vredesduif Oekraïne
Bron: Shutterstock
Opinie - UPM

Statement van de pacifistische beweging van Oekraïne over de oorlog

De Oekraïense Pacifistische Beweging maakt zich ernstige zorgen over het actief verbranden van bruggen voor een vreedzame oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekraïne aan beide zijden. Alsook over signalen van intenties om het bloedvergieten voor onbepaalde tijd voort te zetten om bepaalde soevereine ambities te verwezenlijken.

vrijdag 22 april 2022 11:04
Spread the love

 

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli.

Daar doet DeWereldMorgen niet aan mee. Wij veroordelen heel sterk de militaire invasie van Rusland in Oekraïne en alle oorlogsmisdaden die gepleegd worden. Het is een criminele agressie die ingaat tegen het internationaal recht. Maar wij hoeden ons voor zwart-wit versies. De geopolitieke situatie is buitengewoon complex. Wij willen aspecten naar voor brengen die in de mainstream media worden verzwegen of onderbelicht, om alzo het debat meer genuanceerd te kunnen voeren. Geloof niets zomaar, ook onszelf niet. Blijf kritisch denken. (n.v.d.r.)

 

We veroordelen de Russische beslissing om Oekraïne binnen te vallen op 24 februari 2022, wat leidde tot een dodelijke escalatie en duizenden doden, en we herhalen onze veroordeling van de wederzijdse schendingen van het staakt-het-vuren zoals voorzien in de Minsk-akkoorden door Russische en Oekraïense strijders in Donbas voorafgaand aan de escalatie van de Russische agressie.

We veroordelen de wederzijdse etikettering van partijen bij het conflict als nazi-achtige vijanden en oorlogsmisdadigers, en versterkt door de officiële propaganda van extreme en onverzoenlijke vijandigheid.

We geloven dat de regering aan vrede moet bouwen, geen oorlog moet stoken; en de geschiedenis zou ons voorbeelden moeten geven van hoe mensen terug kunnen keren naar een vreedzaam leven, geen excuses om de oorlog verder te zetten.

We dringen erop aan dat aansprakelijkheid voor misdaden moet worden vastgesteld door een onafhankelijk en bevoegd juridisch orgaan via een eerlijk proces op basis van onbevooroordeeld en onafhankelijk onderzoek, in het bijzonder in het geval van de meest ernstige misdaden, zoals genocide.

We benadrukken dat de tragische gevolgen van militair geweld niet gebruikt mogen worden om haat aan te wakkeren en nieuwe gruweldaden te rechtvaardigen, integendeel, dergelijke tragedies zouden de strijdlust moeten bekoelen en een aanhoudende zoektocht moeten aanmoedigen naar de meest bloedeloze manier om de oorlog te beëindigen.

We veroordelen de onwil van beide zijden om zich te engageren tot een staakt-het-vuren gedurende de vredesonderhandelingen.

We veroordelen de militaire acties aan beide kanten, alsook de vijandelijkheden die burgers schaden. We insisteren dat alle beschietingen gestaakt worden. Alle partijen zouden de nagedachtenis van de gesneuvelden moeten eren en zich na een gepaste periode van rouw, kalm en eerlijk moeten toeleggen op vredesonderhandelingen.

We veroordelen verklaringen aan Russische zijde over de intentie om bepaalde doelen te bereiken via militaire middelen indien ze niet verwezenlijkt kunnen worden via onderhandelingen.

We veroordelen verklaringen aan Oekraïense zijde dat de voortzetting van vredesbesprekingen afhangt van het veroveren van de beste onderhandelingspositie op het slagveld.

We veroordelen de onwil van beide zijden om zich te engageren tot een staakt-het-vuren gedurende de vredesonderhandelingen.

We veroordelen het dwingen van burgers om in militaire dienst te treden, militaire taken uit te voeren, en het leger te steunen tegen de wil in van vredelievende mensen in Rusland en Oekraïne. We benadrukken dat dergelijke praktijken, met name tijdens vijandelijkheden, een grove schending vormen van het principe van onderscheid tussen militairen en burgers, zoals vastgelegd in het internationaal humanitair recht.

Elke vorm van minachting voor het mensenrecht op gewetensbezwaar tegen militaire dienst is onaanvaardbaar.

We veroordelen alle militaire steun van Rusland en de NAVO-landen aan militante radicalen in Oekraïne, want die veroorzaakt verdere escalatie van het militair conflict.

We roepen alle vredelievende mensen in Oekraïne en over heel de wereld op om in alle omstandigheden vredelievende mensen te blijven en anderen te helpen vredelievend te zijn, om kennis te verzamelen en te verspreiden over een vreedzame en geweldloze manier van leven, om de waarheid te vertellen, die vredelievende mensen verenigt, om kwaadaardigheid en onrechtvaardigheid geweldloos te weerstaan en om de mythes over een noodzakelijke, voordelige, onvermijdbare en rechtvaardige oorlog te ontkrachten.

We veroordelen alle militaire steun van Rusland en de NAVO-landen aan militante radicalen in Oekraïne.

We roepen momenteel niet op tot een specifieke actie, om te verhinderen dat vredesplannen geviseerd zouden worden door haat en aanvallen van militaristen.

We zijn ervan overtuigd dat pacifisten over heel de wereld goede ideeën en ervaring hebben wat de realisatie van hun dromen betreft. Onze acties zouden geleid moeten worden door hoop op een vredevolle en gelukkige toekomst, en niet door angst. Laat ons vredeswerk de toekomst van onze dromen dichterbij brengen.

Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Daarom zijn we vastbesloten om geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar de verwijdering van alle oorzaken van oorlog.

 

UPM

Fb.com/PeaceUkraine
yuriy.sheliazhenko@gmail.com
Tverskyi tupyk street, 9, app. 82
01042 Kyiv
Ukraine

 

Dit artikel verscheen eerder op de website van Vrede vzw.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!