Bron: Pixabay

ACV: “We zijn sterk ongerust over het lot van de medewerkers in de handelssector”

De sociale partners - werkgevers- en vakbondsorganisaties - hebben dinsdagavond 22 maart in de Nationale Arbeidsraad (NAR) van het kabinet Dermagne (PS) de eerste toelichting gekregen over het wetsontwerp rond nachtarbeid in de e-commerce. Dit ter voorbereiding van het NAR-advies over dit ontwerp. "Het is duidelijk dat de regering slaafs blijft ingaan op de wensdroom van de e-commerce lobby om nachtarbeid eenzijdig, zonder enig overleg, gedurende 18 maanden te kunnen opleggen aan de werknemers", aldus de christelijke vakbond ACV.

donderdag 24 maart 2022 16:58
Spread the love

Nationale Arbeidsraad (NAR)

De Nationale Arbeidsraad of NAR telt 26 werkende en 26 plaatsvervangende leden die door de Koning worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De verschillende plaatsen in de raad zijn gelijk verdeeld tussen werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties en de raad heeft een hoofdzakelijk adviserende rol.

Zo geeft de NAR de Regering of het Parlement advies of doet voorstellen met betrekking tot algemene problemen van sociale aard die de werkgevers en de werknemers aanbelangen. Dat doet de raad ofwel op eigen initiatief, ofwel op vraag van het parlement of regering. De NAR kan eveneens plaatsvervangend optreden in het geval van een niet-functionerend paritair comité.

Schade van nachtwerk

In België is nachtwerk verboden, behalve bij uitzonderingen. “De negatieve impact op de gezondheid werd immers al meermaals aangetoond. Nachtwerk veroorzaakt slaapstoornissen, cardiovasculaire en psychische aandoeningen en ontwricht het sociale leven”, aldus het ACV

Daarvoor verwijst de vakbond naar onderzoek daterend van 2008 van het CIRC (internationaal centrum voor kankeronderzoek), waaruit blijkt dat ploegenarbeid ‘s nachts mogelijk kankerverwekkend is voor de mens.

Alsof mensen die tot middernacht werken om middernacht in hun bed liggen.

“Vanuit de regering wordt dit in de arbeidsdeal vergoeilijkt door te spreken van ‘laatavondwerk’, te onderscheiden van het ‘echt nachtwerk’. Alsof mensen die tot middernacht werken om middernacht in hun bed liggen.

En alsof er geen wetenschappelijke evidentie is dat ook dergelijke shifts schadelijk zijn voor de gezondheid.  Zeker wanneer het nog eens wordt gecombineerd met onregelmatige arbeidstijden, wat een groot risico is bij niet-onderhandelde nachtarbeid”, zo zegt de vakbond.

Impact op arbeidsvoorwaarden klassieke detailhandel

De deregulering van de e-commerce zal bovendien ook een impact hebben op de arbeidsvoorwaarden van de huidige werknemers in de klassieke detailhandel.

ACV wijst erop dat de e-commerce de traditionele handel voor een deel omvormt tot kleine depots voor goederen die via het internet worden aangekocht. Bijgevolg stijgt de druk om de werktijden te verlengen en atypische werktijden in te voeren (avond- en weekendwerk) om de leveringen vanuit de fysieke magazijnen te organiseren.

“Ergerlijk is hoe politici de e-commercelobby blijven napraten, dat de weigering van de vakbonden om over nachtarbeid te praten de oorzaak is van de vermeende achterstand van de e-commerce in België.”

“Het is ergerlijk hoe politici de e-commercelobby blijven napraten, dat de weigering van de vakbonden om over nachtarbeid te praten de oorzaak is van de vermeende achterstand van de e-commerce in België.” In realiteit gaat het volgens ACV over de bedrijven die overleg altijd hebben ontweken.

“En daar waar bedrijven het onderwerp wel op de onderhandelingstafel hebben gelegd, zijn ook akkoorden tot stand gekomen. De distributiesector heeft door een gebrek aan strategisch vermogen en innovatiekracht veel te laat beseft wat het potentieel is van de e-commerce.  En daardoor heeft deze sector de trein onherroepelijk gemist.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!