Bron: Pixabay
Interview -

Koen Van Kerkhoven (COC): “Kortere zomervakantie? 78% van onderwijspersoneel ziet het niet zitten”

Het Franstalig onderwijs kort de zomervakantie met twee weken in. Zo wil het vermijden dat de leerlingen te veel van de leerstof tussen 2 schooljaren in vergeten. Ook in Vlaanderen is de inkorting van de zomervakantie een terugkerend discussiepunt. Maar wat denken leerkrachten daar nu zelf van? De Christelijke Onderwijscentrale (COC) organiseerde een bevraging van 5.300 onderwijspersoneelsleden, leraars, directies en ondersteunend personeel. Hun conclusie? De vakantie inkorten is ongewenst en niet nodig. Wij spraken met secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven.

donderdag 7 april 2022 09:52
Spread the love

 

Koen Van Kerkhoven

Koen Van Kerkhoven (COC)

“Het Franstalig onderwijs maakt een grootschalige hervorming door, het ‘Pacte d’Excellence’. In het kader daarvan korten ze daar nu de zomervakantie in. Dan zie je dat er bij ons ook meteen een debat losbarst”, aldus Koen Van Kerkhoven. “Onderwijsminister Ben Weyts heeft nu aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) om een advies gevraagd: is er een draagvlak om de zomervakantie in te korten? Als onderwijsvakbond maken wij deel uit van die VLOR. We hebben besloten om die vraag door te spelen aan het werkveld, met een stevige enquète.
Wat blijkt? Maar liefst 78% van het onderwijspersoneel ziet het niet zitten. Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende onderwijsniveau’s, noch tussen de verschillende beroepen.”

Leerlingen leren niet enkel op school

Pedagogen zoals Pedro De Bruyckere zeggen daarop dat de lange schoolvakantie nadelig is voor de leerlingen, vooral voor de armere kinderen die minder uitgedaagd worden tijdens de vakantiemaanden.

Koen Van Kerkhoven: “Daar is minder bewijs voor dan je zou denken. Voor Vlaanderen is er geen relevant onderzoek gevoerd, en onderzoek uit Amerika wijst enkel op beperkte mogelijke voordelen voor leerlingen als je de vakantie inkort. We vinden natuurlijk dat er aandacht moet zijn voor remediëring van zwakkere leerlingen. Maar dat moet in de eerste plaats tijdens het schooljaar gebeuren, niet nadien.

Een leerling moet ook de kans krijgen op échte ontspanning. Leerlingen en werknemers moeten in de zon kunnen zitten en deconnecteren, dat is erg belangrijk. Ze moeten die mooie tijd niet in een oververhit klaslokaal doorbrengen.

Een leerling moet kans krijgen op échte ontspanning

De school is niet de enige plek waar kinderen iets leren. Je moet niet onderschatten wat ze opsteken tijdens jeugdkampen of vakantiejobs. En voor wie een achterstand wil inhalen, kunnen er zomerscholen ingericht worden, al vinden we wel dat de eindklassenraad die niet mag adviseren of verplichten.”

Niet lichtzinnig morrelen

Veel mensen kijken afgunstig naar de lange vakantie die je als leraar krijgt.

Koen Van Kerkhoven: “Onderschat niet hoe zwaar het beroep is. Een leerkracht werkt gemiddeld 42 uur per week. Pas op: dat is het gemiddelde over héél het jaar, vakanties inbegrepen. Als je naar een lesweek kijkt werkt een leraar in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs gemiddeld 48 uur in de weer. En dan heb ik het dus over leerkrachten die inderdaad een zomervakantie van 2 maanden hebben, hoewel daartoe ook enkele werkdagen in de school bij horen én het voorbereiden van nieuwe cursussen. Hoeveel vakantie denk je dat een directeur opneemt? Sommigen hebben maar 3 weken! De rest van de tijd zijn ze bezig met administratief werk, inschrijvingen, coördineren van verbouwingen, opdrachten en lesroosters maken …

Jaren geleden is onderzocht of het loon van de leerkracht competitief is met wat je in andere sectoren verdient. Dat blijkt zo te zijn, tenminste als je alle voorwaarden meetelt: de werkzekerheid, het pensioen en ook de vakanties. Je moet daar dus niet lichtzinnig aan morrelen, zeker nu er zoveel leerkrachten te kort zijn. Ik spreek regelmatig met leerkrachten en directeurs die mij zeggen: ‘Als ze de zomervakantie inkorten, is het niet meer de moeite, dan zoek ik werk in de privésector’.”

Sommige directeurs hebben maar 3 weken zomervakantie

Onbegrijpelijke eindtermen

En dan zijn er nog al die hervormingen in het onderwijs.

Koen Van Kerkhoven: “Precies. Momenteel worden, jaar na jaar, de nieuwe eindtermen uitgerold. Je moet die eens lezen: onbegrijpelijk, zelfs voor ervaren leerkrachten. Wie in het onderwijs werkt, vraagt nu vooral om respect. Leerkrachten willen focussen op de kerntaken, in de eerste plaats lesgeven. Maar ze worden overladen met administratieve taken, planlast en ze hebben het gevoel dat hun vrijheid in de klas weggenomen wordt. Zij hebben het gevoel dat men in Brussel, bij de overheid, de inspectie en de onderwijskoepels, nauwelijks nog weet wat er écht in de scholen gebeurt.”

Wat denk je, komt die kortere zomervakantie er nu?

Koen Van Kerkhoven: “Dat denk ik niet. Onze enquête wijst duidelijk uit dat er onder onderwijspersoneel geen draagvlak is. Ook bij scholieren is 64 procent tegen. De ouders zijn wat meer verdeeld, maar ook daar is slechts 51 procent bereid om na te denken over een inkorting van de zomervakantie. Minister Weyts voelt dat ook aan natuurlijk. Hij heeft al via de media laten weten dat de inkorting van de zomervakantie niet voor binnenkort is. En dat vinden wij van COC maar best ook.”

 

Meer informatie: Wat denk jij over een inkorting van de zomervakantie? (COC)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!