Screenshot YouTube EZLN

EZLN: “WWF belangrijke bondgenoot van de multinationals”

Op donderdag 3 maart verzamelden tientallen leefmilieuactivisten zich voor de kantoren van het World Wide Fund for Nature (WWF) om het logo van deze milieu-ngo te veranderen. Met deze actie nodigt de actiegroep EZLN de bevolking uit om zich aan te sluiten bij de manifestatie van boerenbewegingen tegen het Forum for the Future of Agriculture op 15 maart in Brussel.

vrijdag 11 maart 2022 12:24
Spread the love

 

Deze actie werd georganiseerd door het Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (Zoölogisch Ensemble ter Bevrijding van de Natuur – EZLN). De naam van deze actiegroep is een ludieke verwijzing naar de Mexicaanse gewapende bevrijdingsorganisatie Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger). Ze gebruikt de militaire terminologie van EZLN-Subcomandante Marcos voor haar leden en voor haar acties.

Subcomandante Panda en zijn kameraden van het EZLN dulden niet langer dat het WWF de natuur beweert te vertegenwoordigen met de afbeelding van een pandabeer en tegelijkertijd de bedrijven steunt die de leefruimte van deze kwetsbare dieren vernietigen.

Het EZLN heeft een traditie van actie tegen lobby-organisaties als ECPA en FEBIAC, tegen multinationals als Bayer-Monsanto en Volkwagen en tegen het neoliberale handelsbeleid van de EU-instellingen.

100 procent greenwashing

Het World Wide Fund For Nature (WWF) heeft een strategisch partnerschap ondertekend met het Forum for the Future of Agriculture (FFA), dat word georganiseerd door multinational van pesticiden Syngenta en door de European Landowners Association (ELO), de lobby van Europese grootgrondbezitters.

Het nieuwe WWF-logo. Screenshot YouTube EZLN

“Dit is pure hypocrisie. WWF is een van de grote bondgenoten geworden van de multinationals die onze natuurlijke omgeving vernietigen”, verklaarde Subcomandante Grizzly, “WWF beweert bedrijven te willen helpen bij het doorvoeren van een ‘transitie’ naar groene en duurzame economie, maar in werkelijkheid staat het onze beulen toe door te gaan met het uitbuiten van mensen en de planeet, terwijl die zichzelf verrijken en een mooi imago bezorgen. Dit is 100 procent greenwashing. Het is gewoon walgelijk”.

WWF neemt deel aan vele privé-initiatieven, zoals eco-labels en andere vrijwillige coalities, zoals de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), de Roundtable on Responsible Soy (RTRS) en de Roundtable on Sustainable Development and Biomaterials (RSB). WWF is ook betrokken bij lobby-organisaties als de International Coalition for Sustainable Aviation (ICSA) en de Global Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA).

Grote multinationals stellen zich via deze lobby-organisaties voor als de nieuwe oplossingen voor duurzame ontwikkeling via wat zij ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ noemen.

In feite zijn deze initiatieven volgens het EZLN niet in staat een eind te maken aan de milieurampen en de schendingen van de mensenrechten in de wereld. Zij staan alleen privé-bedrijven en hun aandeelhouders toe hun onbegrensde economische groei in stand te houden zonder rekening te houden met de draagbaarheidsgrenzen van de planeet.

“Het WWF begrijpt niet – of wil niet begrijpen – dat de mens deel uitmaakt van de natuur en dat je natuur en cultuur niet van elkaar kan scheiden”. Volgens het EZLN is klimaat- en sociale rechtvaardigheid alleen mogelijk wanneer de mensheid zich afkeert van de logica van roof, toe-eigening en uitbuiting.”

‘Groen’ kapitalisme voor de multinationals

Daarom stelt het EZLN de misdaden aan de kaak die worden gepleegd door de grote multinationals en hun politieke partners. Het WWF promoot een groen kapitalisme dat de natuur beschouwt als een middel, een grondstof, die moet worden verrekend in onze economie. De natuur zou een rijkdom zijn die “beschermd” moet worden, door er een hoge prijs op te zetten. Zo wordt ze alleen nog toegankelijk voor de rijkste mensen op de planeet.

“De deelname van WWF aan dit machtsfeest verbaast ons niet”, zegt Subcomandante Panda, “het WWF en andere westerse organisaties bevelen nog steeds aan om in Afrika de plaatselijke bevolking te verdrijven om nationale parken te creëren, waar boeren en boerinnen reeds eeuwenlang in evenwicht leven met hun omgeving en in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. De verantwoordelijken voor de vernietiging van het milieu en de sociale ellende zijn de koloniale ondernemingen, de organisatoren van dit zogenaamde Forum for the Future of Agriculture.”

Het logo dat de EZLN-activisten in de kantoren van WWF aanbrachten (een uitnodigende hand die de Euro ondersteunt, zie foto hierboven) is veel meer in overeenstemming met de echte idealen van deze ngo die niet opkomt voor de natuur en de levende wezens die er deel van uitmaken, maar voor de belangen van de allerrijksten.

Het EZLN nodigt iedereen uit die wil strijden tegen de agro-industrie, door zich aan te sluiten bij de boerenbewegingen tijdens de manifestatie tegen het Forum for the Future of Agriculture op woensdag 15 maart vanaf 12u30 op de Kunstberg in Brussel.

 

Facebook: https://www.facebook.com/ezln.zoologique/ 

EZLN versus WWF – video van de ludieke actie aan het WWF-kantoor (Engelse ondertitels – 2:33):

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!