straatprotest Filipijnen
Straatprotest in de Filipijnen tegen de frauduleuze verkiezing van Ferdinand Marcos jr. Foto: screenshot vrt nws
Interview - Edna Becher, Radyo Pawikan,

Filipijnse dynastieën verstevigen hun greep op de macht

Op 9 mei vonden er belangrijke verkiezingen plaats op de Filipijnen. Die waren door en door frauduleus en waren uiteindelijk een maat voor niets. De uitkomst is een bevestiging en versterking van de bestaande politieke dynastieën. Belangrijke maatschappelijke veranderingen zullen van onderuit moeten komen. Een interview met een verbannen oppositieleider, José Maria Sison.

donderdag 19 mei 2022 09:59
Spread the love

 

Inzet van de verkiezingen

Op 9 mei 2022 vonden op de Filipijnen verkiezingen plaats voor een nieuwe president en vicepresident, voor alle kamerleden en voor de helft van de senatoren.

Tegelijk waren er ook provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. De organisatie van al die verkiezingen viel onder de verantwoordelijkheid van het onafhankelijke kiescommissie Comelec.

De zittende president is Rodrigo Duterte. Hij staat bekend om zijn populistische en vulgaire uitspraken en om zijn autoritaire en zeer repressieve aanpak van criminaliteit. Hij was nu geen kandidaat, omdat hij volgens de grondwet maar één ambtstermijn mag uitoefenen. Zijn dochter, Sara Duterte, was wel kandidaat-vicepresident.

De meest opvallende kandidaat voor het presidentschap was Ferdinand Marcos jr., zoon van voormalige dictator Ferdinand Marcos, die van 1965 tot 1986 aan de macht was en na bijna twintig jaar bloedig beleid verdreven werd door een volksopstand (n.v.d.r.).

Onregelmatigheden

Op de avond van de verkiezingen stelden lokale en internationale waarnemers op de Filipijnen tal van onregelmatigheden vast. Het correct verloop van de verkiezingen kwam in het gedrang door storingen in de stroomvoorziening, vervalsingen bij het tellen van de stemmen, wijdverspreide meldingen van het kopen van stemmen, alsook geweld in de stembureaus.

osé Maria Sison

José Maria Sison. Foto: Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Velen stellen vragen bij de opmerkelijke voorsprong van Ferdinand Marcos Jr. en Sara Duterte met een marge van respectievelijk meer dan 16 miljoen en 22 miljoen verschil met hun tegenkandidaten Robredo en Pangilinan.

Hieronder volgt een interview met José Maria Sison. Hij is politieke hoofdadviseur van het Nationaal Democratisch Front van de Filipijnen en leeft sinds 1986 in ballingschap in Nederland.

Wat was uw reactie toen u de resultaten zag?

Jose Maria Sison: Ik vond onmiddellijk dat de resultaten ongeloofwaardig waren, zoals de statistici en wiskundigen in de pers verklaarden. De wijdverspreide storingen strookten niet met de snelheid waarmee later op de dag de stemmen werden geteld en de resultaten binnenliepen.

Bij de verkiezingen van 2016 duurde het tien dagen, van 9 tot 19 mei, om de stemmen te tellen en de controles in het hele land af te ronden. Deze keer had de Comelec daar maar twee dagen voor nodig.

Hoe kon dit gebeuren? Kunt u ons iets vertellen over het historisch context die heeft geleid tot een tweede presidentschap van Marcos? Is het begonnen met de huidige president Duterte of is het al langer aan de gang?

JMS: De zittende president Duterte heeft de verkiezingen dit jaar vervalst. Hij heeft vals gespeeld. Hij controleert de Comelec, het hele kiesproces en de bedrijven die de apparatuur en de stembiljetten leveren. Een van die bedrijven was een nepbedrijf.

Hij heeft de verkiezingsresultaten vervalst ten gunste van de tandem Marcos-Duterte en hun partij om te voorkomen dat hij voor het Internationaal Strafhof zou worden gedaagd voor misdaden tegen de mensheid en voor massamoord en voor Filipijnse rechtbanken voor plundering.

Duterte heeft de verkiezingsresultaten vervalst om te voorkomen dat hij voor het Internationaal Strafhof zou worden gedaagd voor misdaden tegen de mensheid.

Sinds de familie Marcos in 1991 naar de Filipijnen mocht terugkeren, heeft ze altijd geprobeerd de geschiedenis van de Filipijnen in haar voordeel te herschrijven. Maar dat is mislukt. Het is niet waar dat de propagandamachine van Marcos daarmee zo succesvol was dat het volk dom zou zijn geworden en dat de mensen het wrede en corrupte bewind van de fascistische dictator Ferdinand Marcos Sr. zouden vergeten zijn.

Het verhaal dat de familie Marcos erin geslaagd is het volk dommer te maken, is bedoeld om het geknoei met de verkiezingen van 2022 te verdoezelen en het volk de schuld te geven van de nepverkiezing van de tandem Marcos-Duterte. De Dutertes, Marcoses en hun bondgenoten en hun propaganda-agenten verspreidden leugens om de verontwaardiging van het volk en de verwachte massale protesten te temperen.

Hoe beoordeelt u de verliezende presidentskandidate Leni Robredo?

JMS: Robredo was de meest geloofwaardige presidentskandidaat van de oppositie, zowel door haar uitspraken als door de grote massabijeenkomsten die zij wist te mobiliseren. Zij stond bovenaan in ‘Google Trends’ en andere geloofwaardige peilingen. De andere presidentskandidaten die zich ook als oppositie presenteerden, hadden minder aanhang.

Marcos heeft een nepoverwinning behaald dankzij machtige krachten van het Duterte-regime. Met het geld van Marcos konden zij de verkiezingen vervalsen.

Marcos scoorde slechter dan Robredo omdat hij geen platform of programma had, behalve de holle frase ‘pagkakaisa’ of ‘eenheid’, zonder enige onderbouwing. Robredo had tenminste nog een paar inhoudelijke programmapunten. Het is correct dat Marcos een nepoverwinning heeft behaald dankzij machtige krachten van het Duterte-regime. Met het geld van Marcos konden zij de verkiezingen vervalsen.

De campagne verliep grotendeels via de sociale media, met veel nepnieuws, desinformatie en geschiedenisvervalsingen. Moeten de sociale media ter verantwoording worden geroepen?

Ferdinand Marcos jr.

Ferdinand Marcos jr. Foto: Neil Arwin Mercado, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

JMS: Natuurlijk, de families Marcos en Duterte hadden hun privé-trollenlegers en ze gebruikten de civiele en militaire propagandamachines van de overheid in het voordeel van de tandem Marcos-Duterte. Maar voor de oppositie speelden de realiteit van de steeds erger wordende sociale crisis, de massale protesten tegen de misdaden van het regime en de toegenomen toegang tot de sociale media in haar voordeel.

Kunt u ons iets vertellen over de alliantie Marcos-Duterte? Wat kunnen we verwachten?

JMS: De alliantie tussen Marcos en Duterte bestaat al heel lang. Rodrigo Duterte is er trots op dat zijn vader Vicente een kabinetslid was van het Marcos-regime in de jaren zeventig en dat hij een bondgenoot van Marcos was. Toen hij zich in 2016 kandidaat stelde voor het presidentschap, zocht Duterte steun bij de familie Marcos om stemmen te krijgen.

De politieke dynastieën van Marcos en Duterte zijn de ergste, de brutaalste en de meest corrupte in de geschiedenis van de Filipijnen.

De politieke dynastieën van Marcos en Duterte zijn de ergste, de brutaalste en de meest corrupte in de geschiedenis van de Filipijnen. Van Ferdinand Marcos jr. en Sara Duterte kunnen we nog erger verwachten, want zij zijn erop uit om de macht en rijkdom die hun ouders decennialang hebben vergaard te consolideren en uit te breiden.

In het verleden waren we getuige van een grootscheepse campagnes tegen activisten, journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten. Zal Marcos deze campagne voortzetten?

JMS: We verwachten dat het Marcos-Duterte-regime de zogenaamde Antiterrorismewet en andere bloedige campagnes zal voortzetten. Het zal ook de militaire onderdrukking, de zogenaamde red tagging,[1] ontvoeringen, martelingen, massamoorden en andere misdaden tegen het volk voortzetten. Sociale activisten, journalisten, verdedigers van de mensenrechten en advocaten, hun patriottische en progressieve organisaties en de brede massa van het volk zullen op nog grotere schaal het slachtoffer worden.

We hebben gesproken over wat er is gebeurd en de negatieve gevolgen die het zal hebben voor het Filipijnse volk. Laten we het nu eens omdraaien. Wat wil het Filipijnse volk? Waar vecht het volk voor?

JMS: Dat kan eenvoudig als volgt worden gesteld: volledige nationale onafhankelijkheid van de VS en andere buitenlandse overheersing, echte democratie voor het volk, sociale rechtvaardigheid, geen klassenonderdrukking en uitbuiting, economische ontwikkeling door echte landhervorming en een nationale industrie, uitbreiding van sociale voorzieningen (vooral onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting), culturele vooruitgang, onafhankelijk buitenlands beleid en internationale solidariteit met de volkeren van de wereld.

Heeft het Filipijnse volk een kans om de situatie op de Filippijnen via het verkiezingsproces te verbeteren?

JMS: Natuurlijk heeft het Filipijnse volk een kans om zijn situatie te verbeteren. Binnen het heersende semi-koloniale en semi-feodale systeem kunnen zij proberen via de verkiezingen en massacampagnes te strijden voor hervormingen en deze af te dwingen.

Het volk zal massale protesten en massacampagnes blijven houden tegen de verrotting van het heersende systeem.

En als zij er niet in slagen om op deze manier hervormingen te verkrijgen, kan het volk zich beroepen op zijn soevereine recht om het heersende systeem te veranderen en een nieuwe democratische revolutie te voeren. Er is nu sprake van een groeiende en oprukkende gewapende revolutie op de Filipijnen.

Het volk zal massale protesten en massacampagnes blijven houden tegen de verrotting van het heersende systeem en het zal de machtsgreep van degenen die hebben geprofiteerd van verkiezingsfraude en terrorisme aan de kaak blijven stellen. De heersende kliek zal niet in staat zijn om de verergerende chronische politieke en economische crisis op te lossen en zal extreem en corrupt blijven.

 

Dit is een ingekorte versie van een radiogesprek op Radyo Pawikan (Zürich) van 11 mei 2022. De vertaling is van Frans De Maegd.

 

 

Note:

[1] Red-tagging, ook wel red-baiting genoemd, wordt op de Filippijnen al tientallen jaren gebruikt in de overheidscampagne tegen het communistische New People’s Army (NPA). Red-tagging omvat het publiekelijk beschuldigen van o.a. activisten, journalisten, politici en hun organisaties van directe betrokkenheid bij de strijd of steun aan de NPA. Het Filipijnse leger is lange tijd verantwoordelijk geweest voor grote aantallen buitengerechtelijke executies en martelingen van vermeende communisten. Red-tagging zorgt ervoor dat de ruimte voor vreedzaam activisme op de Filipijnen kleiner wordt. Sinds Rodrigo Duterte in 2016 president werd is red-tagging dodelijker geworden (n.v.d.r.).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!