Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: "Towards a caring university!". Foto: Michelle Geerardyn

UGent Vrouwenstaking legde op 8 maart het werk neer: “Naar een universiteit waar zorg centraal staat!”

Op Internationale Vrouwendag, dinsdag 8 maart 2022, legde een groot deel van het UGent-personeel het werk neer in solidariteit met alle werknemers en studenten die getroffen worden door de asociale besparingen en het falende beleid inzake grensoverschrijdend gedrag. Personeel en studenten kwamen voor het rectoraat samen om hun ongenoegen te uiten, en om samen na te denken hoe de universiteit van de toekomst een zorgende universiteit kan zijn. Op die manier tonen ze dat participatie niet enkel een slogan is.

woensdag 9 maart 2022 18:09
Spread the love

 

Asociale besparingen en grensoverschrijdend gedrag

De UGent was de afgelopen weken erg aanwezig in de media. Niet omwille van grensverleggende onderzoeksresultaten, maatschappelijke dienstverlening of onderwijs – de zogenaamde kerntaken van de UGent. Wel omwille van het grensoverschrijdende gedrag en de asociale besparingsplannen die het beleid van de UGent bepalen.

Het collectief van de UGent dat de vrouwenstaking organiseert laat weten dat ze deze manier van beleidsvoering niet goedkeuren, en extreem hiërarchisch en bovendien erg ontransparant vinden.

“Een kleine, vrijwel onaantastbare top beslist over het lot van de massa werkkrachten die de fundamenten van de UGent dragen. Die fundamenten zijn gebouwd op een traditie van eeuwenlang seksisme, racisme en classisme. Ook nu, opnieuw nu, worden de meest kwetsbaren het hardst getroffen.”

“Het lijkt er sterk op dat alles wat niet tot het takenpakket van dit kransje beslissingsnemers behoort plots geen ‘kerntaak’ meer is”, zegt het collectief. “Bovendien zijn het vooral die groepen die hoofdzakelijk uit vrouwen en mensen met een migratieachtergrond bestaan, die het hardst getroffen worden. Waarom lijkt de universiteit van de toekomst zo op die van het verleden?”

Naar een zorgende universiteit

De UGent Vrouwenstaking verklaart zich solidair met al wie getroffen wordt door dit beleid, en sluit zich daarom aan bij een andere traditie. Een die gevormd wordt door strijdbaarheid en solidariteit.

Op Internationale Vrouwendag 8 maart, legden ze dan ook massaal het werk neer, productief en reproductief, uit protest tegen het beleid van de UGent dat hen zorgen baart. In plaats daarvan werken zij aan een universiteit die gestuurd wordt door zorg.

De actievoerders van het collectief verwoordden de minimale voorwaarden voor een zorgzame universiteit tot drie concrete eisen:

  1. Stop het uitbesteden van essentiële beroepen (poetspersoneel, personeel kinderdagverblijven, logistiek personeel, …).
  2. Een transparanter, democratischer en socialer beleid.
  3. Installeer een onafhankelijke tuchtcommissie en meldpunt voor transgressief gedrag en discriminatie (seksisme, racisme, transfobie, validisme, …).

Om 12u verzamelden de actievoerders aan het rectoraat van de UGent in de Sint-Pietersnieuwstraat, om 12u30 werden alle aanwezigen verwelkomd met speeches, van 13u tot 14u30 werd uitleg gegeven over het feminisme dat zij voorstaan en werd een participatieve raad georganiseerd. Tussen 14u30 en 15u formuleerde het collectief – de organisatoren – samen met alle aanwezigen conclusies voor een meer zorgende universiteit.

Deze staking was een initiatief van de UGent Vrouwenstaking, en werd samen met de vakbond ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten) georganiseerd. De UGent Vrouwenstaking ijvert al jaren om structurele achterstelling en discriminatie aan de universiteit aan te pakken, in de eerste plaats door zorg en zorgarbeid meer centraal te stellen en te waarderen.

 

Foto’s van de actie op 8 maart 2022, door Michelle Geerardyn:

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Vrouwenstaking UGent 8 maart 2022: “Towards a caring university!”. Foto: Michelle Geerardyn

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!