Situatie op de ‘Jules Bordet’-site aan de Waterloolaan 121 in Brussel door de oorlog in Oekraïne. Bron: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Opinie - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

“We zijn bezorgd om de chaos bij de ontvangst en registratie van mensen op de vlucht”

De registratie en opvang van mensen op zoek naar bescherming loopt bijzonder chaotisch en stroef. Zowel gisteren als vandaag bleven meer dan 100 mensen achter op straat aan het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje. Deze mensen konden geen asielaanvraag indienen. “De opvangcrisis is nog lang niet bezworen”, zegt Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Het gaat hier zowel over mensen uit Oekraïne als asielzoekers uit andere landen.”

woensdag 9 maart 2022 16:21
Spread the love

 

Ontheemden uit Oekraïne kunnen zich nochtans onmiddellijk registreren voor een tijdelijk beschermingsstatuut aan de ‘Jules Bordet’-site aan de Waterloolaan 121. Maar ook daar loopt er heel wat spaak. Gisteren stonden daar 1.500 mensen aan te schuiven, van wie er slechts 740 geregistreerd konden worden. Van de mensen die geregistreerd werden, waren er 200 die een dringende nood hadden aan opvang. “Dat percentage zal alleen maar stijgen, naarmate meer mensen zullen aankomen zonder banden met België”, aldus Tine Claus.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd met de ontheemden die niet geregistreerd werden. Het team van Vluchtelingenwerk merkte wel dat een aantal personen uit deze rij later op de dag opnieuw opdoken aan het Klein Kasteeltje, waar ze eveneens voor een gesloten deur stonden.

Situatie aan aanmeldcentrum Klein Kasteeltje te Brussel op 9 maart 2022 door oorlog in Oekraïne. Bron: Elias Van Dingenen

“De opvangcrisis is nog lang niet bezworen”

Vandaag stonden opnieuw minstens 1.500 mensen aan te schuiven aan de Waterloolaan. “Onze equipes ter plaatse zagen opnieuw slechts heel beperkte omkadering en informatieverstrekking voor wie stond aan te schuiven”, zegt Claus.

“Mensen stonden uren in de rij zonder informatie of drinkwater. We onderzoeken of we een team ter plaatse kunnen sturen om informatie in het Oekraïens te geven aan wie staat te wachten. Maar het is in de eerste plaats aan de overheid om snel beter te doen. Met alle krachten die zich momenteel verenigen, moet dat mogelijk zijn.”

“Gisteren was Internationale Vrouwendag. In de afgelopen week zijn er heel wat vrouwen op de vlucht die niet de hulp kregen waar ze recht op hebben.”

Claus besluit: “In het kader van de huidige situatie, willen we er nogmaals de nadruk op leggen dat elke mens die in België bescherming zoekt, recht heeft op minimale omkadering en opvang. Vandaag is het bovendien Internationale Vrouwendag. Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat er in de afgelopen week heel wat vrouwen op de vlucht niet de hulp kregen waar ze recht op hebben.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!