Opinie - Adolfo Pérez Esquivel, ZERPAJ,

Nobelprijswinnaar Pérez Esquivel: “In een oorlog verliest iedereen, er zijn geen rechtvaardige oorlogen”

We staan voor een tweesprong. Ofwel poken we de oorlog verder op door wapens te leveren, nog meer sancties op te leggen, enz. Ofwel slaan we de weg in van de vrede en onderhandelingen. Nobelprijswinnaar Pérez Esquivel kiest resoluut voor het laatste en pleit voor een nieuwe, meer rechtvaardige wereldorde.

woensdag 16 maart 2022 16:36
Spread the love

 

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli.

Daar doet DeWereldMorgen niet aan mee. Wij veroordelen heel sterk de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Het is een criminele agressie die ingaat tegen het internationaal recht. Maar wij hoeden ons voor zwart-wit versies. De geopolitieke situatie is buitengewoon complex. Wij willen aspecten naar voor brengen die in de mainstream media worden verzwegen of onderbelicht, om alzo het debat meer genuanceerd te kunnen voeren. (n.v.d.r.)

 

Rol van de NAVO

De Belgische journalist Michel Collon verklaarde op de Franse TV dat “de NAVO een criminele organisatie is”. Dat was genoeg om hem als een “samenzweerder” te bestempelen. Toch werden de oorlogen in Joegoslavië, Kosovo, Libië, Syrië, Mali, Somalië, Jemen, Irak, Iran, Afghanistan en vele andere door de NAVO ontketend.

En er waren geen sancties. Waarom? De waarheid is dat we hier staan voor Vrede. Wij zijn geen pacifisten: wij zijn voor Vrede. Voor iedereen en zonder Westerse hypocrisie.

Er is behoefte aan een rustige analyse te maken van degenen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en voor het stilzwijgen en de weigering van de VS en de EU om een diplomatieke oplossing te vinden om oorlog te voorkomen.

Er is behoefte aan een rustige analyse te maken van degenen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

De NAVO streeft in haar beleid, samen met de VS, naar uitbreiding van haar controle en wereldheerschappij en naar onderwerping van vele volkeren aan haar militaire, politieke en economische belangen.

De oorlog heeft veel gezichten. Dat gaat van psychologische druk en propaganda tot economische maatregelen die de VS en de EU aan Rusland opleggen. Zo is er de blokkade van Russische producten en export, en de sancties op banktegoeden en t.a.v. Russische zakenlui. Alle middelen zijn goed om de Russische economie schade toe te brengen.

Indirect mengen zij zich in de oorlog door wapens te sturen en steun te verlenen aan een land waar neonazi’s al acht jaar lang de bevolking van de separatistische provincies in Donbas, heeft aangevallen en vervolgd.

De mainstream media zijn medeplichtig door te zwijgen over de slachtpartijen van de NAVO en de VS in Syrië, Libië, Irak en de militaire bases aan de grens van Rusland, waardoor de veiligheid van dat land in gevaar wordt gebracht.

De NAVO streeft, samen met de VS, naar uitbreiding van haar wereldheerschappij en naar onderwerping van vele volkeren.

De psychologische oorlogsvoering van de mainstream media verspreidt kwalijke propaganda, waardoor het conflict nog meer wordt aangewakkerd en leugens en verkeerde informatie over de feiten worden verspreid. Zij zwijgen en verbergen de waarheid over de oorlog, zij proberen Rusland te demoniseren.

Nood aan een nieuwe wereldorde

Als de NAVO en de VS de situatie op de spits drijven en een confrontatie aangaan met Rusland, dan kan dit de Derde Wereldoorlog uitlokken, die de hele wereld zou treffen in een nucleaire holocaust.

Er moet dringend een onderhandelde oplossing worden gevonden voordat het te laat is. Het zenden van wapens en strijders naar Oekraïne, sancties opleggen en Rusland verdoemen is als het blussen van een brand met brandstof.

De mainstream media zijn medeplichtig door te zwijgen over de slachtpartijen van de NAVO en de VS en de militaire bases aan de grens van Rusland.

Sancties tegen Rusland hebben gevolgen voor de wereldeconomie en de situatie van veel landen die Rusland nodig hebben. Voor de landen die ze opleggen is het een boemerang.

Het is belangrijk om de positie van China te vermelden. Dat land bekijkt de gebeurtenissen en gevolgen van de oorlog en de opmars van de NAVO en de VS op een serene manier. Het treedt ook op als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne om een einde te maken aan het gewapende conflict.

Er moet dringend worden nagedacht over een nieuwe wereldorde gebaseerd op rechtvaardigheid, een wereldorde die niet gebukt gaat onder de kapitalistische heerschappij die armoede en ongelijkheid veroorzaakt. Wij hebben vaak gewezen op de urgentie van een Nieuw Sociaal Contract.

De Verenigde Naties hebben behoefte aan een grondige hervorming en democratisering van de Veiligheidsraad. In de preambule van de Verenigde Naties staat: “Wij, de volkeren van de wereld”.

Het zenden van wapens en strijders naar Oekraïne, sancties opleggen en Rusland verdoemen is als het blussen van een brand met brandstof.

Vandaag zijn de volkeren van de wereld helaas afwezig in de besluitvorming. Ze bevinden zich ook niet op het pad dat de wereld moet volgen op weg naar vrede en solidariteit, of om te vechten tegen honger, armoede en de klimaatverandering.

Maar er is meer nodig dan klimaatverandering. De mensheid heeft een systeemverandering nodig, sociaal, politiek en economisch. We moeten zoeken naar eenheid in verscheidenheid. We moeten een einde maken aan het machtsmonopolie in enkele handen. We moeten de wapenindustrie recycleren in een productie gericht op het leven en de ontwikkeling van de volkeren i.p.v. op instrumenten om te doden.

Oproepen tot vrede

De volkeren lijden onder het oorlogsgeweld. We mogen de duizenden vluchtelingen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten niet vergeten.

Rusland en de Oekraïense regering moeten de humanitaire corridors beschermen om levens te redden en ze moeten de vluchtelingen basiszorg en veiligheid voor hun leven en hun gezin garanderen.

De mensheid heeft een systeemverandering nodig, sociaal, politiek en economisch.

De mensheid gaat door momenten van grote onzekerheid, die in verschillende delen van de wereld duizenden levens hebben geëist. De Covid-19 pandemie treft niet iedereen in gelijke mate, de armen worden altijd het meest getroffen. Gewapende conflicten nemen toe en honger is de stille oorlog die elke dag duizenden levens eist.

Er zijn positieve sociale krachten in de wereld die oproepen tot VREDE, die een Nieuwe Wereldorde willen, vrij van overheersing. Er zijn culturele, sociale, politieke en religieuze organisaties die werken aan de opbouw van een rechtvaardiger en broederlijker wereld. Zij roepen op tot vrede die gebaseerd is op menselijke relaties, eenheid in verscheidenheid en het recht van individuen en volkeren op hun vrijheid.

Geloof verzet bergen.

 

Dit is de vertaling van een artikel dat verscheen op Servicio Paz y Justicia.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!