Russische inval in Oekraïne
Foto: Homoatrox, Wikimedia Commons / CC0 1.0
Telesur,

De belangrijkste oorlog sinds WOII

Volgens Ignacio Ramonet, voormalig hoofdredacteur van Le Monde Diplomatique is deze oorlog het begin van een nieuw tijdperk, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Nochtans had deze oorlog vermeden kunnen worden. Maar voor president Biden kan dit conflict een afleiding zijn van zijn eigen middelmatigheid als president.

dinsdag 1 maart 2022 11:34
Spread the love

 

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli.

Daar doet DeWereldMorgen niet aan mee. Wij veroordelen heel sterk de militaire invasie van Rusland in Oekraïne, maar wij hoeden ons voor zwart-wit versies. De geopolitieke situatie is buitengewoon complex. Wij willen aspecten naar voor brengen die in de mainstream media worden verzwegen of onderbelicht, om alzo het debat meer genuanceerd te kunnen voeren. (n.v.d.r.)

Geen kernwapens aan de Russisch grens

In een interview met de nieuwszender teleSUR, zei journalist Ignacio Ramonet dat de crisis in Oekraïne en Rusland voorkomen had kunnen worden. President Vladimir Poetin had bij verschillende gelegenheden zijn verzoek herhaald om de veiligheid van zijn land te garanderen.

“Deze situatie was te vermijden, je moet het zeggen zoals het is. Wat Poetin met klem heeft geëist, is dat Rusland de garantie krijgt dat Oekraïne geen deel zal uitmaken van de NAVO. Met andere woorden, een garantie aan de Russische Federatie dat kernwapens die de veiligheid van Rusland in gevaar zullen brengen, het grondgebied van Oekraïne, de grens met Rusland, niet zullen bereiken”, zei hij.

“Poetin wilde een garantie dat er geen kernwapens die de veiligheid van Rusland in gevaar kunnen brengen op het grondgebied van Oekraïne zouden komen.”

Ramonet merkte op dat de datum waarop de Russische president een speciale militaire operatie aankondigde om de bevolking in de regio Donbas te verdedigen “het begin markeert van een nieuw geopolitiek tijdperk voor de wereld. Wij bevinden ons in een absoluut nieuwe situatie. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog meer geweest die zo belangrijk is als deze”.

Anderzijds verklaarde hij dat de NAVO heeft voorgesteld in verschillende naties wapens te installeren om hun veiligheid te “garanderen”, maar “dit brengt de veiligheid van andere landen, met name Rusland, in gevaar. Dit was te vermijden, Poetin heeft het herhaald en tegen de verschillende staatshoofden en premiers gezegd, ja, laten we rond de tafel gaan zitten”.

“In het antwoord dat de Russische diplomatie aan de NAVO gaf, stond duidelijk: laten we een document ondertekenen waarin de NAVO zich ertoe verbindt niet naar Oekraïne uit te breiden en geen wapens te installeren, vooral geen kernwapens, die de Russische veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Waarom is dit niet gebeurd? Het is een mysterie. Veel waarnemers in de wereld zijn van mening dat het een optie was, dat de diplomatie een kans had om te zegevieren,” zei de Spaanse journalist.

“Dit markeert het begin van een nieuw geopolitiek tijdperk voor de wereld. Wij bevinden ons in een absoluut nieuwe situatie.”

“Poetin eist al geruime tijd wat wij al eerder hebben gezegd, een garantie voor zijn veiligheid, en die heeft hij niet gekregen. Hij vroeg ook om de Russischtalige bevolkingsgroepen in de Donbas te beschermen. Ze hebben ook geen garanties gekregen,” herinnerde hij zich.

Overeenkomsten van Minsk

De Spaanse journalist wees erop dat “in de akkoorden van Minsk was bepaald dat de autoriteiten van Kiev de republieken Donetsk en Lugansk, die zichzelf hadden uitgeroepen tot onafhankelijke republieken en nu door Moskou zijn erkend, ruime autonomie zouden geven, maar dat deze autonomie niet werd uitgevoerd”.

Hij herinnerde er ook aan dat het acht jaar durende conflict in de regio aan ongeveer 14.000 mensen het leven heeft gekost. “Het lijdt geen twijfel dat er elementen van ergernis zijn bij de Russische autoriteiten. De leiders van de VS en de NAVO zijn niet in staat geweest adequaat te reageren.”

Het acht jaar durende conflict in de regio heeft aan ongeveer 14.000 mensen het leven heeft gekost.

Ramonet herhaalde dat alleen garanties voor de veiligheid van het grondgebied waren gevraagd, maar dat dit niet kon worden bereikt als gevolg van de weigering van de NAVO en VS-president Joe Biden om een overeenkomst te ondertekenen waarin deze garanties worden vastgelegd.

Amerikaanse rente

“Voor Biden kan dit conflict een afleiding zijn van zijn eigen middelmatigheid als president. In zijn buitenlands beleid zijn er een reeks blunders, zoals de terugtrekking in Kaboel, waarmee een einde kwam aan de oorlog in Afghanistan”, aldus de Spaanse schrijver.

Evenzo zei hij dat, wat het binnenlands beleid betreft, “iedereen weet dat de VS zich in een situatie bevinden waarin ongelijkheid is toegenomen, geweld en misdaad de kop opsteken en de inflatie is gestegen. Dit kan de reden zijn waarom zij zich er niet toe hebben verbonden een oorlog te vermijden die wij konden zien aankomen”.

“Ik denk niet dat we het ontketenen van een oorlog kunnen toejuichen. De wereld heeft geen behoefte aan open conflicten zoals deze op grote schaal,” zei hij.

“Dit kan de reden zijn waarom zij zich er niet toe hebben verbonden een oorlog te vermijden die wij konden zien aankomen”.

Ramonet waarschuwde dat de situatie in Oost-Europa “gevolgen zal hebben voor de hele wereld en voor de komende jaren. De NAVO en de VS hebben vrede, onderhandeling en diplomatie geen kans gegeven om een oplossing voor dit probleem te vinden, en dit probleem had een diplomatieke oplossing”.

 

Bron: Telesur

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!