Foto: Eva Heselmans

2.500 actievoerders eisen een veilig en solidair Europa tijdens Nationale Vredesmanifestatie 27 maart in Brussel

Ruim 2.500 actievoerders stapten op zondag 27 maart mee in de nationale vredesmanifestatie Europe For Peace And Solidarity, georganiseerd op initiatief van de vredesbeweging en de vakbonden. Meer dan 90 organisaties riepen op om deel te nemen aan de mars in Brussel. Een breed platform van uiteenlopende sociale organisaties wil een ​​boodschap van vrede en solidariteit uitdragen, zij spraken gisteren hun verontwaardiging uit over de oorlog in Oekraïne en de dramatische humanitaire gevolgen voor heel Europa.

zaterdag 26 maart 2022 09:44
Spread the love

 

Het vredesplatform roept op tot een totale terugtrekking van Russische troepen uit Oekraïne, ze eisen de-escalatie, pleiten voor diplomatie en een constructieve dialoog. Als langetermijnoplossing pleiten zij voor een veilig en kernvrij Europa, investeringen in openbare diensten, klimaatrechtvaardigheid, sociale bescherming en gezondheidszorg.

Rusland weg uit Oekraïne!

“De Russische invasie van Oekraïne vormt een ernstige inbreuk op het internationaal recht en een schending van de territoriale integriteit van Oekraïne.

Het vredesplatform dat opriep tot deze manifestatie, veroordeelt deze daad van agressie en roept de strijdende partijen op om het internationaal humanitair recht te respecteren. Het is noodzakelijk dat er vlug een staakt-het-vuren wordt afgekondigd, gevolgd door een totale terugtrekking van de Russische strijdkrachten uit Oekraïne”, aldus Vrede vzw.

Actieve vredesdiplomatie: constructieve dialoog

De organisaties die deze vredesmanifestatie en de eisen ondertekenden vragen dat België alle inspanningen levert die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke militaire de-escalatie. Omdat ze een de-escalatie als enige uitweg voor deze oorlog zien, waarschuwen ze voor het leveren van wapens die de diplomatieke ruimte voor een onderhandelde oplossing kunnen verkleinen.

“Eerdere conflictsituaties tonen aan dat het risico op ongecontroleerde verspreiding ervan en verlenging van het conflict reëel is.” Het vredesplatform is daarom van mening dat alleen diplomatie en constructieve dialoog met respect voor de beginselen van het internationaal recht, kunnen leiden tot een duurzame en vreedzame oplossing.

Humane, waardige opvang voor alle vluchtelingen

Sinds het begin van de vijandelijkheden op 24 februari zijn miljoenen mensen gedwongen om Oekraïne te ontvluchten op zoek naar een veilig onderkomen. “Slachtoffers die gevechtsgebieden ontvluchten, dienen humaan en waardig te worden verwelkomd.” Daarvoor verwijst het brede vredesplatform naar de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Vluchtelingenverdrag. “Die gelden voor alle vluchtelingen, waar ze ook vandaan komen. De Belgische regering moet zich daaraan houden.”

Sociale en economische gevolgen

De sociale en economische gevolgen van deze oorlog zijn zorgwekkend. “Door stijgende energie-, brandstof- en voedselprijzen blijven rekeningen onbetaald en komen basisvoorzieningen in het gedrang. In plaats van de militaire budgetten te verhogen, moet er meer geïnvesteerd worden in sociale bescherming, openbare diensten, gezondheidszorg, energietransitie, klimaatrechtvaardigheid en milieu.”

Samen in een veilig Europa

De opbouw van een Europa waar alle bevolkingsgroepen zich veilig kunnen voelen, zonder dreiging en zonder conflict, zal alleen mogelijk zijn door multilateralisme en een constructieve dialoog. Het middenveld hoopt dat er lessen worden getrokken. Europa moet inzien dat dit continent een nieuwe veiligheidsarchitectuur nodig heeft gebaseerd op het principe van gemeenschappelijke veiligheid, onafhankelijk van militaire structuren en die alle Europese staten omvat.

Kernwapenvrij Europa

De nucleaire dreiging is in Europa reëel geworden. In een kernwapenoorlog zijn er geen winnaars. Er moet dringend werk worden gemaakt van nieuwe (nucleaire) ontwapeningsakkoorden als opstap naar een kernwapenvrije zone voor het hele Europese continent.

De vredesmanifestatie is een uiting van solidariteit met alle verdedigers van de vrede die zich wereldwijd verzetten tegen oorlog en militarisering, soms met gevaar voor de eigen veiligheid.

Foto’s van de manifestatie zondag 27 maart 2022:

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

Foto: Eva Heselmans

 

Bekijk zeker ook deze video: verschillende organisaties en actievoerders vertellen waarom ze juist deelnamen aan de manifestatie

De volledige platformtekst met ondertekende organisaties vindt u hier.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!