Veilig materiaal voor elke nieuwe collega. Foto: pxhere.com/Public Domain

ABVV Bouw: “Alle vluchtelingen welkom in de bouw met dezelfde garanties”

De sectoriële vakbondsafdeling ABVV-Bouw schaart zich volledig achter de opvang van Oekraiense vluchtelingen. Zij steunt de maatregelen om hen toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt, maar betreurt dat ze niet worden toegepast op alle vluchtelingen. Bovendien eisen ze dat deze mensen toegang krijgen tot dezelfde sociale en veiligheidsrechten als gedetacheerde werknemers.

dinsdag 22 maart 2022 10:55
Spread the love

 

In een persmededeling drukt federaal secretaris Gianni De Vlaminck an ABVV Bouw de solidariteit uit van alle bouwvakkers met de vluchtelingen uit Oekraïne: “Niemand kan de oorlog in Oekraïne negeren. Miljoenen Oekraïners zijn naar de EU uitgeweken, op zoek naar een toevluchtsoord. ABVV Bouw verwelkomt en steunt de solidariteit van verschillende landen, waaronder België, om hen zo goed mogelijk te ontvangen.”

De vakbondssector schaart zich volledig achter de beslissing van de Belgische regering om een systeem in te voeren dat Oekraieners de mogelijkheid om tijdelijke bescherming te verkrijgen. Met een verblijfsvergunning kunnen ze tevens op Belgisch grondgebied aan het werk gaan.

ABVV-Bouw heeft echter een aantal kritische bemerkingen bij de manier waarop deze nieuwe potentiële werknemers op de Belgische arbeidsmarkt worden geïntegreerd. Eerst en vooral betreurt de vakbond dat de besliste maatregelen niet op alle vluchtelingen van toepassing zijn, wat ook hun afkomst is. Legalisatie en officiële tewerkstelling zijn de sleutels tot stabiliteit in het leven van mensen die in hun thuisland alles verloren hebben.

ABVV-Bouw erkent teven de psychologische gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de mentale gezondheid van deze mensen. “Daarom willen wij de deuren van de sector openzetten voor werknemers die zich klaar voelen om zo snel mogelijk naar een min of meer ‘normaal’ leven terug te keren.”

De opvang van vluchtelingen in de bouwsector kan volgens de vakbond echter niet gezien worden als de enige manier om het bestaande tekort aan arbeidskrachten in de sector op te vangen. ABVV Bouw eist dan ook dat de in België geldende regels inzake verloning en veiligheid zowel op vluchtelingen als op gedetacheerde werknemers1 van toepassing zijn.

“Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat werknemers onder maximale veiligheidsomstandigheden werken en dat een goede communicatie op de werf verzekerd wordt. Recente ongevallen met dodelijke afloop onderlijnen helaas de noodzaak om de arbeidsomstandigheden op onze werven te verbeteren”, aldus nog ABVV Bouw.

De vakbond waarschuwt de overheid dat zijn nauwgezet zal toezien op de correcte integratie van deze vluchtelingen in de bouwsector. “Daarom zullen we elke vorm van misbruik aan de kaak stellen. We zullen dubbel zo hard opletten, om ervoor te zorgen dat het werk voor alle werknemers op dezelfde manier wordt georganiseerd en betaald.”

 

Note:

1   Gedetacheerde werknemers worden door een detacheringsbedrijf worden uitgeleend aan andere bedrijven. Deze personen zijn vast tewerkgesteld bij dit bedrijf. Deze bedrijven zijn mee verantwoordelijk met het opdrachtgevende bedrijf voor de correcte toepassing van de geldende veiligheidsregels, in tegenstelling tot uitzendbureau’s die op dit vlak geen enkele verantwoordelijkheid nemen (nvdr).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!