VS-President Gerald Ford (m) kijkt toe bij de ondertekening van de Slotakte van Helsinki op 1 augustus 1975. Foto Bundesarchiv/CC BY-SA 3:0

Vredesbewegingen veroordelen Russische militaire agressie tegen Oekraïne

In de vroege ochtend van 24 februari is Rusland een militaire operatie gestart tegen Oekraïne. De vredesbewegingen Vrede vzw, Pax Christi en Agir pour la Paix veroordelen deze militaire agressie scherp. Volgens hen is er geen enkele rechtvaardiging voor oorlog. De bombardementen moeten onmiddellijk stoppen en de Westerse reactie moeten gericht zijn op de-escalatie.

donderdag 24 februari 2022 12:53
Spread the love

 

Scherpe veroordeling

In niet mis te verstane bewoordingen veroordeelt Vrede vzw de recente militaire aanvallen van het Russisch leger tegen Oekraïne. “De bombardementen moeten onmiddellijk stoppen. Wat nodig is, is een alomvattend staakt-het-vuren, de terugtrekking van alle troepen en een terugkeer naar de onderhandelingstafel.”

“Het geweld moet onmiddellijk stoppen en de betrokken partijen moeten de gesprekken (her)opstarten om tot een vreedzame oplossing te komen.”

Voor Pax Christi is dit “een flagrante schending van het internationaal recht. Het geweld moet onmiddellijk stoppen en de betrokken partijen moeten de gesprekken (her)opstarten om tot een vreedzame oplossing te komen.”

Agir pour la Paix “is ervan overtuigd dat oorlog een misdaad tegen de menselijkheid is en dat een geweldloze oplossing van conflicten onder alle omstandigheden de enige mogelijke uitkomst is.” Deze vredesbeweging herinnert ons eraan “dat oorlogspropaganda altijd vals is geweest, van welke kant het ook komt.”

Russische invasie Oekraïne

Foto: Homoatrox, Wikipedia / CC 1.0

Lange termijnoplossingen

Er is wel degelijk een alternatief voor de huidige escalatie. Voor Vrede vzw staat die reeds 47 jaar op papier. Op het einde van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE, later de OVSE) van 1975 in de Finse hoofdstad Helsinki werd de Slotakte van Helsinki ondertekend door 33 Europese landen, de Sovjet-Unie, Canada en de VS.

Daarin werden naast afspraken voor samenwerking over mensenrechten, economie, wetenschappelijk onderzoek , technologie en leefmilieu (!) ook voorstellen geformuleerd voor gemeenschappelijke veiligheid in Europa. Volgens Vrede vzw zijn de principes die toen werden vastgelegd nog altijd pertinent en waardevol.

“Er bestaat geen veiligheidspolitiek die ten koste gaat van de tegenpartij en gebaseerd is op militarisme en confrontatie.”

Een van de basisprincipes die in de Slotakte werd vastgelegd is dat veiligheid een collectief gegeven is. “Er bestaat geen veiligheidspolitiek die ten koste gaat van de tegenpartij en gebaseerd is op militarisme en confrontatie”.

Pax Christi van zijn kant “roept de Belgische regering op om alles in het werk te stellen om het Akkoord van Minsk dat op 19 september 2014 werd afgesloten tussen Oekraïne en Rusland te laten respecteren.”

Dit akkoord ging over een staakt-het-vuren, de terugtrekking van alle buitenlandse strijders, de uitwisseling van gevangenen en gijzelaars, een amnestie voor de rebellen en een Oekraïense belofte dat de separatistische regio’s een zekere mate van zelfbestuur zouden kunnen krijgen. Het akkoord werd nooit uitgevoerd.

De-escalatie

Vrede vzw verzet zich even hard tegen de huidige militaire escalatie door Rusland als tegen de uitbreiding van de NAVO. Verder waarschuwt de organisatie dat een verdere escalatie tussen twee kernmachten gevaarlijke consequenties kan hebben.

“Westerse politieke reacties moeten gericht zijn op de-escalatie, het hervatten van de besprekingen, en het vermijden van verdere haat en confrontatie.” Vrede vzw verzet zich tegen het treffen van economische sancties omdat die alleen de gewone bevolking treffen.

Deze organisatie doet daarom een oproep naar alle vredesbewegingen in binnen- en buitenland. “Europa kan zich geen nieuwe oorlog veroorloven. Op lange termijn heeft Europa nood aan ontwapening en demilitarisering. De internationale vredesbeweging moet de krachten bundelen om zich te verzetten tegen elke oorlogspolitiek in solidariteit met de vredeskrachten in Oekraïne en Rusland. Er is geen alternatief voor dialoog en samenwerking. Zeker nu niet!!”

“Europa kan zich geen nieuwe oorlog veroorloven. Op lange termijn heeft Europa nood aan ontwapening en demilitarisering.”

Agir pour la Paix “herinnert er ook aan dat de lidstaten van de Europese Unie de verkoop van wapens moeten weigeren ‘wanneer dit waarschijnlijk gewapende conflicten zal uitlokken of verlengen of de spanningen of bestaande conflicten in het land van eindbestemming zal verergeren'”. Dat is namelijk Art. 3. van het gemeenschappelijk standpunt van de EU over wapenverkoop.

Voor Pax Christi moet er “meer geïnvesteerd worden in vredesopbouw op het niveau van grass-roots organisaties. Zij vormen het noodzakelijke weefsel van een inclusieve, democratische samenleving. Daarnaast is investering in de democratisering van Oekraïne en Rusland cruciaal. Dit moet gepaard gaan met een proces dat uitmondt in een nieuwe, gezamenlijke veiligheidsorde voor Europa.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!