensten die oceanen leveren aan de mens.

Het afsmelten van ijskappen en gletsjers was in het seizoen 2020-2021 iets minder dan in de jaren ervoor, maar op grotere tijdschalen is er een duidelijke versnelling waarneembaar, zegt de WMO. De belangrijkste gletsjers ter wereld zijn gemiddeld 33,5 meter dunner geworden sinds 1950, en meer dan driekwart daarvan gebeurde na 1980.

Lokale records

Het rapport somt bovendien een heel aantal klimaatrecords op lokale of regionale schaal. Zo werden het westen van Noord-Amerika en de Middellandse Zee getroffen door uitzonderlijke hittegolven. In Death Valley, Californië, steeg het kwik tot 54,4 graden Celsius – in Syracuse, Sicilië, werd het 48.8 graden.

De WMO wijst ook op de grote economische schade door overstromingen in de Chinese provincie Henan en West-Europa, en de droogte in veel andere delen van de wereld. Onder meer de Hoorn van Afrika, Canada, het Westen van de VS, Iran, Afghanistan, Pakistan en Turkije kreunden onder de droogte. In het zuiden van Latijns-Amerika leidde droogte tot grote verliezen in de landbouw en gebrekkig transport via rivieren.

Al dat extreem weer joeg vorig jaar grote aantallen mensen op de vlucht. De landen met het grootste aantal ontheemden waren China (meer dan 1,4 miljoen), de Filipijnen (meer dan 386.000) en Vietnam (meer dan 664.000).

Image by Gerd Altmann from Pixabay

IPS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!