Mensen op zoek naar bescherming slapen buiten. Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Open brief - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

België treedt rechtsstaat met de voeten in humanitaire noodsituatie, organisaties voor vluchtelingen eisen betaling dwangsom

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft op 19 januari de Belgische Staat veroordeeld voor het niet nakomen van zijn nationale en internationale verplichtingen ten aanzien van mensen die bescherming zoeken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi was meteen vastbesloten de uitspraak van de rechter te negeren, en daaropvolgend viel ook onze brief aan de eerste minister en vicepremier op dovemansoren. Hoe kan onze regering de rechtsstaat zo met de voeten blijven treden in deze humanitaire noodsituatie? 

dinsdag 8 februari 2022 14:01
Spread the love

 

Een week later na de veroordeling van de rechtbank in Brussel, toen de staatssecretaris voor Asiel en Migratie duidelijk vastbesloten was de uitspraak van de rechter niet te respecteren, richtten wij een brief aan de eerste minister en de vicepremier waarin wij hen vroegen ervoor te zorgen dat de regering de rechtsstaat en de uitspraak van de rechterlijke macht zou respecteren. Dit verzoek viel op dovemansoren.

Sinds 24 januari heeft Fedasil opnieuw tientallen asielzoekers de straat opgestuurd, wat een schending is van hun recht op opvang.

We betreuren dat de uitvoerende macht een rechterlijk vonnis zo maar naast zich neerlegt, in de eerste plaats voor de mensen die bescherming nodig hebben. De verbetering van de situatie in het begin van het jaar was van korte duur. Sinds 24 januari heeft Fedasil opnieuw tientallen asielzoekers de straat opgestuurd, wat een schending is van hun recht op opvang.

De situatie van de mensen die op straat zijn achtergelaten is duidelijk. We zitten in een humanitaire noodsituatie en de regering verzuimt haar plichten te vervullen.

De federale regering treedt de rechtsstaat en de Europese richtlijnen met voeten en besluit mensen die in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, onderdak te weigeren. De situatie van de mensen die op straat zijn achtergelaten is duidelijk. We zitten in een humanitaire noodsituatie en de regering verzuimt haar plichten te vervullen.

Wij zien ons genoodzaakt de betaling van deze dwangsommen te eisen. Wij hebben dat tot nu toe niet gedaan, vertrouwend op de eerlijkheid van de autoriteiten.

Wij hebben geen andere keuze dan opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel te gaan om een verhoging van de dwangsommen en het plafond daarvoor te vragen. Wij hopen dat dit een ontradend effect zal hebben. Wij zien ons genoodzaakt de betaling van deze dwangsommen te eisen. Wij hebben dat tot nu toe niet gedaan, vertrouwend op de eerlijkheid van de autoriteiten.

Wij betreuren het ten zeerste dat wij de staat opnieuw moeten aanvallen, maar zien geen andere optie. 5.000 euro per dag dat het opvangbeleid niet werd nageleefd, had helaas niet het gewenste afschrikkend effect waardoor we ons genoodzaakt zien om 20.000 euro te eisen.

Op deze manier hopen we dat de federale overheid het vonnis van de rechter wél zal respecteren. Het bedrag van de boetes die wij zullen eisen, zal worden gebruikt voor de opvang van mensen die niet de opvang kregen waarop zij recht hebben. Onze organisaties zijn hier al mee bezig.

Helaas.

 

Ondertekenaars

CIRÉ

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

SAAMO

NANSEN vzw

Advocaten.be

Franstalige en Duitstalige balies

Ligue des droits humains

ADDE (Association pour le droit des étrangers)

Burgerplatform BxlRefugees

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!