© Johanna de Tessières / Greenpeace
Greenpeace België

Bos ter grootte van stad Brussel vernietigd terwijl ministers Europese bossenwet bespreken

Klimmers van Greenpeace België hebben 17 maart in Brussel de gevel van de hoofdzetel van de Raad van de EU beklommen. Met een teller hielden ze bij hoeveel bos er wereldwijd verloren ging, terwijl de milieuministers binnen vergaderden over een wetsvoorstel om ‘geïmporteerde ontbossing’ aan te pakken. Tijdens drie uur vergaderen gaat het om een oppervlakte ter grootte van de stad Brussel [1].

maandag 21 maart 2022 16:41
Spread the love

 

De ministers van Milieu van de EU-lidstaten buigen zich vandaag over het wetsontwerp van de Europese Commissie om de bijdrage van de EU aan deze globale natuurvernietiging te beperken. Het voorstel van de Commissie ligt onder vuur omdat het de mensenrechten onvoldoende beschermt, geen bescherming biedt aan andere ecosystemen dan bossen en veel producten met een grote impact op de natuur – zoals varkensvlees, kip en rubber – buiten beschouwing laat. [2]

© Johanna de Tessières / Greenpeace

“Kostbare ecosystemen worden in een alarmerend tempo vernietigd om de wereldwijde grondstoffenmarkten te voeden”, verklaart Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België. “We hebben een kans om een einde te maken aan de Europese medeplichtigheid op dit vlak en mensen de garantie te bieden dat niets in hun boodschappenmandje een link heeft met natuurvernietiging of schendingen van de mensenrechten.”

Tussen 2015 en 2020 ging wereldwijd naar schatting jaarlijks 10,2 miljoen hectare bos verloren – dat komt overeen met een voetbalveld elke 2 seconden – vooral voor de uitbreiding van de industriële landbouw, waarvan veel producten ook in Europa worden geconsumeerd.

Greenpeace roept de ministers op de achterpoortjes in het wetsvoorstel te dichten in plaats van het verder af te zwakken, en ervoor te zorgen dat alle ecosystemen worden beschermd, alle producten eronder vallen en de mensenrechten worden gerespecteerd.

Volgende stappen

Het Franse voorzitterschap zal nu waarschijnlijk proberen om alle milieuministers op één lijn te krijgen over de bossenwet tegen hun volgende vergadering op 28 juni. Het Europees Parlement werkt ook aan zijn standpunt, en de stemming hierover in de milieucommissie wordt verwacht op 11 juli.

© Johanna de Tessières / Greenpeace

Ter herinnering: in 2020 organiseerde de Europese Commissie een volksraadpleging over “geïmporteerde” ontbossing. Met de campagne #Together4Forests van onder andere WWF, BOS+ en Greenpeace hebben toen 1,2 miljoen mensen in Europa zich achter onze eis geschaard voor een nieuwe, sterke Europese bossenwet.

Notes:

[1] Volgens het laatste FAO-rapport (FRA 2020) bedraagt de ontbossing in de periode 2015-2020 gemiddeld 10,2 miljoen ha per jaar, wat neerkomt op bijna 1 voetbalveld (van 0,73ha) per elke 2 seconden. Voor een discussie van naar schatting 1,5 uur over de ontbossingswet komt dat neer op 1.747 ha, of iets meer dan de helft van de oppervlakte van de stad Brussel (die 3.260 ha beslaat).

[2] https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/46045/analysis-eu-commissions-proposed-anti-deforestation-law/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!