Huishoudhulpen in dienstverband betogen tegen lage mobiliteitsvergoeding in november 2021. Foto: Twitter ABVV-AC

Dienstencheques: grote bedrijven blijven winst maken, huishoudhulpen blijven betalen om te gaan werken. Logica?

Er lijkt geen einde aan te komen: de huishoudhulpen in de dienstenchequesector strijden nog altijd voor een menselijke vergoeding van hun verplaatsingskosten. Eind 2021 liepen die kosten - om te kunnen gaan werken - al op tot 10 procent van hun loon, nu tot 200 euro per maand. Na het sociaal overleg op 10 mei, met hoop op een nieuw sectoraal akkoord in de sector, blijkt weer dat de werkgevers van de grote commerciële bedrijven niet bereid zijn een tegemoetkoming te doen omdat ze daar volgens hen de middelen niet voor hebben, terwijl de feiten dat serieus tegenspreken.

woensdag 18 mei 2022 15:43
Spread the love

 

Het interprofessioneel akkoord voor de dienstenchequesector dateert al van juli 2021. “De huishoudhulpen strijden sindsdien al negen maanden voor betere verplaatsingsvergoedingen”, aldus het ABVV, ACV Voeding en Diensten en ACLVB.

Gezien de stijgende brandstofprijzen betalen de dienstechequewerknemers gemiddeld 200 euro per maand om zich naar, van en tussen hun klanten te verplaatsen.

Nieuw gepland sociaal overleg gaf hoop

De vakbonden lieten weten dat er afgelopen dinsdag 10 mei opnieuw een overleg gepland stond tussen de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties). Ze hoopten een akkoord te bereiken, met als uitkomst een significante verhoging van de verplaatsingskosten. Dat was prioriteit, omdat ze het onaanvaardbaar vinden dat de huishoudhulpen moeten betalen om te gaan werken.

Huishoudhulpenactie dienstenchequesectorin januari 2022, de grote schoonmaak! Foto: ABVV

‘Geen middelen’

Terwijl er langs vakbondszijde en die van de huishoudhulpen gehoopt werd op een gepaste vergoeding voor de mobiliteitskosten, lieten de bedrijven tijdens het overleg weten dat zij vragen aan de huishoudhulpen om hun verdiende loonsverhoging van 0,4%, op te geven voor hogere verplaatsingsvergoedingen. Houd daarbij rekening dat de huishoudhulpen momenteel 13 cent krijgen per kilometer, ter referentie: overheidspersoneel wordt 37 cent betaald per kilometer.

De grote dienstenchequeondernemingen of uitzendbureaus menen dat ze over onvoldoende middelen beschikken om de vergoeding voor de huishoudhulpen omhoog te trekken, terwijl zij zelf door het uitblijven van een sectoraal akkoord sinds 2022 41 miljoen euro Vlaamse subsidies hebben misgelopen én terwijl het systeem grotendeels gesubsidieerd wordt:

Bedrijven ontvangen 70 procent aan publieke middelen per gewerkt uur. Bovendien heeft het bedrijf Domestic Services (Servihome) de voorbije vijf jaren voor 11 miljoen aan dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders. En de vergoeding van de CEO van Tempo Team @Home steeg tussen 2020 en 2021 met 50 %. Hoe, geen middelen?

Actie voor bedrijf Tempo-Team. Foto: ABVV

De vakbonden ABVV en ACV Voeding en Diensten en ACLVB maken een duidelijke conclusie: werkgeversorganisatie Federgon werkt alleen in het voordeel van de grote ondernemingen en uitzendbureaus. De kleine en middelgrote bedrijven worden, zo constateert het vakbondsfront, verstikt. En het zijn net die ondernemingen die vaak betere arbeidsvoorwaarden bieden dan de commerciële.

De grote onderneming Servihome heeft tijdens de coronacrisis winsten geboekt en doet dit nog steeds. “Dat is op zich goed nieuws. Maar het is tijd dat de huishoudhulpen gerespecteerd worden en dat ze een deel van de rijkdom ontvangen die zij hebben gecreëerd”, aldus het vakbondsfront.

In november vorig jaar vertelde Issam Benali van ABVV ons al: “Ze zeggen dat ze daar het budget niet voor hebben, terwijl we zien dat – zeker grote – bedrijven nog altijd winst maken. In 2020 hebben ze zelfs méér winst gemaakt dan in 2019, omdat ze extra subsidies kregen van minister van Economie en Werk Hilde Crevits. Die subsidies dienden om mondmaskers te maken en om te compenseren voor het tijdelijke stilgelegde werk, maar we zien in de realiteit dat die subsidies hebben geresulteerd in meer winst, die bovendien niet terugvloeit naar de werknemers.”

Foto: ABVV

Non-profit zet huishoudhulp wél centraal

De federatie van Waalse non-profitbedrijven (InitiativES) heeft ondertussen wél verklaard dat zij bereid is om de eisen van de werknemers voor een groot deel in te willigen, laten de vakbonden weten. Het vakbondsfront verklaarde aan de voorzitter van het paritair comité dat zij bereid zijn om te onderhandelen op basis van het voorstel van de federatie van Waalse non-profitbedrijven (InitiativES).

Perfecte voorbeeld van wat er mis is in de dienstencheques

Dat is niet alles, ondertussen heeft ook dienstenchequebedrijf Servihome (onderdeel van Domestic services), met 1.600 werknemers in dienst, besloten om een nieuw abonnement in te voeren. Dit abonnement brengt een extra kost voor klanten mee, laten de vakbonden weten.

“De directie van het bedrijf heeft tijdens de overlegvergadering van 1 december 2021 duidelijk gezegd ze het ontvangen bedrag uit het abonnement van de klant zullen doorstorten naar de huishoudhulpen. De directie weigert dit nu echter te doen, alsook er concreet over te overleggen.”

Dat is totaal in strijd met wat ze verkondigden tijdens het sociaal overleg in december. Het bedrag zal waarschijnlijk niet worden toegekend voor december 2022, niet retroactief en de invoeringskosten van het abonnement zullen er worden afgetrokken, zo melden ABVV, ACV Voeding en Diensten en ACLVB.

Daarnaast bestaat het risico dat de huishoudhulpen klanten zouden verliezen door het nieuw ingevoerde abonnement. Dit verlies zouden zij terugbetaald krijgen via een nieuw voorgestelde klant, een vervanging of een vorming. Zo niet zou het door de onderneming worden betaald. Ook daar is de directie op teruggekomen, ze zouden enkel betalen voor halve dagen.

Dat de huishoudhulpen loon verliezen omdat de directie beslist om met een abonnementensysteem te werken, vinden de vakbonden niet kunnen.

Verder beweert Servihome dat de onderneming in het rood staat en de sector het moeilijk heeft. “Ze zouden in overleg gaan met ons [de vakbonden], maar de realiteit spreekt dat echter tegen. Een teambuilding in Turkije in een luxehotel voor de 200 bedienden van het bedrijf gaat wel, maar de huishoudhulpen worden niet betrokken. De winsten worden nochtans bereikt door én bedienden én huishoudhulpen”, aldus ABVV en ACV Voeding en Diensten.

Voor zowel het ABVV als het ACV illustreert dit voorbeeld van de abonnementen bij Servihome wat de vakbonden maanden aan de kaak stellen: “Commerciële dienstenchequebedrijven houden geen rekening met de sociale dimensie van de sector en denken alleen aan hun eigen winst. En dat terwijl we in een sector zitten die voor 70 procent door de overheid wordt gesubsidieerd.”

Andere wanpraktijken van slechte behandeling werknemers

De vakbonden gaan verder, en schetsen andere wanpraktijken waar de commerciële dienstenchequebedrijven, zoals Domestic Services, schuldig aan zijn:

  • Domestic Services aarzelde bijvoorbeeld niet om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor zieke huishoudhulpen, en zo geld te besparen op de rug van de maatschappij. Het gewaarborgd loonwordt werd zo bij ziekte omgezet in tijdelijke werkloosheid. “Zo schuift dit bedrijf niet enkel zijn verantwoordelijkheid als werkgever van zich af, maar ook zijn financiële verplichtingen op de samenleving.” Dat Domestic Services de lasten doorschuift naar de belastingbetaler, terwijl er van het bedrijf maar liefst 11 miljoen euro naar de aandeelhouders vloeit, vinden de vakbonden hallucinant.
  • Het bedrijf gebruikt valse argumenten om haar klanten administratiekosten aan te rekenen. Dit wordt ook door Test-Aankoop aan de kaak gesteld.
  • Het verplicht de klanten eveneens om schoonmaakproducten bij hen aan te kopen, bewerend dat de winst voor de huishoudhulpen is. Tot op heden is dit volstrekt incorrect.
  • Ter herinnering: het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar zo’n 11 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd aan zijn aandeelhouders.
  • En als kers op de taart: terwijl het bedrijf in de media beweert in de rode cijfers te zitten, organiseerde het onlangs een teambuilding voor 200 bedienden… een vierdaagse teambuilding in Turkije in een luxe hotel. Met overheidsgeld gefinancierd.

“Wij dulden deze situatie niet meer. Hoog tijd dat er einde komt aan deze maskerade. De regering moet dringend de teugels weer in handen nemen en duidelijke voorwaarden herdefiniëren, zodat duidelijk is waaraan dienstenchequebedrijven moeten voldoen als zij subsidies willen genieten”, aldus ABVV en ACV Voeding en Diensten.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!